(8,357 เรื่อง)
นกเป็ดน้ำ� เป็นนกน้ำลำตัวป้อม� ปากแบนใหญ่ หางสั้น� มีแผ่นพังผืดยึดนิ้วตีน� ช่วยให้ว่ายน้ำได้ดี� ตัวเมียมีลายสีน้ำตาลไม่ค่อยสวยงาม ต่างจากตัวผู้ที่มีสีสดใสกว่าชอบลอยตัวรวมกันเป็นฝูงในแหล่งน้ำ มีทั้งว่ายใช้ปากไซ้จิกพืชน้ำ จับกินสัตว์น้ำตามผิวน้ำ และดำลงไปจับใต้น้ำ ส่วนใหญ่ทำรังตามริมน้ำด้วยพืชน้ำ บางชนิดทำรังในโพรงไม่หรือซอกกำแพง ลักษณะทั่วไป คอยาวกว่านกเป็ดน้ำชนิดอื่น หางแหลม และขาสีเทา ตัวผู้ หัวสีน้ำตาลเข้ม คอด้านหน้าและอกสีขาว ลำตัวสีเทา สีข้างมีแถบสีเหลือง� ตัวเมีย ขนปกคลุมลำตัวสีน้ำตาล พฤติกรรม ตอนกลางวันลอยตัวรวมกับนกเป็ดน้ำอื่น ๆ ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ หากินโดยใช้ปากไซ้ตามผิวน้ำ และมุดน้ำโผล่หางแหลมชี้ขึ้นมาให้สังเกตได้ชัดเจน วันนี้คุณแม่ทองหยิบ ประจักษ์สุข เกษตรกร ชุมชนบ้านท่างาม เลขที่ 25 หมู่ที่ 2 ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนได้แนะนำวิธีการไล่นกเป็ดน้ำในช่วงกลางคืนโดยการใช้อุปกรณ์ที่ทำได้เองแบบง่ายๆนั้นก็คือ ตะเกียงไฟไล่นำเป็ดน้ำนั้นเอง
11 ธันวาคม 2553
5,898
ปลาดุก เป็นปลาพื้นบ้านของไทยชนิดไม่มี เกล็ด รูปร่างเรียวยาว มีหนวด 4 เส้น ที่ริมฝีปาก ผิวหนังมีสีน้ำตาล เนื้อมีสีเหลือง รสชาติอร่อยนุ่มนวลสามารถนำมาปรุงแต่งเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ ได้มากมาย ในปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่าปลาดุกลูกผสมอุย-เทศหรือบิ๊กอุยนั้นเป็นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกร เนื่องจากเลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว อีกทั้งทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี ทั้งยังเป็นที่นิคมบริโภคของประชาชน เนื่องจากมีรสชาติดีและราคาถูก สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกนั้น ก็ประสบปัญหาในด้านการเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำ โรคของปลา สภาพอากาศ หรือศัตรูของปลา แต่คุณพีระ ได้บอกถึงเทคนิคการป้องกันศัตรูของปลาที่สำคัญ นั่นก็คือ พวกนก ต่าง ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการทำดังนี้
11 ธันวาคม 2553
4,970
อาหารหมู หรือส่วนผสมต่าง ๆ ของอาหารหมู เป็นอีกอย่างที่มีความสำคัญสำหรับหมู ที่เกษตรกรได้ทำการเลี้ยงไว้ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู แต่ละรายหรือแต่ละพื้นที่จะมีวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่แตกต่างกันไป เพื่อที่จะเลี้ยงหมูของตนเอง ให้มีความเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ แต่จะให้หมูเจริญเติบโตเต็มที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เกษตรกรหลาย ๆ ท่านต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการเลี้ยงด้วย ซึ่งคุณสุรชัย บุญคง เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ก็เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ได้คิดค้นวิธีการหรือสูตรอาหารในการเลี้ยงหมู เพื่อให้หมูที่ตนเลี้ยงไว้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที และประหยัดต้นทุน ด้วยวิธีการและเทคนิคง่ายๆ ดังนี้
10 ธันวาคม 2553
7,318
10 ธันวาคม 2553
16,072
มูลนิธิโครงการหลวงได้ศึกษาและทดลองปลูกไม้ผลเพื่อหาพืชทดแทนฝิ่นมานับตั้งแต่ตั้งโครงการหลวงในปีพ.ศ.2512 และนำไม้ผลที่ปลูกได้สำเร็จส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกเป็นอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวเขา ช่วยทำให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่งไม่อพยพเคลื่อนย้ายถิ่น และช่วยฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายจากการทำไร่เลื่อนลอยเพราะไม้ผลส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวสามารถดูดซับน้ำและสร้างความชุ่มชื้นได้ดี ปัจจุบันไม้ผลจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับพื้นที่สูงมาก ทั้งนี้โครงการหลวงก็ได้ดำเนินการวิจัย ส่งเสริม และพัฒนาการปลูกไม้ผลให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลด้วย
9 ธันวาคม 2553
5,203
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท