(8,255 เรื่อง)
คุณเพชร ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสองแควพัฒนา เลขที่74/5 หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และประธานศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ใหญ่เพชรเล่าว่าทางกลุ่มได้รับ ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หลังจากผ่านการคัดเลือกเกษตรกร เพื่อใช้แรงงานกระบือไถนาและทำการเกษตรกรรมตามหลักสูตรที่กำหนด และเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรในการดูแลกระบือเพื่อการใช้แรงงานตามโครงการ รวมทั้งจัดกระบือจากโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ผ่านการฝึกการใช้แรงงาน ไถนา ตลอดจนแรงงานอื่นๆ ในไร่นา แล้วส่งมอบให้เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม ยืมไปเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค – กระบือ ทั้งยังจัดหาอุปกรณ์เพื่อการทำนา เช่น ไถพร้อมอุปกรณ์ คราด สนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงดู และดูแลสุขภาพกระบืออีกด้วย
16 กันยายน 2553
13,139
16 กันยายน 2553
12,898
เกษตรกรหลายท่านคงที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพใช้เอง คงอยากจะได้สูตรน้ำหมักที่ทำง่าย ๆ ประหยัดต้นทุน มาใช้ในการบำรุงข้าวและบำรุงพืชของตนเองภายในสวน จากการลงพื้นที่เพิ่มเติมร่วมพูดคุยกับคุณลุงบุญส่ง อังคาลัย เกษตรกรผู้ที่พยายามคิดค้นสูตรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในนาข้าว และในสวนผสมผสานของตนเอง ได้เผยเคล็ดลับการทำน้ำหมักชีวภาพ หรือ ฮอร์โมนที่ใช้ในการบำรุงข้าวและพืชแบบง่าย ๆ ที่ได้ทำการพัฒนามาจากสูตรเดิมที่เรียกว่าโบกาฉิเศษอาหารบำรุงข้าวและพืช มาเป็น โบกาฉิฮอร์โมนบำรุงข้าวและพืชสูตร เปลือกผลไม้ มาแนะนำให้กับผู้ที่ต้องการลดต้นทุนในการทำเกษตร ด้วยวิธีการง่าย ๆ ขอบอกนะค่ะว่าสูตรนี้คุณลุงบุญส่งชอบใช้สุด ๆ เพราะทำง่ายและประหยัดที่สุด ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
14 กันยายน 2553
4,475
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท