(8,283 เรื่อง)
คุณเกชา หงษาคำ อาศัยอยู่ที่ บ.สันทรายงาม ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย เกษตรผู้เลี้ยงโคนม กล่าวว่า ชวิตของตัวเองได้เปลี่ยนไปหลังจากอุบัติเหตุเมื่อ 6 ปีที่แล้ว คุณพ่อจึงให้ลาออกจากงานเดิม เพื่อมาทำการเกษตรโดยการเลี้ยงโคนมซึ่งคุณพ่อได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้ว เริ่มจากโคนมพันธุ์ โฮลสไตน์ฟรีเชียน เพียง 1 ตัว โดยเป็นแม่โครีดนม นำมาเลี้ยง ให้อาหาร และ ขยายพันธุ์ มาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้ มีโคนมทั้งหมด 40 กว่าตัว เป็นเพศ เมีย ทั้งหมด เนื่องจากต้องการที่จะขาย นม จะต้องเก็บโคเพศเมียไว้ และขายลูกโคเพศผู้ ในราคาตัวละ 1,000 -1,500 บาท ทั้งนี้ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของโคอีกครั้ง
11 มิถุนายน 2553
5,786
นางสุมาลี ชุมแสง ประธานกลุ่มสตรีตำบลตาลเตี้ย อยู่บ้านเลขที่ 18/4 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง เป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มกันของสตรีตำบลตาลเตี้ยตั้งเป็นกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารตำบลตาลเตี้ย เพื่อให้สตรีในตำบลได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้คิดที่จะแปรรูปอาหารจากปลา เช่น น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกปลาร้า โดยเฉพาะน้ำพริกปลาร้า ที่แต่เดิมก็เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านแถบนี้อยู่แล้ว แต่การนำปลาร้ามาแกง หรือทำน้ำพริกในสมัยก่อนยังมีส่วนผสมน้อยและรสชาติยังไม่เป็นที่ถูกปากของคนทั่วไป ทางกลุ่มสตรี โดยการนำของ นางสุมาลี ชุมแสง จึงมีแนวคิดที่จะดัดแปลงและปรุงแต่งรสชาติ และสามารถเก็บไว้กินได้นานกว่าเดิม ได้ทดลองคิดสูตรและส่วนผสมขึ้นเอง จนเป็นที่ถูกปาก และเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนโดยทั่วไป ตอนแรกได้ทดลองจำหน่ายในหมู่บ้าน และตำบลก่อน ต่อมาเมื่อกลุ่มได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นรูปแบบ เมื่อ ปี พ.ศ.2543 และได้ไปจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และกลุ่มก็เป็นที่รู้จักทั้งในตำบล อำเภอ และจังหวัด ต่อมาทางกลุ่มก็ได้นำสินค้าจำหน่ายโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตลาดสุโขทัย งานเทศกาลต่าง ๆ และรวมถึงสถานที่ที่มีการประชุมและอบรมต่าง ๆ ด้วย พร้อมทั้งรับสั่งทำ และในขณะนี้กลุ่มกำลังดำเนินการขอมาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และนอกจากน้ำพริกปลาร้าแล้ว กลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์อาหารอีกหลายชนิด เช่น ปลายอ น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกหมูผัด น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกหมูผัด ไข่เค็ม
11 มิถุนายน 2553
8,212
11 มิถุนายน 2553
71,463
11 มิถุนายน 2553
27,390
ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร ได้คลุกคลีกับการปลูกมันเทศมานานประมาณ 4 ปี โดยสายพันธุ์ที่นำมาปลูกเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น อาทิ มันเทศเนื้อสีส้มจากประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา, มันเทศเนื้อสีม่วงจากประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดได้นำมันเทศเนื้อสีเหลืองสด เนื้อเหนียว แน่น รสชาติหวาน หลายคนเรียกว่า “Japanese Sweet Potato” มันเทศเนื้อสีเหลืองจากญี่ปุ่นจัดเป็นมันเทศที่มีราคาแพงที่สุดในขณะนี้ ขายในซุปเปอร์มาเก็ตห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 90-100 บาท ลักษณะของหัวมันจะเรียวยาวได้สัดส่วน ผิวเปลือกมีสีม่วงอมแดง ทางแผนกฟาร์ม ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรได้นำมันเทศเนื้อสีเหลืองมาทดลองปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตมา 2 รุ่น จนแน่ใจว่าปลูกได้ในบ้านเราและให้ผลผลิตสูง ที่สำคัญมีคุณภาพและรสชาติไม่แตกต่างจากที่นำเข้าจากญี่ปุ่น
10 มิถุนายน 2553
66,124
ปัญหาด้านสุขภาพในการเลี้ยงโคส่วนหนึ่งมาจากที่ เจ้าของเก่ามักละเลยไม่ให้ความสนใจในโรคที่จะเกิดขึ้นจากพยาธิภายใน มีผลทำให้สุขภาพสัตว์ทรุดโทรม ท้องป่อง ซึม โลหิตจาง สัตว์แคระแกร็น โตช้า ไม่กินอาหาร ดังนั้นการเลี้ยงโคขุนจำเป็นต้องได้รับการถ่ายพยาธิ โดยเฉพาะโคที่ซื้อมาขุนที่ได้จากเกษตรกรที่เลี้ยงโคแบบปล่อยซึ่งมีโอกาสติดโรคจากพยาธิได้สูง การถ่ายพยาธิด้วยสมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถทำได้ง่ายและหาง่ายในท้องถิ่น มีวิธีการปรุงที่ไม่ยุ่งยาก ช่วยให้โคสามารถกินอาหารได้ดีและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาถ่ายพยาธิที่มีราคาสูงโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยวิธีการดังนี้
10 มิถุนายน 2553
16,395
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท