(8,250 เรื่อง)
การเลี้ยงไก่ไข่ ให้ออกไข่ได้ดีเป็นประจำสม่ำเสมอนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ไก่เกิดความเครียด เพราะถ้าไก่เกิดความเครียดไม่ว่าจะด้วยเรื่องของความหนาแน่นของไก่ที่เลี้ยงในโรงเรือน สภาพอากาศ ความสะอาด หรือ แม้แต่เรื่องของอาหารการกิน ที่อยู่ในสภาพไม่เหมาะสม ก็ล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้ไก่เกิดความเครียดและไม่ออกไข่ก็เป็นได้ หรือไม่ก็อาจส่งผลให้รังไข่ไม่พัฒนาไปตามสมควร ทำให้ไก่ให้ไข่ได้ไม่ดีนัก และนอกจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวมาที่ส่งผลกระทบต่อการให้ไข่ของไก่แล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไก่ไม่สามารถออกไข่ได้ตามปกติก็คือ สภาพความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายไก่เองด้วย ซึ่งเรื่องนี้สามารถจัดการได้จากด้วยน้ำหมักจากภูมิปัญญาของคุณเฉลย ละหม้ายพันธ์ เกษตรกรจากจังหวัดสระแก้ว
26 มีนาคม 2553
7,223
ต้นแสงจันทร์ เป็นไม้ระดับทั่วไปตามบ้านเรือน ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ในงานจัดสวน ด้วยรูปทรงและสีสันทร์ที่สวยงาม เหมาะอย่างย่งต่อการจัดสวนหิน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีขาวเทา ผิวลำต้นเรียบลำต้นและกิ่งเจริญออกไปรอบต้นใบสีเหลืองอมเขียวอ่อน ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกตามข้อ ของกิ่ง เนื้อใบมองเห็นเส้นใบได้ชัด ใบบางนิ่ม ขนาดความกว้างของใบประมาณ 10-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อช่อดอกประกอบด้วยดอกเล็กๆติดอยู่ที่ก้านดอกประมาณ 10 - 15 ดอกมี 5 กลีบสีขาวช่อดอกจะออกตามปลายยอด และใบและดอกของต้นแสงจันทร์สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในน้ำหมักกำจัดหอยเชอรี่ได้
26 มีนาคม 2553
5,201
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
42.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
42.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
41.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.84 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
40.36 บาท