(8,283 เรื่อง)
ปัญหาเรื่องของปลาเป็นโรคในหน้าหนาวมักประสบกันมากกับเกษตรกร เช่นเดียวกับคุณอำไพ ที่จังหวัดหนองคายโทรเข้ามาสอบถามกับทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น เรื่องปลาเป็นโรคในหน้าหนาว เนื่องจากเลี้ยงปลาไว้ในบ่อดิน เป็นปลาธรรมชาติ มีปัญหาปลาเป็นโรค 2 ปีซ้อน ไม่ทราบจะแก้ปัญหาอย่างไร ทางทีมงาน Farmer Info ที่ขอนแก่น ประสานไปที่คุณศรีเมือง หล้าบุญมา เกษตรกรบ้านโพธิ์ ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ซึ่งได้แนะนำว่า มีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาปลาเป็นโรคได้ โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ต้นไม้ที่ว่า คือ “ต้นชี” หรือที่ คนอิสานเรียกว่า “ต้นอะลาง” ภาคกลางเรียก นนทรีป่า ซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนและมีประโยชน์หลายอย่าง
11 ตุลาคม 2553
4,783
ปลานิลและปลาทับทิม เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมานานแล้ว ปลานิลและปลาทับทิมนั้นสามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพ การเพาะเลี้ยง ระยะเวลา 1 ปีมีอัตราการเติบโตถึงขนาด 500 กรัม รสชาติดี มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวางส่วนขนาดปลาที่ตลาดต้องการจะมีน้ำหนักตัวละ 200-300 กรัม จากคุณสมบัติของปลานิลซึ่งเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว แต่ปัจจุบันปลานิลพันธุ์แท้ค่อนข้าง จะหายาก กรมประมง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลาเพื่อให้ได้ปลานิลที่มีลักษณะสายพันธุ์ดี อาทิ การเจริญเติบโต ปริมาณความดก ของไข่ ผลผลิตและความต้านทานโรค ดังนั้นผู้เลี้ยงปลานิล จะได้ความมั่นใจในการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการบริโภค และปัจจุบันเกษตรกรก็เพาะเลี้ยงปลานิลมากขึ้น และบางรายก็มีต้นทุนในการเลี้ยงสูง แต่ราคานั้นกลับตรงกันข้ามทำให้เป็นปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
8 ตุลาคม 2553
8,540
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท