(8,262 เรื่อง)
นายสุชาติ ชัยแสง เกษตรกรบ้านตรอกหนองล่าง ผู้มีความชอบไก่ชน สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ที่ได้มีการเลี้ยงไก่ชนมาตลอด ซึ่งใช้เคล็ดลับต่างๆเพื่อบำรุง รักษาไก่ชน ไก่ชน ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความนิยม เพราะนอกจากลักษณะที่เป็นไก่นักสู้แล้ว ยังมีสง่าราศี สีสันสดใส อีกทั้งยังมีตำนานในการต่อสู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย แต่ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นำมาต่อสู้กันเพื่อเป็นกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งอาจเกิดบาดแผลและได้รับบาดเจ็บได้ ซึ่งคุณสุชาติ ชัยแสง เกษตรกรบ้านตรอกนองล่าง ผู้มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่ชน แนะนำวิธีการรักษาแผลไก่ชนแบบโบราญด้วยการใช้สมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ในการ รักษาบาดแผลในไก่ชน ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลดี.
12 ตุลาคม 2553
24,056
12 ตุลาคม 2553
3,504
แต่เดิมคนไทยที่คิดจะเลี้ยงกุ้งเครฟิช เลี้ยงในตู้ปลาเป็นกุ้งสวยงาม จะต้องมีการสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมาก อีกทั้งยังพบปัญหาในการรอดต่ำ ลุงฉะอ้อน เผนโคกสูง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2551 จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในผู้มีประสบการณ์ในการเพาะขยายพันธุ์กุ้งเครฟิช ทำให้คุณภาพของกุ้งไม่แพ้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ลุงฉะอ้อน เผนโคกสูง ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจที่คิดจะเลี้ยงกุ้งเครฟิช ควรจะเริ่มต้นเลี้ยงกุ้งสวยงามที่เลี้ยงง่ายก่อน เช่น กุ้งบลูล็อบเตอร์หรือกุ้งมังกรฟ้า ซึ่งเป็นกุ้งล็อบเตอร์น้ำจืด เลี้ยงกุ้งชนิดนี้ให้เกิดความชำนาญเสียก่อนและค่อยมาเลี้ยงกุ้งเครฟิสสายพันธุ์อื่นต่อไป
11 ตุลาคม 2553
50,781
ปัญหาเรื่องของปลาเป็นโรคในหน้าหนาวมักประสบกันมากกับเกษตรกร เช่นเดียวกับคุณอำไพ ที่จังหวัดหนองคายโทรเข้ามาสอบถามกับทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น เรื่องปลาเป็นโรคในหน้าหนาว เนื่องจากเลี้ยงปลาไว้ในบ่อดิน เป็นปลาธรรมชาติ มีปัญหาปลาเป็นโรค 2 ปีซ้อน ไม่ทราบจะแก้ปัญหาอย่างไร ทางทีมงาน Farmer Info ที่ขอนแก่น ประสานไปที่คุณศรีเมือง หล้าบุญมา เกษตรกรบ้านโพธิ์ ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ซึ่งได้แนะนำว่า มีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาปลาเป็นโรคได้ โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ต้นไม้ที่ว่า คือ “ต้นชี” หรือที่ คนอิสานเรียกว่า “ต้นอะลาง” ภาคกลางเรียก นนทรีป่า ซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนและมีประโยชน์หลายอย่าง
11 ตุลาคม 2553
4,690
ปลานิลและปลาทับทิม เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมานานแล้ว ปลานิลและปลาทับทิมนั้นสามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพ การเพาะเลี้ยง ระยะเวลา 1 ปีมีอัตราการเติบโตถึงขนาด 500 กรัม รสชาติดี มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวางส่วนขนาดปลาที่ตลาดต้องการจะมีน้ำหนักตัวละ 200-300 กรัม จากคุณสมบัติของปลานิลซึ่งเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว แต่ปัจจุบันปลานิลพันธุ์แท้ค่อนข้าง จะหายาก กรมประมง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลาเพื่อให้ได้ปลานิลที่มีลักษณะสายพันธุ์ดี อาทิ การเจริญเติบโต ปริมาณความดก ของไข่ ผลผลิตและความต้านทานโรค ดังนั้นผู้เลี้ยงปลานิล จะได้ความมั่นใจในการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการบริโภค และปัจจุบันเกษตรกรก็เพาะเลี้ยงปลานิลมากขึ้น และบางรายก็มีต้นทุนในการเลี้ยงสูง แต่ราคานั้นกลับตรงกันข้ามทำให้เป็นปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
8 ตุลาคม 2553
8,275
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.34 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
46.16 บาท