(8,283 เรื่อง)
นายซูรุด อาหมัด เป็นเกษตรกรสืบทอดมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย มาจนถึง พ่อ แม่ มีอาชีพเสริมของครอบครัว คือ รับจ้างทั่วไป เช่น ล้มตอซัง เกี่ยวข้าว ทุกอย่างที่ได้เงิน และได้มาอยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลพระอาจารย์ ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป ตั้งแต่ทำนามาเป็นเวลานานและเห็นว่าการทำนาที่ผ่านมานั้น ใช้ต้นทุนการผลิตสูงมากเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตบางครั้งก็ขาดทุน บางครั้งก็มีกำไรนิดหน่อย ไม่คุ้มค่าเหนื่อยจึงพยายามหาวิธีการที่จะช่วยประหยัดต้นทุนในการทำนา จนเมื่อปี พ.ศ. 2542 ก็มีเหตุบังเอิญได้ไปสูบน้ำใส่บ่อปลาซึ่งอยู่ห่างไกล สูบน้ำไปต้องผ่านพื้นที่นา 20 ไร่ ซึ่งตอนนั้นพื้นที่ว่างพึ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวไปพอปล่อยน้ำลงบ่อปลาน้ำจะแห้งประมาณ 7 วัน ก็เห็นข้าวหนาขึ้น เลยเอาปุ๋ยไปใส่เพื่อที่จะเก็บไว้ให้วัวกิน แต่พอใส่ปุ๋ยข้าวก็แตกกอหนาแน่น ก็เลยไม่ให้วัวกิน และดูแลใส่ปุ๋ยอีก 1 ครั้ง ถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้ผลผลิต 80 ถังต่อไร่ และได้กำไรประมาณ 40,000 บาท จึงคิดที่จะนำมาเป็นวิธีการแบบใหม่ในการทำนา เพราะไม่ได้ลงทุนมากเท่าไร และเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการทำนาแบบล้มตอซัง ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนาก หลังจากที่ไปดูแล้วก็นำมาปฏิบัติเป็นครั้งแรกก็ไม่ได้ผล แต่ไม่ย่อท้อก็พยายามทำไปศึกษาไป จนเมื่อปี พ.ศ. 2545 ก็พอเข้าใจพอสมควรก็ได้นำกำไรพอประมาณ ก็พยายามชักชวนให้เกษตรกรใกล้เคียงหันมาทำข้าวแบบล้มตอซัง ก็ไม่มีใครทำตาม แต่ผมก็ไม่ย่อท้อทำมาเรื่อยๆ ให้เกษตรกรเห็นว่าการทำนาล้มตอซังมีกำไรจริงๆ จนเมื่อปี พ.ศ. 2547 ก็เริ่มมีพี่น้องเกษตรกรสนใจหันมาทำนาแบบล้มตอซัง 2-3 รายด้วยกัน ก็มาปรึกษาวิธีการต่างๆ กับผม ผมก็คอยดูแลให้และไปทำให้ด้วย เพราะเกษตรกรยังไม่เข้าใจวิธีการทำ จนถึงปัจจุบันก็มีการแพร่หลายไปสู่พี่น้องเกษตรกรจำนวนมาก ทั้งภายในหมู่บ้านและตำบลอื่นๆ
13 มกราคม 2554
4,525
คุณรำเผย ศิริพันณ์ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และมีความเชี่ยวชาญและโดดเด่น การทำกระยาสารทและกาละแมสูตรโบราณโดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการต่อยอดการแปรรูปข้าวนี้มาจากคุณแม่เรียกว่าเป็นเจ้าแรกของจังหวัดปราจีนบุรี นั้นก็คือคุณแม่ทองแถม ที่นำชื่อมาเป็นชื่อของสินค้าทั้งกาละแมแม่ทองแถม และกระยาสารทแม่ทองแถม จนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน และด้วยเหตุที่ว่าเป็นความรู้ของผู้เฒ่าผู้แก่ในตำบลนี้ ทางจังหวัดจึงยกระดับให้เป็นศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำตำบลบ้านสร้าง ซึ่งมีผู้เข้ามาชมงานดูงานและศึกษาอยู่อย่างสม่ำเสมอ และทางคุณรำเผย ทายาทคนเดียวที่ได้รับการถ่ายทอดสูตรมาจากคุณแม่ทองแถมนั้นก็ได้นำความรู้มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจอยู่เสมอมา และได้มีการจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเนื่องจากอยากจะรักษาความรู้ภูมิปัญญานี้ไว้และเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย นั้นก็คือ “กลุ่มกระยาสารท-กาละแมแม่ทองแถม สตรีบ้านเหนือคลอง” ซึ่งกลุ่มนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนี้ก็หลังจากที่มีการทำกระยาสารทของคนในสมัยก่อน เพื่อใช้ในงานบุญเดือนสิบ ก็จะต้องมีการทำกระยาสารทแจกให้กับทุกบ้าน และต่อมาการทำกระยาสารทก็เริ่มลดหายลงไปและมีการจ้างทำหรือทำในเชิงธุรกิจมากขึ้น และทางคุณรำเผยและคุณแม่ทองแถมก็ฝีมือดีจึงมีการจ้างวานให้ทำมากขึ้นจนกลายเป็นของฝากของตำบลบ้านสร้าง หลังจากที่มีคนชื่นชอบจึงได้จัดทำกลุ่มขึ้นมารวมกลุ่มแม่บ้านหลังจากการทำนาทำไร่เสร็จ ก็จะมารวมตัวกันเพื่อทำกระยาสารทและกาละแมสูตรโบราณโดยเจ้าของสูตรก็คือคุณแม่ทองแถมนั้นเอง ก็ทำกันมาจนเรียกว่าตอนนี้เป็นรายได้หลักของคนในพื้นที่กันแล้ว เป็นของฝากเป็นที่นิยมกันมาก และราคาจำหน่ายก็ไม่แพงอีกด้วยจึงได้จัดทำกันมาจนถึงปัจจุบันนี้
13 มกราคม 2554
4,529
ลุงจุ๊ เกษตรกรชาวตราด ผู้ที่หันมาให้ความสนใจ ที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องดิน และได้เป็นหมอดินอาสา ทำให้มีความสนใจในเรื่องดินมากขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนสภาพดินที่เลวไม่สามารถปลูกข้าวได้ แต่ด้วยความมุ่งมั่น หมั่นสังเกต จึงทำให้ปรับเปลี่ยนได้จนเป็นผลสำเร็จ สามารถปลูกข้าวได้โดยการปรับปรุงดินด้วยการใช้ปูนมาร์ล จนทำให้สภาพดินดีขึ้นจากนั้น ก็ได้ทำการปลูกข้าวและศึกษาหาความรู้เรื่องดินอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค้นพบเรื่องการปลูกโสนแอฟริกันเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน และประโยชน์ด้านอื่นๆ
13 มกราคม 2554
3,998
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท