(8,355 เรื่อง)
นายบุญส่ง ชุนฬหวานิช เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี พ.ศ.2551 ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำนาข้าวและการลดต้นทุนในการทำนา โดยมีเทคนิคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด การทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้สุก การทำน้ำหมักชีวภาพไล่แมลงในนาข้าว ฯลฯ นอกจากนี้ลุงบุญส่งยังรวบรวมกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวในพื้นที่บ้านหนองพลับให้มีการจัดตั้งโรงสีชุมชนเพื่อรับซื้อข้าวของสมาชิกจากนั้นก็ทำการสีข้าวจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งลุงบุญส่งบอกว่าลูกค้าที่มาซื้อข้าวมาจากหลายจังหวัดเช่น ปัตตานี ยะลา พังงา เพราะข้าวของกลุ่มมีคุณภาพดี
28 ธันวาคม 2553
5,985
ประสบการณ์ 10 ปีกับการเลี้ยงตะพาบน้ำ ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่กระแสมาแรงเกี่ยวกับการเลี้ยงตะพาบน้ำแล้วเกษตรกรใน พื้นที่เลี้ยงกันมาก แต่ในช่วงนั้นป้ามะลิ ยังไม่ได้เริ่มเลี้ยง แต่ก็เริ่มหลังจากนั้นไม่นานและในภาวะที่ ราคาตะพาบน้ำตกต่ำ ในขณะที่หลายคนเลิกราไปแต่ป้ามะลิและครอบครัวก็ยังคงกัดฟัน เลี้ยงต่อไป จนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนั้นมาได้ จนถึงปัจจุบันกับเวลา 10 ปีที่เลี้ยงและขายไข่ตะพาบน้ำ โดยมีทั้งหมด 13 บ่อ ในครั้งแรกซื้อลูกตะพาบน้ำตัวเล็กๆ มาเลี้ยงแล้วขายเป็นตัว หลังจากนั้นก็ซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยง แล้วลองทำการเพาะเอง ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ และเลี้ยงเพื่อขายไข่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็ถือเป็นอาชีพที่สามารถที่จะสร้างรายได้ดี เพราะสามารถเก็บไข่ตะพาบน้ำขายได้ทุกวัน ยกเว้นในช่วงที่อากาศหนาว ตะพาบน้ำจะไม่ออกไข่ หรือออกก็น้อย แต่ก็ยังเก็บขายได้บ้าง จากการเลี้ยงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ถือว่าตะพาบน้ำเป็นสัตว์ที่เลี้ยงและดูแลง่ายให้รายได้ พอสมควร
28 ธันวาคม 2553
6,877
27 ธันวาคม 2553
4,472
24 ธันวาคม 2553
10,827
22 ธันวาคม 2553
7,542
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท