(8,283 เรื่อง)
สถานการณ์ปลูกข้าวของเกษตรกรเรา ต้องพบกับการแข่งขันเชิงการค้าภายใต้กฎระเบียบและการค้าระหว่างประเทศ เรียกสั้นๆ ว่าอาฟต้า หรือ เขตการค้าเสรีอาเซียน สินค้าเกษตรจะได้รับผลกระทบในส่วนที่เกี่ยวข้องและเสี่ยงกับการเสียเปรียบ ในจังหวัดชัยนาท คือ ข้าว เพราะหลายประเทศมีการผลิตข้าวเหมือนกับไทยแต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติไม่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่นปัจจุบันจะมีต้นทุนการผลิตถึงไร่ละ 5,090 บาท(รวมค่าเช่านา) ถ้าเกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้ไร่ละ 1 ตันต้นทุนของเกษตรกรจะอยู่ที่ 5.09 บาท/กิโลกรัมข้าวเปลือก แต่ถ้าพบกับสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดและหนูกัดต้นข้าว จะเพิ่มต้นทุนอีกประมาณไร่ละ 500-700 บาท ผลผลิตก็จะต่ำ ส่งผลให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมข้าวเปลือกสูงถึง 7 – 8 บาท/กิโลกรัมข้าวเปลือก ทำให้เกษตรกรขาดทุนไปตามๆกัน คุณสรัญ สมาชิก *1677 หมวดทุ่งรวงทอง ซึ่งปัจจุบันทำนาข้าวอยู่ที่จังหวัดชัยนาท ได้ประสบกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน คือ ปุ๋ยมีราคาแพง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาหนูนากัดกินต้นข้าว ทำให้ผลผลิตลดลง จึงสอบถามวิธีการทำนาแบบลดต้นทุนและการป้องกันหนูนากัดกินต้นข้าว กับทางสายด่วนข้อมูลการเกษตร ได้คำตอบดังนี้
2 พฤษภาคม 2553
9,484
ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และครูติดแผ่นติดที่ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หลังจากที่หลงผิดหลงถูกในการทำการเกษตรมานานมาก จนปี 2534 ได้มารู้จักกับการทำน้ำหมักต่างๆ และค้นค้นสูตรของตนเอง และต่อยอดจากสูตรของท่านอาจารย์อื่นๆ จนได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการทำไร่ทำนาของตนเองจนประสบความสำเร็จมาจนปัจจุบันนี้ โดยได้เผยแพร่สูตรต่างๆมากมาย วันนี้จึงได้มาบอกเล่าสูตรผ่านทางทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในเรื่องของ สูตรน้ำส้มสายชูและเหล้าขาว กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ดังนี้
29 เมษายน 2553
4,667
ปัจจัยหลักของเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน แน่นอนว่าจะต้องมีอาหารเป็นปัจจัยต้นๆ ซึ่งปัจจุบันนี้อาหารสัตว์สำเร็จรูปมักจะมีราคาแพง ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ด้วย คุณพิมพ์ระดา โพธิ์ศรี และ คุณดลยรัชต์ แต้มงาม เกษตรกรบ้านตาอุดใหม่ ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้ประสบกับปัญหาอาหารสัตว์มีราคาแพงดังที่กล่าวมาแล้วเช่นกัน แต่การหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการนำจุลินทรีย์ชีวภาพเข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมการเกษตรหลายๆด้าน รวมถึงด้านการเลี้ยงสัตว์ด้วย จึงเริ่มทำอาหารสัตว์ขึ้นใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตและใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งวิธีการทำอาหารสัตว์เอนกประสงค์ มีวิธีการดังนี้
28 เมษายน 2553
5,310
มะนาวจะมีราคาถูกมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม เนื่องมาจากมีผลผลิตออกสู่ท้งอตลาดมาก ทำให้ราคาตกลงเหลือผลละ 20-30 สตางค์ แต่ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนกลับมีราคาแพง ขายได้ผลละ 2-3 บาท เกษตรกรจึงมีความต้องการบังคับให้มะนาวออกดอกตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ดอกมะนาวจะบานนานอยู่นาน 12-13 วัน จากนั้นจะเจริญเติบโตเป็นผลสมบูรณ์ นำไปบริโภคได้ต้องใช้เวลา 120-180 วัน มะนาวจะเก็บผลได้ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนตามต้องการ ในภาวะปกติมะนาวจะไม่ออกดอกในช่วงนี้ เนื่องจากในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน จะมีฝนตกชุก ทำให้มะนาวมีการเจริญทางลำต้นมากกว่า เนื่องจากไม่มีสิ่งกระตุ้นให้มีการเกิดตาดอก เช่น ภาวะแห้งแล้งหรือกระทบหนาว
28 เมษายน 2553
10,057
ในปัจจุบันนี้ มีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านตั้งโรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชน และ จดทะเบียน เสียภาษีอย่างถูกกฎหมาย การต้มเหล้าจึงมีอย่างแพร่หลาย ภายหลังต้มเหล้า กากหรือส่วนที่เหลือจากการต้มเหล้าเรียกว่า “น้ำโจง” หรือที่เรียกตามภาษาชาวบ้านว่า “ส่าเหล้า” จะเหลือทิ้งอยู่จำนวนมาก ซึ่งส่าเหล้านี้เอง สามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก โดยการนำไปผสมกับอาหารสำเร็จรูป ใช้เลี้ยงหมูเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ ที่สำคัญหมูที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมส่าเหล้าจะมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารทั่วไป อีกทั้งยังช่วยให้ต้นทุนการขุนสุกรของชาวบ้านลดลง ที่สำคัญยังช่วยลดปริมาณของส่าเหล้าซึ่งเป็นขยะชุมชนอีกด้วย ซึ่งการทำส่าเหล้าหมักจุลินทรีย์ใช้เลี้ยงสุกร สามารถทำได้ ดังนี้
27 เมษายน 2553
4,460
มะนาวเป็นพืชที่มีความต้องการใช้ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี มีออกมาสู่ท้องตลาดมากในช่วงฤดูฝน แต่จะขาดตลาดในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ในขณะที่ความต้องการใช้ผลผลิตมะนาวยังมีอยู่เท่าเดิม และ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง(เดือนมีนาคม-เมษายน) ของทุกปี จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ มะนาวจึงมีราคาสูง ด้วยมีราคาเป็นแรงจูงใจ จึงทำให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ทดลอง จึงทำให้นักวิชาการเกษตรและเกษตรกรหันมาให้ความสนใจ ศึกษาหาเทคนิคในการผลิตมะนาวมีผลผลิตในช่วงฤดูแล้วกันมากขึ้น ซึ่งต่อไปนี้เป็นสูตรสำเร็จในการผลิตมะนาวนอกฤดู ตามคำแนะนำและการศึกษาของนักวิชาการเกษตร ดังนี้
26 เมษายน 2553
7,934
โรคพืชนั้นเกิดจากหลากหลายสาเหตุ สาเหตุของโรคพืชอาจจะเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อม หรือจากปัจจัยอื่น ๆ อย่างเช่น การขาดแร่ธาตุอาหาร การได้รับพิษจากสารเคมีมากเกินไป ความเสียหายเนื่องจากพืชได้รับอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป ความแห้งแล้ง ไฟป่า ก็เป็นไปได้ อาการผิดปกติเนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ บางครั้งพืชแสดงออกมาบ้าง อาจจะแสดงอาการมากน้อยแล้วแต่กรณี อย่างเช่น อาการขาดแร่ธาตุบางชนิด แสดงอาการซีดเหลือง อาการเป็นพิษจากสารเคมีที่ทำให้เกิดแผลคล้ายที่เกิดจากเชื้อรา ทำให้เกิดการสับสนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาดูแล และวิธีป้องกันนั้นเอง จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2551 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำนาปลอดสารพิษแบบลดต้นทุนและเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งคุณวิเชียรเป็นผู้ที่ชอบคิดและทดลองเกี่ยวกับการนำสมุนไพรต่างๆ มาใช้กับนาข้าวและพืชจนประสบความสำเร็จ ในหลายๆ ด้าน วันนี้ คุณวิเชียรได้แนะวิธีการง่าย ในการใช้ว่านหางจระเข้ เพื่อกำจัดโรคในพืช เช่น โรคที่เชื้อรา โรคที่เกิดจากการทำลายของศัตรูพืช หรือโรคที่เกิดจากสภาพอากาศ มาบอกต่อให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ ได้นำไปทดลองใช้ ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
26 เมษายน 2553
9,888
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท