(8,231 เรื่อง)
ปัญหาที่ผู้เลี้ยงสัตว์ใหญ่อย่าง แพะ ม้า วัว ควาย ต้องประสบอยู่เป็นประจำ ก็คือ แมลงวันเข้ามารบกวนและวางไข่บนแผลของสัตว์เลี้ยง เป็นเหตุให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้ต้องได้รับความรำคาญและทุกข์ทรมาน จากการเข้ารบกวนของแมลงวัน จนอาจก่อให้เกิดสภาวะเครียด ไม่เจริญอาหาร และ อาจเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแมลงวันเป็นพาหะนำโรคได้ด้วย แม้วิธีการทำความสะอาดโรงเรือนเป็นประจำและจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี จะเป็นวิธีที่ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องแมลงวันไปได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถจัดการแมลงวันให้หมดไปขั้นเด็ดขาดได้ ด้วยความหมักหมมของมูลสัตว์ กลิ่นอาหารที่ตกค้างเหล่านี้ยังเป็นตัวดึงดูดแมลงวันให้เข้ามาใกล้ได้เรื่อยๆ นั่นเอง จึงทำให้ไม่สามารถตัดปัญหาแมลงวันเข้ามารบกวนสัตว์เลี้ยงไปได้ทั้งหมด
25 มีนาคม 2553
3,368
นกกรงหัวจุก มีชื่อเรียก เป็นทางการว่า "นกปรอดหัวโขนเคราแดง" หรือ "นกพิชหลิว" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pycnonotus jocosus เป็นสัตว์คุ้มครองประเภทนก ที่เพาะพันธุ์ได้ นกวงศ์นี้มีถิ่นอาศัย อยู่แถบเอเชีย ในกลุ่มประเทศ ที่มีอุณหภูมิร้อนชื้นสูง เช่น จีน อินเดีย อินโดฯ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา และไทย พบเห็นได้ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะนกปรอดหัวโขนเคราแดง นกกรงหัวจุกนั้น ทางภาคใต้นิยมเลี้ยงกันมานานแล้ว และสืบทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน จนเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านทางภาคใต้ ซึ่งแพร่หลายไปแล้วทั่วประเทศ นิยมเลี้ยงไว้เพื่อส่งเข้าประกวดประชันเสียงอันไพเราะ จนกลายเป็นกีฬาสากลของของผู้นิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกไปแล้วก็ว่าได้
23 มีนาคม 2553
11,396
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.94 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท