(8,280 เรื่อง)
จากปัญหาที่พบกันโดยส่วนใหญ่จากการเพาะเห็ดนั้น คือ โรค รา ชนิดต่างๆ แต่แมลงศัตรูพืชก็เป็นพาหะที่สำคัญและต้องกำจัดให้หมดไป เพราะถ้าแพร่ระบาดอยู่มากจะเกิดปัญหาหลายๆอย่างที่มีผลกระทบต่อเห็ดที่เพาะเอาไว้ได้ง่าย แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ บ้านเขาจันทร์ หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้พบประสบกับปัญหาดังกล่าว จึงหาวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชในเห็ดด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ที่มีอยู่ในชุมชน และไม่เป็นอันตรายต่อพืชและผู้ใช้ด้วย เลยได้นำตะไคร้มากำจัด เพราะจุดเด่นของตะไคร้ คือ กลิ่นที่ฉุน สามารถไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดี เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก สามารถกำจัดได้ง่ายๆและได้ผลเร็ว ด้วยหลักและวิธีการดังนี้
19 เมษายน 2553
23,507
หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบที่มาที่ไปของใบเสม็ดขาว เสม็ดขาวหรือหลายพื้นที่ก็เรียกแตกต่างกันไป เช่น กือแล เม็ด เหม็ด ส่วนใหญ่เสม็ดขาวชอบขึ้นในป่าที่ลุ่มมีน้ำขังตามขอบพรุ หรือชายหาดใกล้ทะเลที่ดินเหลว มีเขตการกระจายพันทางภาคใต้ของไทย จะมีลักษณะก็คือ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 5 - 25 เมตร เรือนยอดแคบเป็นรูปกรวยคว่ำ ลำต้นมักบิด เปลือกสีขาวถึงน้ำตาลเทาเป็นแผ่นบาง ๆ ซ้อนกันเป็นปึกหนา เปลือกชั้นในบางสีน้ำตาลอ่อน ลอกเปลือกได้ง่าย และใบเสม็ดขาวนี้ก็สามารถนำมาสกัดทำน้ำมันหอมระเหย ที่เรียกว่า \"น้ำมันเขียว\" ใช้ทาผิวหนัง เพื่อกันยุง ไล่ยุง แก้ฟกช้ำปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี ทางคุณวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2551 จึงได้ลองนำใบเสม็ดขาวมาทดลองกำจัดเพลี้ยในนาข้าวจนประสบความสำเร็จ จึงได้นำเทคนิคดี ๆ มาบอกต่อให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
19 เมษายน 2553
4,090
16 เมษายน 2553
30,598
ข้าวฟ่าง Sorghim (Sorghum bicolor (L.) Moench) เป็นธัญพืชที่สำคัญอันดับที่ 5 ของโลก รองลงมาจาก ข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด และ ข้าวบาร์เลย์ ข้างฟ่างมีลักษณะเด่น คือ มีความสามารถในการทนแล้งสูง จึงนิยมปลูกในท้องที่ที่มีปริมาณน้ำฝนจำกัด ใบและต้นข้างฟ่าง จะเหี่ยวและแห้งช้ากว่าข้าวโพด เนื่องจากมีสารคล้าย ขี้ผึ้งเคลือบผิวใบและลำต้น ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียน้ำได้ นอกจากนี้ข้างฟ่างยังมีระบบรากมากกว่าข้าวโพด จึงหาน้ำและอาหารได้ดีกว่า แหล่งปลุกข้าวฟ่างส่วนใหญ่เป็นบริเวณเดียวกันกับแหล่งปลูกข้าวโพด จังหวัดที่ผลิตข้างฟ่างที่สำคัญ ได้แก่ ลพบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และ สระบุรี ในบริเวณนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวฟ่างลูกผสมสีแดง เป็นพืชที่สองในปลายฤดูฝนหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพด โดยใช้เมล็ดเป็นอาหารสัตว์
11 เมษายน 2553
5,624
การเลี้ยงปลาดุกในปัจจุบันมีวิธีการเลี้ยงต่างๆมากมายเช่นการเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงในบ่อพลาสติก ซึ่งในแต่ละวิธีการเลี้ยงปลาดุกเกษตรกรก็สามารถนำไปเลี้ยงให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร แต่จากการลงพื้นที่ ได้พบกับคุณลุงบุญชู เพชรรักษ์ ปราชญ์เกษตร ของ สปก. และเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง คุณลุงได้บอกวิธีการเลี้ยงปลาดุกในล้อรถไถหรือล้อรถสิบล้อ ซึ่งสามารถเลี้ยงได้โดยทั่วไป มีเนื้อที่น้อยก็เลี้ยงได้ และที่สำคัญดูแลง่ายและได้ผลเป็นอย่างดี สำหรับวิธีการเลี้ยงมีดังนี้
9 เมษายน 2553
13,327
คุณจักรกฤษณ์ สามัคคี มีอาชีพการเกษตร ทำนาข้าว และเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุ่มชนแห่งนี้จะทำปลูกข้าวแบบปลอดสารเคมี จะไม่ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดและเป็นแหล่งที่รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองต่างๆ ที่มีอยู่ด้วย เพื่อที่จะอนุรักษ์และเก็บพันธุ์ข้าวไว้ไม่ให้สูญพันธ์ไปเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานได้ดูกัน นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการแปรรูปข้าวอีกหลายอย่าง และที่สำคัญคุณจักรกฤษณ์ ได้แนะนำถึงวิธีการทำข้าวเพาะงอกจากข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยดและข้าวพันธุ์อื่นๆ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้
9 เมษายน 2553
7,917
ในการทำนาข้าวของเกษตรกร ปัญหาที่เกิดและเจอเป็นประจำนั้นคือ เรื่องโรค รา ต่างๆรวมถึงแมลงศัตรูพืช พวกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่แก้ได้ยาก บางครั้งทำความเสียหายหลายไร่ เกษตรกรบางคนต้องใช้สารเคมีต่างๆเข้าช่วย แต่เมื่อนึกถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น สภาพพื้นที่ปลูก สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบหลายด้านต่อการทำนาข้าวแต่ละรอบ อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเท่าตัวในการลงทุนแต่ละรอบ แต่คุณพะวิง ทองช่วย เกษตรกรผู้มีอาชีพทำนาข้าว โดยใช้หลักและเทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้านของตนเอง เข้ามาพัฒนาต่อการทำนาข้าว จึงคิดและริเริ่มแก้ปัญหาด้านการป้องกันเชื้อโรคและแมลงศัตรูข้าว ด้วนวิธีการทำร่องน้ำในนาข้าว สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี ซึ่งมีเทคนิคและกรรมวิธีการดังนี้
9 เมษายน 2553
9,691
ปัจจุบันนี้ปัญหาของเกษตรกรชาวนาที่ต้องพบเจอกันเป็นประจำและต้องหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น หอยเชอรี่, เพลี้ยต่างๆ, ปูนา เป็นต้น เพราะศัตรูเหล่านี้จะมีผลทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้ไม่ได้คุณภาพ, ขนาดไม่ได้มาตรฐาน, ต้นข้าวล้มโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ปัญหาเรื่องปูนาที่อยู่ในนาข้าวก็มีทั้งประโยชน์และโทษต่อชาวนา กำจัดเท่าไรก็ไม่หมดและยากต่อการจับเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก, ปรุงอาหาร แต่คุณพะวิง ทองช่วย มีเทคนิคและวิธีการล่อหรือการกำจัด โดยใช้ลูกตาลสุกมาเป็นตัวล่อเอาไว้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แบบง่ายๆ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
9 เมษายน 2553
10,183
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท