(8,307 เรื่อง)
คุณกมลา แก้วสุข อยู่บ้านเลขที่ 316 หมู่ 3 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบอาชีพทำการเกษตรเเบบผสมผสานโดยทำการขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ โดยมีการเปิดเป็นบ่อตกปลาด้วย เป็นการเลี้ยงปลาเเบบอินทรีย์ โดยนำกล้วยสุกเเละปลูกตะขบไว้ขอบบ่อเพื่อเป็นอาหาร เเละทำนาไว้บนเนื้อที่ 40 ไร่ โดยการทำการเกษตรเเบบผสมผสานตั้งเเต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยการทำนาที่ยังใช้ปุ๋ยเคมีในการทำนา ที่พื้นที่เจอปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมล่าสุดเมื่อปี 2549 โดยเป็นท่วมที่ทำให้ผลผลิตเสียหายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการเพาะลูกปลาเพื่อเลี้ยงเอง เเละจำหน่าย มีปลาหลายชนิด ได้เเก่ ตะเพียน ยี่สก สวาย โดยการเปิดบ่อตกปลาจะชั่งปลาจำหน่ายราคากิโลกรัมละ 35 บาท ไม่มีการเก็บค่าเบ็ด จากการทำการเกษตรเเบบผสมผสาน ทำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี
20 กันยายน 2553
3,808
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังยาง ปัจจุบันมีพื่นที่แปลงนาของสมาชิก20 คน เข้าร่วมกลุ่มกันมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 400 ไร่ ผลิตพันธุ์ข้าวได้ 24 ตันต่อปี เริ่มก่อตั้งศูนย์มาตั้งแต่ ปี 2545 โดยมีการเริ่มขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อปีพ.ศ. 2550 การตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังยาง ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอเนินมะปรางและกรมส่งเสริมจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เมล็ดพันธุ์ 2 ตัน มาทำการขยายเมล็ดพันธ์ ข้าวที่ผลิต ได้แก่ พันธุ์พิษณุโลก 2 พันธุ์ชัยนาท โดยข้าวที่ผลิตที่ศูนย์ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังยาง จะมีการคัดเกรดมาตรฐาน ในปี 2550 ได้รัยรางวัลที่ 1 ในการประกวดการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว ปัจจุบันขายได้กิโลกรัมละ 15-18 บาท โดยข้าวที่ผลิตจะมีการควบคุมเรื่องสารเคมี และทำโดยการทำนาดำ เพียงปีละ 1 ครั้ง ที่ศูนย์มีการผลิต น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักใช้เอง
20 กันยายน 2553
3,650
คุณศศิได้แนะนำถึงกำหนดคลอดของแม่สุนัข อยู่ในราว 60-63 วัน หลังจากการผสมพันธุ์การเตรียมจัดที่คลอด จะต้องทำล่วงหน้าการให้ความอบอุ่นแก่ลูกสุนัข ขณะคลอดและหลังคลอด 2-3 วัน นับว่าสำคัญในอนาคตของ ลูกสุนัขมาก ลูกสุนัขได้รับอุณหภูมิจากแม่ของมัน ด้วยความร้อน 101.4องศาฟาเรนไฮ คือ เท่ากับอุณหภูมิของโลกภายนอก ดังนั้นอาหารที่จะให้แม่มันในวันแรก ๆ ควรจะต้องเป็นอาหาร ที่ก่อให้เกิดความร้อนในตัวมันเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องให้อาหารประเภทบำรุงความเติบโตแต่อย่างใด อย่างน้อยอุณหภูมิขณะคลอดและหลังคลอด 48ชั่วโมง ควรจะเป็น 105 องศาฟาเรนไฮ แต่จากนั้นจะลดน้อยลงเรื่อยๆจนถึงปลายสัปดาห์แรกลูกสุนัขจะมีอุณหภูมิปกติและมีความสมบูรณ์ ที่คลอดนั้นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องเป็นที่เงียบ อย่าให้มีสุนัขรบกวนได้
19 กันยายน 2553
5,196
18 กันยายน 2553
33,346
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท