(8,262 เรื่อง)
ปลาทับทิม เป็นปลาที่มีเกล็ดและผิวหนังเป็นสีแดงซึ่งถือเป็นสีมงคล จึงเป็นปลาที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากปลาทับทิมเป็นปลาเนื้อที่มีคุณภาพสูง รสชาติดี และมีราคาไม่แพงสามารถซื้อได้ ทั่วไป ใช้ปรุงอาหารได้หลากหลาย ซึ่งน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปของการแช่แข็งทั้งตัวและฟิลเลต การเลี้ยงปลาทับทิมที่ถูกสุขลักษณะ ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ สด สะอาด รสชาติดี เนื้อแน่น หวานหอม อร่อย มีโภชนาการสูง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากปัจจัยในการเลี้ยง การให้อาหาร-อาหาร และสภาพน้ำทั้งสิ้น
14 กรกฎาคม 2553
7,201
คุณอารีย์ อางคาสัย เกษตรกรวัย 58 ปี ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 4/4 หมู่ 2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีพื้นที่ในการทำการเกษตร 23 ไร่ โดยแบ่งเป็นทำนา 11 ไร่ ซึ่งมีทั้งการปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และข้าวพันธุ์ชัยนาท ในส่วนการทำพืชไร่พืชสวน คุณอารีย์ปลูกทั้งมะม่วงมะพร้าว กล้วย แก้วมังกร มะนาว ขนุน มะกรูด และสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ก็มีการเลี้ยงปลาประมาณ 8 บ่อเป็นการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาเพื่อจำหน่าย มีทั้งปลาดุก ปลาจาระเม็ดน้ำจืด และการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ 2 บ่อใหญ่ นอกจากนี้คุณอารีย์ยังทำสมุนไพร และน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในชุมชนและครัวเรือนอีกด้วย
13 กรกฎาคม 2553
14,651
ชื่อพันธุ์ - เจ้าขาวเชียงใหม่ (Jow Khao Chiangmai) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ประวัติพันธุ์ - เจ้าขาวเชียงใหม่ ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์ ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยนายวิทูรย์ ขันธิกุล เจ้าหน้าที่การเกษตร สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2523 โดยมีรหัสการรวบรวมคือ SPTC80187-126 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เพื่อให้ได้พันธุ์บริสุทธิ์ ระหว่าง พ.ศ. 2524 ? 2530 ต่อมานำมาปลูกเปรียบเทียบผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ระหว่าง พ.ศ. 2531-2546 คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ ชื่อ เจ้าขาวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ ชื่อ เจ้าขาวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
13 กรกฎาคม 2553
4,906
13 กรกฎาคม 2553
37,397
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
37.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
36.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.04 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท