(8,230 เรื่อง)
การเลี้ยงตะพาบน้ำในปัจจุบันนี้มีน้อยกว่าเมื่อก่อน หลังจากที่มีการเลี้ยงกันอ่างแพร่หลายในหลายปีก่อนนั้นเอง และเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทำให้เกษตรกรหลายคนที่เคยเลี้ยงตะพาบน้ำเพื่อส่งออกนั้นได้เลิกไปหลายราย วันนี้คุณบรรจง หุ่นโต เกษตรกรท่านหนึ่งที่หันมาเลี้ยงตะพาบน้ำอีกครั้ง โดยในครั้งนี้จะเลี้ยงตะพาบน้ำไข่หรือตะพาบน้ำที่ให้ผลผลิตคือไข่ตะพาบเพื่อนำส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นเอง และคุณบรรจงได้เผยถึงเคล็ดลับในการเลี้ยงตะพาบน้ำเพื่อให้ประหยัดต้นทุน อย่างที่ทราบกันว่าตะพาบน้ำนั้นต้องลงทุนค่อยข้างสูง อย่างหนึ่งที่จะสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงตะพาบน้ำได้นั้นก็คือ อาหารตะพาบนั้นเอง ทางคุณบรรจงจึงได้นำมาแนะนำกันถึงสูตรอาหารที่ทำขึ้นมาเอง
8 กรกฎาคม 2553
3,224
ถ้าเอ่ยถึงข้าวหอมมะลิอินทรีย์หลายคนคงนึกถึงข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มาจากภาคอีสาน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มาจากทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทั้งในและนอกประเทศ แต่ท่านคงยังไม่ทราบว่าภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานี มีกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ซึ่งได้รับรองมาตรฐานทั้งออแกนนิค (Organic Ariculture Cetification Thailand ) และ GAP (Good Agricultural Practice ) ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ดังกล่าว คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแว่น ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแว่น ต. บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
8 กรกฎาคม 2553
4,661
7 กรกฎาคม 2553
7,491
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
32.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.64 บาท
ดีเซล
29.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.86 บาท