(8,256 เรื่อง)
กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านเกี๋ยงหนองข่วง ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย ได้ดำเนินการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์พึ่งพิงธรรมชาติ นอกจากมีไก่พื้นเมืองอินทรีย์ มีสัตว์หลากชนิดทั้งการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาในกระซัง เลี้ยง หมูหลุม หมูสายพันธุ์ต่างๆ มีแหล่งเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำส้มควันไม้ การปลูกผักอินทรีย์และสวนสมุนไพร ซึ่งจัดเป็นโซนอยู่ในพื้นที่เดียวกันทำให้ที่นี่ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มและคนในหมู่บ้านและกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงานกันจำนวนมาก ดังนั้นทางศูนย์จึงมีภูมิปัญญาที่เกษตรกรสามารถนำไปทำและใช้ประโยชน์ได้เอง เช่น น้ำหมักซาวข้าวกับถ่านกระดูกสัตว์บำรุงพืชบำรุงสัตว์ มีวิธีการทำ ดังนี้
26 สิงหาคม 2553
5,559
กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านเกี๋ยงหนองข่วง ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย ได้ดำเนินการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์พึ่งพิงธรรมชาติ นอกจากมีไก่พื้นเมืองอินทรีย์ มีสัตว์หลากชนิดทั้งการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาในกระซัง เลี้ยง หมูหลุม หมูสายพันธุ์ต่างๆ มีแหล่งเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำส้มควันไม้ การปลูกผักอินทรีย์และสวนสมุนไพร ซึ่งจัดเป็นโซนอยู่ในพื้นที่เดียวกันทำให้ที่นี่ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มและคนในหมู่บ้านและกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงานกันจำนวนมาก ดังนั้นทางศูนย์จึงมีภูมิปัญญาที่เกษตรกรสามารถนำไปทำและใช้ประโยชน์ได้เอง เช่น น้ำหมักซาวข้าวกับเปลือกไข่ฆ่าเชื้อดับกลิ่นในคอกสัตว์ มีวิธีการทำ ดังนี้
26 สิงหาคม 2553
9,588
ฤดูหนาวของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท กาญจนบุรี ลพบุรีและสระบุรี อากาศจะเริ่มหนาวเย็นประมาณ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า โยเฉพาะเดือน ธันวาคมและเดือนมกราคมจะมีอากาศหนาวกับมีหมอกหนาในบางวัน และกลางเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะอุ่นขึ้น และทำให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะมีฝนตกน้อย อาจเกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน นอกจากนั้นสภาพอากาศหนาวเย็นยังส่งผลกระทบกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูก ซึ่งปัญหาที่พบเกษตรกรที่ปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาวคือปัญหาข้าวผสมไม่ติด เมล็ดข้าวลีบ โรคต่างๆและศัตรูพืชอีกมากมายครับ และในการที่เราจะป้องกันโรคเหล่านี้เราก็ต้องคิดหาวิธีในการป้องกัน เช่นเดียวกันกับเกษตรกรรายนี้ครับที่ได้เคยพูดถึงแล้วครั้งหนึ่งในเรื่อง “การปลูกข้าวผ่านหนาว”ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความสามารถหลากหลายด้าน เกษตรกรที่กล่าวถึงก็คือ
25 สิงหาคม 2553
6,605
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท