(8,332 เรื่อง)
คุณหมั้น ถาคำ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำตำบลป่าซาง ที่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 10 บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ มี ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยง ต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง ปีงบประมาณ 2551 โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านที่ให้บริการความรู้กับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรคในไก่ เช่นการทำน้ำหมักชีวภาพสมุนไพร ดังนี้
27 ตุลาคม 2553
9,325
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท