(8,334 เรื่อง)
การเลี้ยงปลากะพงขาวนั้นมีความละเอียดอ่อนมาก หากจะเลี้ยงสามารถเลี้ยงได้ทุกคนแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อเอากำไรหรือคืนทุนนั้นค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเครื่องตีน้ำให้แก่บ่อเลี้ยงปลากะพงทุกวันซึ่งควรเปิดในช่วงเวลาเที่ยงคืน เนื่องจากว่ากลางคืนอากาศจะปิดทำให้อ๊อกซิเจนในน้ำไม่มีปลาจะน๊อคน้ำได้ หากว่าวันไหนอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตก ปลาในบ่อจะมีปัญหาทันทีผู้เลี้ยงต้องเติมน้ำหมักชีวภาพหรืออีเอ็มลงบ่อ เพื่อช่วยการปรับสภาพน้ำในบ่อในแก่ปลา ปลาจะไม่ช๊อค และในช่วงแรกที่ปล่อยปลาเล็กลงบ่อ ไปจนถึงช่วงอายุ 2 เดือน ควรทำอุปกรณ์ไล่นกภายในบ่อเลี้ยงด้วยการติดตั้งถุงพลาสติกหูหิ้วสีขาวผูกเชือกขึงให้ทั่วพื้นที่บ่อ เพื่อป้องกันนกกลางคืนที่ลงมากินปลา ซึ่งเรื่องนี้เกษตรกรหลายท่านไม่คำนึงถึงจนทำให้ปลาที่ปล่อยไปเหลือน้อยลงโดยไม่รู้ตัว
28 กรกฎาคม 2553
8,390
นางเสงี่ยมได้รับพันธุ์ข้าวไร่มาจาก พระอาจารย์สุวรรณ เจ้าอาวาสวัดป่ายาง ซึ่งทางวัดก็เป็นศูนย์เรียนรู้กสิกรรมที่สามารถเข้าไปศึกษากันได้ในภาคการเกษตรซึ่งพระอาจารย์สุวรรณนี้ก็ได้เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการเกษตร ชาวบ้าน ให้ได้นำไปใช้ประโยชน์กันเพื่อเสริมรายได้เพิ่มหนทางทำมาหากินกันปัจจุบันหลายๆหมู่บ้านก็จะเข้าอบรมที่วัดป่ายางกันเพื่อให้ได้รับความรู้กันในเรื่องการเกษตรกันเป็นจำนวนมาก และทางนางเสงี่ยมก็มีพื้นที่มนการทำการเกษตรโดยที่บ้านมีที่ดินทำกินอยู่ประมาณ 8 ไร่เศษและในพื้นที่นั้นก็จะทำการปลูกผักหลากหลายชนิด/ผลไม้/เลี้ยงกบ/เลี้ยงไก่ (โดยจะปลูกทุกอย่างที่สามารถกินได้เลยทีเดียว)เมื่อผลผลิตออกมาก็สามารถนำมากินกันช่วยลดต้นทุนในการใช้จ่าย และก็จะนำไปขายเป็นหลักด้วยช่วยสร้างรายได้หลักให้ครอบครัวอีกช่องทางหนึ่ง และในการปลูกข้าวไร่นั้นนางเสงี่ยมก็ได้ใช้พื้นที่ในการปลูกมังคุดมาปลูกข้าวลงไปด้วยซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีน่าพอใจข้าวไร่ปลูกง่ายให้ผลผลิตดีและวิธีการปลูกก็ไม่ยุ่งยากอะไร และขั้นตอนในการปลูกข้าวในสวนมังคุดนั้นก็มีขั้นตอนดังนี้ ซึ่งในการปลูกข้าวไร่แซมสวนมังคุดนั้น คุณเสงี่ยมใช้วิธีการหว่านเมล็ดพันธ์ข้าวลงไปในพื้นที่ที่ไถพรวนแล้ว โดยที่ไม่ต้องไถกลบ โดยใช้พื้นที่ว่างข้างต้นมังคุดและต้องกะเกณฑ์ให้ถูกว่าหลังจากที่หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปแล้วจะต้องมีฝนตกลงมาในพื้นที่นั้นด้วย ส่วนปุ๋ยที่เหมาะที่สุดคือปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นสูตรที่คุณ.เสงี่ยมได้ทำขึ้นเพื่อให้เหมาะกับข้าวไร่ ด้วยประโยชน์ที่สามารถทำให้ข้าวงอกเร็ว และเจริญเติบโตได้ดี
28 กรกฎาคม 2553
3,608
ชุมชนบ้านสามเอกเหนือนั้น ในพื้นที่แห่งนี้ส่วนมากแล้วชาวบ้านจะยึดอาชีพการทำเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มากสุดนั่นคือการทำนาข้าว ปลูกพืช แต่หนึ่งในนั้นมีเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ยึดอาชีพการทำเกษตรมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ในอดีตนั้นคุณสมหวัง แหวนทองคำ ทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนั่นคือการทำนาข้าวนั่นเอง ต่อมาเมื่อมีอายุ 22 จึงสมรสและมีบุตรด้วยกัน 2 ชาย 1 คน หญิง 1 คน จบการศึกษาและมีครอบครัวทั้งสองท่านแล้ว ปัจจุบันคุณลุงสมหวัง แหวนทองคำ ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนั่นคือการเพาะเลี้ยงกบครบวงจร ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 106 หมู่ 10 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทำการเกษตรนาข้าว 50 ไร่ การทำเกษตรพื้นที่บริเวณรอบบ้าน 6 ไร่ และใช้พื้นที่ 2 งาน ในการเพาะเลี้ยงกบแบบครบวงจร แม้ปัจจุบันคุณลุงสมหวัง จะมีอายุ 53 ปีแต่ก็พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงกบ โดยมีบุตรชายเป็นคนช่วยดูแลกิจการ
27 กรกฎาคม 2553
18,033
คุณจันทรจิรา พ่วงแม่กลองมีอาชีพหลักคือการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายไข่ไก่ให้แก่ชุมชนในเขตอำเภอสวี โดยเลี้ยงไว้ทั้งหมดประมาณ 3000 ตัว ไก่ทั้งหมดจะสั่งไก่จากฟาร์มใหญ่ซึ่งไก่ที่สั่งมานั้นจะเป็นไก่ใหญ่ที่พร้อมออกไข่แล้วจึงทำให้ไม่เสียเวลาในการเลี้ยงและเป็นการไม่เสี่ยงต่อโรคต่างๆในช่วงระหว่างการอนุบาลไก่ การเลี้ยงไก่ไข่นับว่าเป็นอาชีพที่เกษตรกรในพื้นที่ของบ้านในไร่เลี้ยงกันเป็นจำนวนมากในหมู่บ้านนี้ถ้ารวมๆกันแล้วก็เป็นหมื่นๆตัวเลยทีเดียว ดังนั้นกลุ่มชาวบ้านผู้เลี้ยงไก่ในพื้นที่จึงมีความสามัคคีในหมู่บ้านสูงเนื่องจากจะได้ช่วยกันระวังโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับไก่และเมื่อถึงในช่วงฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่จะประสบปัญหาไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้เป็นหวัด จึงทำให้ส่งผลต่อจำนวนผลผลิตของไข่ไก่ที่จะได้รับ คุณจันจิรา จึงได้แนะนำวิธีการป้องกันและรักษาไข้หวัดในไก่ไข่ โดยการใช้สมุนไพรมาแนะนำ
27 กรกฎาคม 2553
30,164
คุณอรอุมา กุลภัคดี เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งยังเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบพอเพียงให้กับผู้ที่เข้มมาฝึกอบรม เดิมทีแล้วคุณอรอุมา ทำการเกษตรแบบเชิงเดียวคือทำสวนยางมาก่อน แต่ผลที่ได้รับไม่ค่อยดีนัก แต่เมื่อมีเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาก็ทำให้มีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวที่มีอยู่ประมาณ 10 ไร่ โดยทำการเกษตรแบบผสมผสาน ที่มีทั้ง การทำนาข้าว การปลูกมะนาว การปลูกพืชผักและไมยืนต้น เป็นหลัก ปัจจุบันนี้ทำให้คุณ อรอุมามีรายได้เฉลี่ย 12,000 บาทต่อเดือน แต่การทำเกษตรของคุณอรอุมาที่มีจุดเด่นอยู่ที่ การทำนาข้าวหอมบ้านปลอดสารพิษ
26 กรกฎาคม 2553
2,651
คุณกนก วิชัยเดช อายุ 58 ปี ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง อยู่บ้านเลขที่ 192 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช บ้านไสใหญ่ ปัจจุบันมีบุตร 5 คน ทั้ง5คนก็เรียนจบปริญญาตรีหมดทุกคนปัจจุบันก็ทำงานกันหมดทุกคนแล้วส่วนคุณกนกก็ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดมาประมาณ10 ปีแล้วนับว่าเป็นอาชีพที่ช่วยส่งเสียให้ลูกๆเรียนกันจนจบและนอกจากจะเลี้ยงเป็ดไว้ขายไข่แล้วยังเลี้ยงปลา และปลูกมะนาว และอาชีพหลักอีกอย่างก็คือทำสวนยางซึ่งรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20ไร่ นั้นเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นรายได้หลักของคุณ กนก และคุณกนก ก็ยังหารายได้เพิ่มอีกคือเป็นช่างก่อสร้างบ้าน และซ่อมรถ ปะรถ นับว่าเป็นเกษตกรที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งอีกด้วย
26 กรกฎาคม 2553
10,969
24 กรกฎาคม 2553
16,432
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท