(8,256 เรื่อง)
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงจำพวกปากดูด ตัวเต็มวัยมีลำตัวสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลปนดำ มีรูปร่าง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปีกยาว และชนิดปีกสั้น ชนิดมีปีกยาวสามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางใกล้และไกล โดยอาศัยกระแสลมช่วย ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่วางไข่ที่กาบใบข้าว หรือเส้นกลางใบ โดยวางไข่เป็นกลุ่ม เรียงแถวตามแนวตั้งฉากกับกาบใบข้าว บริเวณที่วางไข่จะมีรอยช้ำเป็นสีน้ำตาล ไข่มีลักษณะรูปกระสวยโค้งคล้ายกล้วยหอม มีสีขาวขุ่น ตัวอ่อนมี 5 ระยะ ระยะตัวอ่อน 16-17 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียชนิดปีกยาวมีขนาด 4-4.5 มิลลิเมตร วางไข่ประมาณ 100 ฟอง เพศผู้มีขนาด 3.5-4 มิลลิเมตร เพศเมียชนิดปีกสั้นวางไข่ประมาณ 300 ฟอง ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ 2 สัปดาห์ ในหนึ่งฤดูปลูกข้าวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุขัย
24 กันยายน 2553
2,300
23 กันยายน 2553
8,264
คุณ อัมพร บุญดา เจ้าของฟาร์มไก่เนื้อ อัมพรฟาร์ม อยู่บ้านเลขที่ 235 บ้านบึงถัง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มเลี่ยงไก่พันธุเนื้อตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบันมีโรงเรือนขนาดใหญ่ 2 โรงเรือน ขนาด 14*74 ตารางเมตรค่าโรงเรือน 80,000 บาท และโรงเรือนขนาด 17*90 ตารางเมตรลงทุนไป 1,700,000 บาท อดีตเคยประกอบอาชีพทำนา ที่ฟาร์มใช้อาหารและลูกไก่จากบริษัทเบทาโกร โดยซื้อลูกไก่ตัวละ 13 บาท โดยทางบริษัทเบทาโกรประกันราคาให้ที่กิโลกรัมละ 35 บาท โดยแยกตามน้ำหนักของไก่ ไก่ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนัก 2.4 กิโลกรัมขึ้นไปให้ราคากิโลกรัมละ 34.85 บาท ไก่ที่มีน้ำหนักตัว 1.81-2.0 กิโลกรัม ให้ราคากิโลกรัมละ 35 บาท ไก่ที่มีน้ำหนักตัวอยู่ที่ 1.51-1.8 กิโลกรัม ให้ราคากิโลกรัมละ 35.75 บาท ไก่ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า 1.5 กิโลกรัม ให้ราคาที่ 36.75 บาท และไก่ที่พิการจะให้ราคากิโลกรัมละ 20 บาท ในการเลี้ยงแต่ละรุ่นจะต้องใช้แกลบครั้งละประมาณ 10 ตัน ใส่ในโรงเรือน เพื่อที่จะได้นำมาขายเป็นปุ๋ยมูลไก่ ขายได้กระสอบละ 15 บาท ในระหว่างที่เลี้ยงทางปศุสัตว์จังหวัดจะเข้ามาดูแลตลอด โดยจะมาสุ่มตรวจเมื่อมีอายุ 21 วัน และก่อนที่จะจับไปจำหน่ายอีกหนึ่งครั้ง ในการเลี้ยงไก่แต่ละรุ่นได้กำไรประมาณ 80,000-100,000 บาท
23 กันยายน 2553
13,334
คุณ กุหลาบ อ๊อดเอก เจ้าของฟาร์มไก่เนื้อ สมเกียรติฟาร์ม อยู่บ้านเลขที่ 77/3บ้านบึงถัง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อมาตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันมีโรงเรือนจำนวน 1 หลัง ขนาด 15*75 ตารางเมตร ในการเลี้ยงไก่แต่ละรุ่นจะเลี้ยงครั้งละ10,000 ตัว โดยทางบริษัทเบทาโกรจะลงทุนในซื้อลูกไก่ให้เจ้าของฟาร์ม ซึ่งลูกไก่ตัวละ 13 บาท นอกจากนี้อาหารที่ใช้เลี้ยงทั้งหมดก็เป็นของบริษัทเบทาโกร โดยจะมีการหักค่าใช้จ่ายในช่วงที่จับไก่ให้โรงเชือด ในการเลี้ยงครั้งแรกลงทุนในส่วนของโรงเรือนไป 70,000 -80,000บาท ในการเลี้ยงแต่ละรุ่นจะใช้เวลาประมาณ 30-55 วัน ก็สามารถจับส่งตลาดได้แล้ว ในระยะเวลาหนึ่งปีจะเลี้ยงได้ประมาณ 5 รุ่น กำไรที่ไดแตละรุ่นหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือประมาณ 40,000-50,000 บาท เพราะใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าคนงาน ในการเลี้ยงไก่แต่ละรุ่นจะต้องใช้แกลบรองพื้นประมาณ 7 ตัน โดยจะมีคนมาลงแกลบให้หลังจากเลี้ยงไก่หมดรุ่นแล้ว จะนำแกลบออกก็จะได้มูลไก่ไป ทำให้ลดค่าใช่จ่ายค่าแกลบ สำหรับกำไรที่ได้มาในแต่ละรุ่นก็สามารถอยู่ได้แล้ว
23 กันยายน 2553
90,930
คุณเมธินี กีรเกียรติ อยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.พิษณุโลก ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยคุณเมธินีเป็นประธานกลุ่มซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยมีการฝึกอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น โดยมีการสอนทำสบู่น้ำผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เเปรรูปจากผึ้งเนื่องจากที่ศูนย์มีการอบรมการเลี้ยงผึ้งด้วย โดยมีน้ำผึ้งที่บรรจุลงขวดไว้จำหน่ายให้ลูกค้า โดยเป็นน้ำผึ้งบริสุทธิ์ จำหน่ายขวดละ 150 บาท ผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้งเเละยาหม่องไขผึ้ง นำไปจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ตามงานออกร้านทางการเกษตรต่าง ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ตลอดทั้งปี
23 กันยายน 2553
27,496
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท