(8,361 เรื่อง)
20 กรกฎาคม 2553
7,142
20 กรกฎาคม 2553
5,139
19 กรกฎาคม 2553
4,027
“อาร์ทูอีทู” เป็นสายพันธุ์มะม่วงที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อนำมาปลูกในประเทศไทยได้ผลผลิตและคุณภาพไม่แพ้ที่ปลูกในออสเตรเลีย ปลูกได้ทุกพื้นที่ในบ้านเราที่ปลูกมะม่วงได้และได้รับการยืนยันมาจากพ่อค้าที่ส่งออกมะม่วงว่า อาร์อีทูในบ้านเรามีขนาดผล สีสันสีแดงมีคุณภาพไม่แพ้มะม่วงอาร์ทูอีทูที่ปลูกในประเทศออสเตรเลีย เพียงจะได้ต้องปรับปรุงเทคนิคในการผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การตัดแต่งกิ่งช่วยให้ผลมะม่วงไดรับแสงแดดเต็มที่ ทำให้ผิวผลมีสีแดงจัด สม่ำเสมอทั่วผลหรือจะเป็ยการใช้ถุงห่อเข้ามาช่วย เป็นต้น
19 กรกฎาคม 2553
25,458
จ่าสิบเอก พงษ์พิษณุ ลือชัย มีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดชุมพรรับราชการทหารอยู่ที่จังหวัดทหารบกชุมพรมีบ้านอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มากนักการเดินทางสะดวกและง่ายดายบริเวณที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่บนเนินเขาพร้อมกันนี้ยังมีพื้นที่เพาะปลูกอีกประมาณ 10 ไร่เศษ มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวต้วยการปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารารวมทั้งเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อและไก่ชน โดยมีญาติๆช่วยกันเลี้ยงและบางส่วนได้แบ่งพื้นที่แล้วสร้างโรงเรือนให้เพื่อนบ้านมาเช่าเพื่อเลี้ยงสุกรและไก่พันธุ์เนื้ออีกด้วย จ่าสิบเอก พงษ์พิษณุ ได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เคยทำมาให้ฟังมากมายและโดยส่วนตัวแล้วคุณพงษ์พิษณุ ได้มีความชอบและสนใจในไก่ชนเป็นพิเศษแล้วก็แถมยังมีพี่ชายที่เปิดค่ายไก่ชนอยู่ด้วยจึงมีแรงบันดาลใจให้อยากเลี้ยงไก่ชนและได้ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องของสายพันธุ์ไก่ชนรวมถึงการหาสายพันธุ์ไก่ชนจากที่ต่างๆที่มีสายเลือดดีๆมาทดลองเลี้ยงพร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลของไก่ทุกตัวที่มีอยู่ด้วยตัวเองเพื่อการเปรียบเทียบและเพื่อที่จะผสมพันธุ์พร้อมกับการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ให้ดีขึ้นและได้จำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการซื้อเพื่อนำไปเป็นพ่อพันธุ์หรือเพื่อการแข่งขัน พร้อมกันนี้คุณพงษ์พิษณุ ยังได้แนะนำเกร็ดความรู้และวิธีการเลี้ยงเพื่อเป็นความรู้กับเกษตรกรท่านอื่นๆต่อไป
19 กรกฎาคม 2553
6,252
คุณปิยะพงษ์ กรุดแก้ว เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ วัย 25 ปี อาศัยอยู่ที่ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เกษตรกรหนุ่มท่านนี้มีความสนใจต้องการทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน จึงคิดริเริ่มจากการศึกษาเรียนรู้ตามสถานที่มีการอบรม และนำความรู้กลับมาพัฒนาที่บ้านของตนเอง ซึ่งตอนนี้ก็มีการทำเกษตรหลายอย่าง อาทิเช่นการทำเกษตรแบบผสมผสาน พึ่งตนเอง การปลูกชะอม ปลูกใบเหลียง เป็นช่องทางเสริมรายได้ และการเลี้ยงหมูหลุม เพื่อจำหน่ายเป็นเงินที่จะได้ทุกเดือน นอกจากนั้นการเลี้ยงหมูหลุมยังได้ปุ๋ยจากมูลหมูอีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเกษตรกรมือใหม่ไฟแรง แต่หากหมูมีอาการท้องเสีย คุณปิยะพงษ์ก็จะใช้ภูมิปัญญาเกษตรกรแบบดั้งเดิมในการรักษา ซึ้งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและใช้มานาน มาบอกท่านที่สนใจลองนำไปใช้กันครับ
19 กรกฎาคม 2553
9,998
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท