(8,279 เรื่อง)
กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านเกี๋ยงหนองข่วง ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย ได้ดำเนินการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์พึ่งพิงธรรมชาติ นอกจากมีไก่พื้นเมืองอินทรีย์ มีสัตว์หลากชนิดทั้งการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาในกระซัง เลี้ยง หมูหลุม หมูสายพันธุ์ต่างๆ มีแหล่งเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำส้มควันไม้ การปลูกผักอินทรีย์และสวนสมุนไพร ซึ่งจัดเป็นโซนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน จนทำให้ที่นี่ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มและคนในหมู่บ้าน จนในที่สุดได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล มีเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ด้วยกันเอง นักเรียน นักศึกษา สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงานกันจำนวนมาก ดังนั้นทางศูนย์จึงมีภูมิปัญญาที่เกษตรกรสามารถนำไปทำและใช้ประโยชน์ได้เอง ยกตัวอย่างเช่น การทำฮอร์โมนพืชสมุนไพร (เหล้าดองยา)บำรุงสัตว์ สามารถใช้กับสัตว์ได้เกือบทุกชนิด มีวิธีการทำ ดังนี้
11 สิงหาคม 2553
6,325
หอยเชอรี่ หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือหอยเป๋าฮื้อน้ำจืด มีลักษณะเหมือนหอยโข่งแต่ตัวโตกว่า จากการดูด้วยตาเปล่าสามารถแบ่งหอยเชอรี่ ได้ 2 พวก คือ พวกที่มีเปลือกสีเหลืองปนน้ำตาล เนื้อและหนวดสีเหลืองและพวกมีเปลือกสีเขียวเข็มปนดำและมีสีดำจาง ๆ พาดตามความยาว เนื้อและหนวดสีน้ำตาลอ่อน หอยเชอรี่ เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ลูกหอยอายุเพียง 2-3 เดือน จะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลา หลังจากผสมพันธุ์ได้ 1-2 วัน ตัวเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยคลานไปวางไข่ตามที่แห้งเหนือน้ำ เช่นตามกิ่งไม้ ต้นหญ้าริมน้ำ โคนต้นไม้ริมน้ำข้าง ๆ คันนา และตามต้นข้าวในนา ไข่มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่มยาว 2-3 นิ้ว ไข่จะผักออกเป็นตัวหอยภายใน 7-12 วัน หลังวางไข่ ในการเข้าทำลายหอยเชอรี่กินพืชที่มีลักษณะนุ่มได้เกือบทุกชนิด เช่นสาหร่าย ผักบุ้ง ผักกระเฉด แหน ตัวกล้าข้าว ซากพืชน้ำ และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยในน้ำ โดยเฉพาะต้นข้าวในระยะกล้าและที่ปักดำใหม่ ๆ ไปจนถึงระยะแตกกอหอยเชอรี่จะชอบกินต้นข้าวในระยะกล้าที่มีอายุประมาณ 10 วัน มากที่สุด โดยเริ่มกันส่วนโคนต้นที่อยู่ใต้น้ำเหนือจากพื้นดิน 1-11/2 นิ้ว จากนั้นกินส่วนใบที่ลอยน้ำจนหมดใช้เวลากินทั้งต้นทั้งใบนานประมาณ 1-2 นาทีครับ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเกิดความเสียหายอย่างมาก
11 สิงหาคม 2553
2,180
ปลาไหล เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามคู คลอง หนอง บึงต่างๆ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ถือเป็นสัตว์น้ำที่คนนิยมบริโภคกันมาก เพราะมีรสชาติอร่อย สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลายชนิด แต่ปัจจุบันปลาไหลนากำลังลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากมลภาวะทางน้ำ และคนจับมาบริโภค ขณะที่ความต้องการของตลาดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีผู้ทดลองเลี้ยงปลาไหล และคุณบุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเป็นเกษตรกรผู้หนึ่งที่สนใจ การนำลูกปลาไหลนาจากธรรมชาติมาทำการเพาะเลี้ยง โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 4 เดือน ก็สามารถนำมาบริโภคได้ ซึ่งการเลี้ยงปลาไหลของคุณบุญเพ็งมีวิธีการ ดังนี้
9 สิงหาคม 2553
114,971
ในกรณีโรคเชื้อราไหม้ที่เกิดขึ้นในต้นกล้าข้าว ที่เป็นอีกปัญหาหนึ่งของชาวนา อาจเป็นเพราะช่วงที่เกษตรกรดูแลบำรุงต้นกล้านั้น บางคนอาจจะไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องการบำรุงใสปุ๋ยให้ต้นกล้าแข็งแรงเท่าที่ควร เคยมีเกษตรกรบางรายได้นำปุ๋ยยูเรียหรือฮอร์โมนใส่บำรุงให้ต้นมากเกินไป ทั้งๆที่บางครั้งต้นกล้าไม่ต้องการธาตุอาหารเหล่านี้แล้ว ก็กลายเป็นการเพิ่มโรคให้กับต้นกล้าที่หว่านเตรียมไว้ โดยเฉพาะโรคเชื้อราไหม้ในต้นกล้า เป็นโรคที่เกิดจากการบำรุงใส่ปุ๋ย ฮอร์โมนมากเกินไปรวมทั้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย กระทบความร้อนและความชื้นเกินไป จนทำให้เกิดโรคเชื้อราไหม้ อาการของโรคดังกล่าวเกษตรกรสามารถสังเกตได้ดังนี้ ต้นกล้าจะมีเชื้อราไหม้ลักษณะเป็นวงคล้ายลูกตา ติดอยู่กับยอดใบกล้าจะระบาดลงมาตามโคนต้น ซึ่งสามารถระบาดเร็วมากในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ หากพบโรคนี้แล้วให้เกษตรกรรีบหาวิธีรักษาทันที่ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดังเดิม ก็คือการนำวัสถุดิบที่หาได้ในชุมชนดังนี้
9 สิงหาคม 2553
4,249
9 สิงหาคม 2553
5,456
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท