(8,262 เรื่อง)
การทำปลาหมึกแห้ง เป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารทะเล อย่าง ปลาหมึก ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเลนิยมแปรรูปอาหารทะเลเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากให้สำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว หรือแม้แต่การแปรรูปเพื่อขายปลีกไปยังร้านค้าในตลาดชุมชนต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนนั้นๆ โดยป้าจำนงค์ สงวนศิลป์ ซึ่งมีร้านจำหน่ายอาหารทะแลแปรรูป ชื่อว่า ร้านกัญญ์วรา ไม่ว่าจะเป็นปลาเค็มจากปลาขนาดใหญ่ซึ่งทำเค็มทั้งตัว ก้างปลาแห้ง(สำหรับทอดกรอบ) ไตปลา กะปิจากกุ้ง รวมถึงปลาหมึกแห้ง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใกล้เคียงมารับซื้อจำนวนมาก ได้อธิบายขั้นตอนการทำปลาหมึกตากแห้งแบบง่ายๆ
24 กรกฎาคม 2553
44,129
ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กำลังประสบปัญหาด้านอาหารสัตว์สำเร็จรูปของบริษัทมีราคาค่อนข้างแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เป็นผลทำให้สัตว์ได้กินในปริมาณจำกัด ส่งผลกระทบในผลผลิตที่ไม่คุ้มทุน จากปัญหาดังกล่าว นายจักรกฤช บุญยะพันธุ์ เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ มาทดลองและคิดค้นสูตรอาหารให้มีคุณภาพดี มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง โดยใช้วัสดุอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เศษอาหาร เศษปลา รำ จนสามารถทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง และนับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจทอลองทำ สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ
22 กรกฎาคม 2553
30,548
จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ลดต่ำลงที่ส่งผลต่อการทำนาข้าวพันธุ์สังหยดของเกษตรกรที่มีรายได้ลดต่ำลง ทำให้ชาวเกษตรกรที่ปลูกข้าวได้ใช้ภูมิปัญญาของตนเองพัฒนาข้าวพันธุ์สังหยดให้มีคุณค่า สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้ข้าวพันธุ์สังหยดแปรรูปขึ้นมาใหม่ที่มีทั้ง การทำข้าวกล้องจากข้าวสังหยด, การเก็บรักษาและแปรรูปจมูกข้าวหรือปลายข้าวสังหยด, กะละแมข้าวกล้อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก เพราะกระบวนการแปรรูปข้าวสังหยดแบบต่างๆ นั้นเน้นความสะอาด ถูกหลักอนามัย มีสารอาหารครบถ้วน และมีคุณภาพ ปัจจุบันนี้ทำให้เกษตรกรชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้น ลดรายจ่ายจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวพันธุ์สังหยดได้มากขึ้นกว่าเดิม
21 กรกฎาคม 2553
2,119
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.34 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
46.16 บาท