(8,283 เรื่อง)
ฤดูหนาวของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท กาญจนบุรี ลพบุรีและสระบุรี อากาศจะเริ่มหนาวเย็นประมาณ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า โยเฉพาะเดือน ธันวาคมและเดือนมกราคมจะมีอากาศหนาวกับมีหมอกหนาในบางวัน และกลางเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะอุ่นขึ้น และทำให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะมีฝนตกน้อย อาจเกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน นอกจากนั้นสภาพอากาศหนาวเย็นยังส่งผลกระทบกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูก ซึ่งปัญหาที่พบเกษตรกรที่ปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาวคือปัญหาข้าวผสมไม่ติด เมล็ดข้าวลีบ โรคต่างๆและศัตรูพืชอีกมากมายครับ และในการที่เราจะป้องกันโรคเหล่านี้เราก็ต้องคิดหาวิธีในการป้องกัน เช่นเดียวกันกับเกษตรกรรายนี้ครับที่ได้เคยพูดถึงแล้วครั้งหนึ่งในเรื่อง “การปลูกข้าวผ่านหนาว”ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความสามารถหลากหลายด้าน เกษตรกรที่กล่าวถึงก็คือ
25 สิงหาคม 2553
6,904
คุณสุพี วงศ์พิทักษ์ เกษตรกรแห่งยโสธรวัย 55 ปี เป็นผู้หนึ่งซึ่งมีใจรักในการเลี้ยงสัตว์ หลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัด ศรีสะเกษ ได้ไปมีโอกาสเข้าไปทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกทุ่งหญ้า สหกรณ์เลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด จังหวัดสกลนคร ในระหว่าง ปี พ.ศ.2530 - 2532 จึงมีความคิดที่จะมีฟาร์มเลี้ยงโคขุนเป็นของตนเอง ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์และอาสาผสมเทียมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ ผสมกับแม่พันธุ์ลูกผสมบราห์มัน ของเกษตรกร เมื่อมีผลผลิตเกิดขึ้น จึงได้เริ่มเลี้ยงโคขุนเมื่อปี พ.ศ. 2543 จำนวน 2 ตัว และได้ปรับแนวคิดของเกษตรกรในพื้นที่ให้มาเลี้ยงโคขุน โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มเลี้ยงโคขุนหนองแหน และเป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคขุนของจังหวัดยโสธร
23 สิงหาคม 2553
25,664
การเลี้ยงปลาในทุกวันนี้เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่เลี่ยงง่ายโตเร็ว ต้นทุนต่ำ ที่สำคัญมีตลาดรองรับแน่นอน แต่ปัญหาที่ยังพบเจอกันอยู่ก็คือเรื่องหัวอาหารที่ราคาสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่ผันผวน แต่ก็มีเกษตรกรหลายคนที่คิดค้นการผสมอาหารให้ปลากินเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลา แต่ก็ต้องคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารของปลาด้วย ลุงบัวศรีจะให้วันละ 2 ครั้งเช้า- เย็นและจะมีการทำอาหารปลาดุกหลายสูตรซึ่งจะบำรุงปลาดุกแตกต่างกันโดยเอามาจากวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่จากประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์มาด้วย วันนี้ลุงบัวศรีมาแนะนำการทำอาหารปลาดังนี้
23 สิงหาคม 2553
4,285
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท