(8,255 เรื่อง)
เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพปรับสภาพดินบำรุงข้าวและพืช ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งคุณทองหล่อได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เหมาะกับยุคที่ราคาปุ๋ยแพง จึงได้มีการรวมกลุ่ม ระดมเงินทุนและระดมวัตถุดิบ มาใช้ในการทำปุ๋ยชีวภาพ จากนั้นก็จะหน่ายให้กับสมาชิก และเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง ในแต่ละปีทางกลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพได้แสนกว่าตัน ถือว่าเยอะมากสำหรับศูนย์ฯที่ได้ทำการเปิดแค่ 3 ปี ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพก็จะนำมาหักเข้ากลุ่มส่วนหนึ่ง เพื่อไว้เป็นเงินกองกลางในการดำเนินกิจกรรมของทางศูนย์ฯ
8 พฤศจิกายน 2553
7,083
จากประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ คุณสมคิด บุญประสิทธิพร เกษตรกรผู้ทำนา ในพื้นที่ชุมชนบ้านไร่กลาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ก็ได้มีการนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมาปรับและประยุกต์ใช้ โดยจะคำนึงถึงในส่วนของการลดต้นทุน และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่มีการทดลองใช้จนประสบผลสำเร็จ ด้วยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่มาผสมผสานกันอย่างลงตัวและใช้ได้ผล ตนจึงต้องการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
6 พฤศจิกายน 2553
3,363
เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพปรับสภาพดินบำรุงข้าวและพืช ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งคุณทองหล่อได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เหมาะกับยุคที่ราคาปุ๋ยแพง จึงได้มีการรวมกลุ่ม ระดมเงินทุนและระดมวัตถุดิบ มาใช้ในการทำปุ๋ยชีวภาพ จากนั้นก็จะหน่ายให้กับสมาชิก และเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง ในแต่ละปีทางกลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพได้แสนกว่าตัน ถือว่าเยอะมากสำหรับศูนย์ฯที่ได้ทำการเปิดแค่ 3 ปี ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพก็จะนำมาหักเข้ากลุ่มส่วนหนึ่ง เพื่อไว้เป็นเงินกองกลางในการดำเนินกิจกรรมของทางศูนย์ฯ
5 พฤศจิกายน 2553
3,013
ไส้เดือน ในหลายๆพื้นที่ก็มีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีความสนใจในเรื่องการใช้ปุ๋ยไส้เดือนและการใช้น้ำหมักชีวภาพจากฉี่ไส้เดือนกันมากขึ้น ทำให้มีการขยายผลในการเลี้ยงไส้เดือนและมีคนสนใจมากขึ้นนั้นเอง สำหรับคุณเฉลิมชัย ก็เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่สนใจในการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมาใช้ในการเกษตร แต่ที่พิเศษกว่าคนอื่นๆก็คือจะใช้ไส้เดือนพันธุ์วงแหวนที่หาได้ตามลุ่มแม่น้ำทั่วไป โดยนำมาเลี้ยงและขยายพันธุ์เอง และวันนี้คุณเฉลิมชัยได้นำสูตรการทำอาหารในการเลี้ยงไส้เดือนมาบอกเล่ากันต่อด้วย
5 พฤศจิกายน 2553
5,352
ความรู้ภูมิปัญญาการทำกระยาสารทนั้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน “กลุ่มกระยาสารท-กาละแม แม่ทองแถม สตรีบ้านเหนือคลอง” ซึ่งกลุ่มนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนี้นั้นจัดตั้งโดยคุณรำเผย ศิริพันณ์ชาญณรงค์นั้นเอง การทำกระยาสารทของคนในสมัยก่อน เพื่อใช้ในงานบุญเดือนสิบ ก็จะต้องมีการทำกระยาสารทแจกให้กับทุกบ้าน และต่อมาการทำกระยาสารทก็เริ่มลดหายลงไปและมีการจ้างทำหรือทำในเชิงธุรกิจมากขึ้น และทางคุณรำเผยและคุณแม่ทองแถมก็ฝีมือดีจึงมีการจ้างวานให้ทำมากขึ้นจนกลายเป็นของฝากของตำบลบ้านสร้าง หลังจากที่มีคนชื่นชอบจึงได้จัดทำกลุ่มขึ้นมารวมกลุ่มแม่บ้านหลังจากการทำนาทำไร่เสร็จ ก็จะมารวมตัวกันเพื่อทำกระยาสารทและกาละแม สูตรโบราณโดยเจ้าของสูตรก็คือคุณแม่ทองแถมนั้นเอง ก็ทำกันมาจนเรียกว่าตอนนี้เป็นรายได้หลักของคนในพื้นที่กันแล้ว เป็นของฝากเป็นที่นิยมกันมาก และราคาจำหน่ายก็ไม่แพงอีกด้วยจึงได้จัดทำกันมาจนถึงปัจจุบัน
5 พฤศจิกายน 2553
9,241
5 พฤศจิกายน 2553
14,147
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท