(8,279 เรื่อง)
เนื้อไก่งวงเป็นที่นิยมบริโภคกันทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวอเมริกัน ชาวแคนาดาและชาวยุโรป ผู้บริโภคนิยมไก่งวงทั้งการบริโภคปกติประจำวันและงานเทศกาลต่าง ๆ ไก่งวงจึงจัดเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงอีกประเภทหนึ่ง แม้จะใช้เวลาเลี้ยงที่ยาวนาน แต่ก็สามารถทำกำไรให้กับผู้เลี้ยงได้ไม่แพ้การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่น ๆ จึงถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าน่าลอง มีเกษตรหลายรายที่เลี้ยงไก่งวงเป็นอาชีพและประสบผลสำเร็จ ดังเช่น คุณกิมฮก แซ่เตีย เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี เลี้ยงไก่งวงเป็นอาชีพควบคู่ไปกับทำไร่นาสวนผสม มาเกือบ 10 ปี จนปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นปราชญ์ด้านการเลี้ยงไก่งวงก็ว่าได้
14 ตุลาคม 2553
94,131
14 ตุลาคม 2553
7,070
13 ตุลาคม 2553
9,272
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท