(8,362 เรื่อง)
6 สิงหาคม 2553
55,937
6 สิงหาคม 2553
2,895
6 สิงหาคม 2553
24,818
เมื่อสภาพอากาศหนาวเย็นย่อมส่งผลกระทบกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูก ซึ่งปัญหาที่พบเกษตรกรที่ปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาวต้นข้าวที่ออกรวงในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำเกินไป ในช่วงเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม หากมีอุณหภูมิลดลงติดต่อกันมากกว่า 10-14 องศาเซลเซียส ในช่วงที่ข้าวออกรวงจะทำให้เกิดปัญหาและทำให้ผลผลิตของข้าวอาจลดลงได้ครับ ถ้าจะพูดถึงปัญหาที่มากับอากาศหนาวก็คือจะทำให้รวงโผล่ไม่พ้นกาบใบ ปลายรวงในส่วนที่เหนือกาบใบธงจะตั้ง และไม่โน้มรวง เมล็ดในส่วนนี้จะลีบบางเมล็ด จนถึงเกือบหมดรวง ส่วนโคนรวงถึงกลางรวงที่ถูกห่อหุ้มด้วยกาบใบธงเมล็ดจะลีบหมด โดยที่เมล็ดลีบสาเหตุเนื่องจากข้าวไม่ผสมเกสร อุณหภูมิที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของข้าวโดยในช่วงกลางคืนอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 10-14 วัน ก่อนการออกดอก และอุณหภูมิ ที่วิกฤติที่มีผลกระทบต่อการผสมเกสรข้าว คือ 15-20 องศาเซลเซียส ทำให้เมล็ดข้าวลีบ ครับ
5 สิงหาคม 2553
7,837
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท