(8,344 เรื่อง)
เกษตรกรหลายท่านคงที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพใช้เอง คงอยากจะได้สูตรน้ำหมักที่ทำง่าย ๆ ประหยัดต้นทุน มาใช้ในการบำรุงข้าวและบำรุงพืชของตนเองภายในสวน จากการลงพื้นที่เพิ่มเติมร่วมพูดคุยกับคุณลุงบุญส่ง อังคาลัย เกษตรกรผู้ที่พยายามคิดค้นสูตรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในนาข้าว และในสวนผสมผสานของตนเอง ได้เผยเคล็ดลับการทำน้ำหมักชีวภาพ หรือ ฮอร์โมนที่ใช้ในการบำรุงข้าวและพืชแบบง่าย ๆ ที่ได้ทำการพัฒนามาจากสูตรเดิมที่เรียกว่าโบกาฉิเศษอาหารบำรุงข้าวและพืช มาเป็น โบกาฉิฮอร์โมนบำรุงข้าวและพืชสูตร เปลือกผลไม้ มาแนะนำให้กับผู้ที่ต้องการลดต้นทุนในการทำเกษตร ด้วยวิธีการง่าย ๆ ขอบอกนะค่ะว่าสูตรนี้คุณลุงบุญส่งชอบใช้สุด ๆ เพราะทำง่ายและประหยัดที่สุด ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
14 กันยายน 2553
4,680
องค์ความรู้สู่เกษตรกร “น้ำหมักสบู่ดำขับไล่เพลี้ยต่าง ๆ” การเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุล ของธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่ คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมี กำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทาง พันธุกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม จากการทดลองได้วัสดุที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันขับไล่แมลงจำพวกเพลี้ยต่าง ๆ สบู่ดำเป็นพืช ชนิดหนึ่งที่นำมาทดลองแล้วใช้ได้ผลดี จึงเห็นควรนำเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรทั่วไป ได้เพิ่มพูนความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทราบและนำไปปฏิบัติโดยทั่วกัน
13 กันยายน 2553
5,773
กาแฟส่วนใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี จะให้ผลผลิตต่ำ เนื่องจากธรรมชาติการออกดอกติดผลของกาแฟจะไม่เกิดซ้ำบนข้อเดิม โดยจะให้ดอกและผลบนข้อตรงส่วนโคนกิ่งก่อน และค่อยออกถัดไปทางปลายกิ่งเรื่อยไปทุกปี ข้อที่ติดผลจึงมีเฉพาะปลายกิ่งและอยู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้ผลผลิตต่ำแล้ว การดูแลรักษารวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตยังมีต้นทุนสูงและทำได้ยากตามอายุของกิ่งและต้นตามไปด้วยส่งผลต่อรายได้และผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ การตัดฟื้นต้นกาแฟเป็นวิธีการช่วยกระตุ้นให้กาแฟสร้างระบบกิ่งก้านใหม่หมด ทำให้ได้ผลผลิตดีและมีต้นทุนต่ำ ทั้งยังใช้เวลาไม่นานในการให้ผลผลิตครั้งใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการรื้อปลูกใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูงกว่า
13 กันยายน 2553
11,426
เกษตรกรหลายท่านคงที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพใช้เอง คงอยากจะได้สูตรน้ำหมักที่ทำง่าย ๆ ประหยัดต้นทุน มาใช้ในการบำรุงข้าวและบำรุงพืชของตนเองภายในสวน จากการลงพื้นที่เพิ่มเติมร่วมพูดคุยกับคุณลุงบุญส่ง อังคาลัย เกษตรกรผู้ที่พยายามคิดค้นสูตรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในนาข้าว และในสวนผสมผสานของตนเอง ได้เผยเคล็ดลับการทำน้ำหมักชีวภาพ หรือ ฮอร์โมนที่ใช้ในการบำรุงข้าวและพืชแบบง่าย ๆ ที่ได้ทำการพัฒนามาจากสูตรเดิมที่เรียกว่าโบกาฉิเศษอาหารบำรุงข้าวและพืช มาเป็น โบกาฉิฮอร์โมนบำรุงข้าวและพืชสูตร เปลือกผลไม้ มาแนะนำให้กับผู้ที่ต้องการลดต้นทุนในการทำเกษตร ด้วยวิธีการง่าย ๆ ขอบอกนะค่ะว่าสูตรนี้คุณลุงบุญส่งชอบใช้สุด ๆ เพราะทำง่ายและประหยัดที่สุด ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
11 กันยายน 2553
3,094
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท