(8,262 เรื่อง)
ภารกิจผู้นำชุมชนร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดวันนี้ ขอนำท่านเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านสันหลวง เลขที่26/1 หมู่ 3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ของนายอินถา สมตา หรือพ่อถาซึ่งได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาก่อนที่จะก่อตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯว่า พ่อถามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 15 ไร่ เมื่อปี พ.ศ.2538 ได้ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว จะทำนาเฉพาะในช่วงฤดูฝน เมื่อเก็บผลผลิตแล้วบางส่วนก็นำออกจำหน่าย เหลือไว้บางส่วนเพื่อบริโภคในครอบครัว หลังจากเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ก็จะเอาพื้นที่ทำนาปลูกผักกาดขาว เพื่อส่งขายให้กับบริษัทนายทุน แต่ก็ต้องใช้ต้นทุนในการปลูกสูง ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ประกอบกับไม่มีแหล่งน้ำที่เพียงพอ จึงได้กำไรน้อย บางครั้งก็ขาดทุน และต่อมาไม่นานบริษัทดังกล่าวก็ปิดตัวลง พ่อถาจึงหยุดปลูกผักกาดขาว และคิดว่าจะทำการเกษตรอย่างไรต่อไปที่จะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้และไม่มีหนี้สิน
31 พฤษภาคม 2553
4,229
“มะเดื่อฝรั่ง” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “FIG” เป็นผลไม้ที่มีการปลูกเชิงพาณิชย์อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา, กรีก, ฝรั่งเศส, ตุรกี, อิตาลี ฯลฯ (คาดว่ามะเดื่อฝรั่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทางเหนือของประเทศอิรักหรือประเทศตุรกี) แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จัก คนไทยที่เคยเดินทางเข้าไปต่างประเทศ อาจจะได้เคยบริโภคมะเดื่ออบแห้งกันมาบ้าง ส่วนใหญ่ยังคิดกันไปว่าผลไม้ชนิดนี้จะปลูกไม่ได้ในเมืองไทย ความจริงแล้วทางโครงการหลวงได้เคยมีการรวบรวมพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมาทดลองปลูกที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ในอดีตเป็นเพียงแค่งานทดลองและศึกษาเรื่องสายพันธุ์ (ปัจจุบันทางโครงการหลวงได้มีการศึกษา, วิจัยและขยายพื้นที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งมากขึ้น) และยังเชื่อกันว่า”มะเดื่อฝรั่ง” เป็นผลไม้กึ่งเมืองร้อนหรือภาษาอังฤกษเรียกว่า “Subtropical” จะปลูกให้ประสบความสำเร็จได้ยากในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองร้อน หรือถ้าปลูกจำเป็นจะต้องเลือกพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นพอสมควรหรืออยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล เช่น พื้นที่บนดอย เป็นต้น ไม่เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ราบที่มีอากาศร้อน
31 พฤษภาคม 2553
62,742
ในบรรดาผลไม้ที่เขียนไว้ในคัมภีร์ไบเบิลได้พูดถึงผลไม้ที่ชื่อ “มะเดื่อฝรั่ง” ไว้มากที่สุด บ้างก็ว่าเป็นผลไม้ที่ต้องห้ามโดยอ้างถึงอาดัมและอีฟกินผลไม้ที่ต้องห้ามที่ชื่อว่ามะเดื่อฝรั่ง ทำให้เกิดอารมณ์กิเลสและตัณหาต่างๆ จึงเกิดความรู้สึกอับอายต่อร่างกายที่เปลือยเปล่า ดังนั้น จึงได้ไปเด็ดเอาใบมะเดื่อฝรั่งมาปิดบังของสงวน ในพระคัมภีร์ยังบอกรายละเอียดถึงงานเลี้ยงหรือการกินของคนในสมัยนั้น(ประมาณ 6,000ปีที่ผ่านมา) จะพูดถึงอาหารหลักที่ประกอบไปด้วยขนมปัง น้ำผึ้งและผลมะเดื่อฝรั่ง เหมือนกับว่าในสมัยนั้นมีการบริโภคมะเดื่อฝรั่งเป็นชีวิตประจำวันชนิดหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น มีแหล่งที่ขุดพบซากต้นมะเดื่อพบว่าเกิดมานานไม่น้อยกว่า 5,000 ปี ก่อน คริสตกาล
27 พฤษภาคม 2553
7,689
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานีสาขาจังหวัดอำนาจเจริญ มีภารกิจหน้าที่สำคัญ คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์ โดยนำเอาเทคโนโลยีต่างๆที่นักวิชาการทำการวิจัยและสรุปผลแล้วว่า สามารถทำได้ผลผลิตมากขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือสัตว์มีสุขภาพดี รวมทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ นำไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเลี้ยงสัตว์ของตนเอง ได้แนะนำการทำหญ้าหมักเพื่อใช้การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น แพะ แกะ ม้า โค กระบือ ไว้ดังนี้
25 พฤษภาคม 2553
11,461
อดีตประธานบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอย่าง คุณบุญชิต สมัตถะ เมื่อหมดวาระทางราชการ จึงหันมาประกอบอาชีพการเกษตร ประกอบกับเป็นคนที่มีใจรักการเกษตรเป็นทุนอยู่แล้ว จึงเร่งใฝ่หาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานราชการและเอกชน แล้วนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541- ถึงปัจจุบัน จนสามารถใช้เนื้อที่บ้านของตน เป็นจุดสาธิตบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จนสามารถที่จะขยายผลให้เกษตรกรรายอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิทยาการการเกษตรและนำไปปฏิบัติสร้างรายได้ให้กับครอบครัว กิจกรรมการเกษตรอีกอย่างที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน คือการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งเป็นการเลี้ยงเลียนแบบธรรมชาติ เห็นเป็นแมลงตัวเล็กๆอย่างนี้ แต่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงอย่างงามเลยทีเดียว ซึ่งหากเกษตรกรที่สนใจอยากทดลองเลี้ยงเอง ก็สามารถเลี้ยงได้ง่ายๆดังนี้
25 พฤษภาคม 2553
4,261
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.34 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
46.16 บาท