(8,344 เรื่อง)
คุณทรงกช สนเท่ห์ เกษตรกรที่มีความโดดเด่น การเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานความพอเพียง อยู่ที่ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และได้ทำการเกษตรในพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ โดยจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ คือ การทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำบ่อเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงวัว การเลี้ยงหมู การเกษตรต่างๆที่ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด จากการสอบถามคุณทรงกช สนเท่ห์ ได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าของตนเองว่า หลังจากที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น กรุงเทพฯ และได้เข้าทำงานที่บริษัท ปตท จำกัด ทำอยู่ประมาณสิบกว่าปี เลยเบื่อกับชีวิตที่ซ้ำซากจำเจ และชีวิตที่แข่งขันกัน เลยได้หวนกลับมาใช้ชีวิตแบบชาวบ้านโดยได้แต่งงานกับภรรยาที่ตำบลลำพญากลาง อำเภอหมวกเหล็กและได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ โดยได้ศึกษาชีวิตของคนที่นี่ในการปลูกข้าวโพด ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ขาดทุนไปเรื่อยๆเพราะพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เขาและไม่มีน้ำ แต่ตนก็ได้พยายามศึกษาจนถึงการรวมกลุ่มกันเลี้ยงสุกรเป็นวิสาหกิจชชุมชนและได้เขียนโครงการไปขอการสนับสนุนมาทำไปสักพักก็รู้สึกว่าขาดทุนและไม่ใช่วิธีทางที่จะทำให้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่ดีขึ้น จนปัจจุบันได้ไปดูงานการเกษตรในหลายๆพื้นที่และนำมาปรับใช้ประยุกต์ใช้จนจบอยู่ที่เกษตรพอเพียง และการถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านที่นี้อย่างละเล็กอย่างละน้อยจนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันการศึกษาด้านการเกษตรนั้นยังไม่มีที่สิ้นสุดพยายามที่ทำการศึกษาและค้นคว้าต่อไป
26 มกราคม 2554
10,688
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำไซดักกุ้งฝอยที่คุณวีระชัย ลาวตูม เกษตรกรไร่นาส่วนผสม บ้านโป่ง หมู่ 3 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ได้ดัดแปลงมาจากเศษขยะเหลือใช้ โดยการนำเอาขวดน้ำอัดลมพลาสติกมาตัดเป็นสองท่อนแล้วกลับท่อนหัวด้านบนสวมกลับลงไปอีกท่อน เจาะรูระบายน้ำ มัดติดกันด้วยเชือก แล้วใส่เยื่อล่อจำพวก อาหารปลา ใช้ข้าวเหนียวหรือกะปิปั้นเป็นก้อนๆห่อผ้าบางๆก็ได้ สอดใส่ในตัวไซ แล้วนำไปใส่วางไว้ให้จมน้ำริมฝั่งคันบ่อ ผูกเชือกกับไม้หลักกันหลุดทิ้งไว้ 1 คืน ตอนเช้ามาเก็บไซจะพบว่า มีกุ้งฝอยจำนวนมากเข้าไปอยู่ในไซ สามารถนำกุ้งฝอยมาทำเป็นอาหารหรือถ้าทำไซดักกุ้งฝอยหลายๆอัน สามารถดักกุ้งฝอยเพื่อจำหน่ายในชุมชนได้
26 มกราคม 2554
46,043
จิ้งหรีด จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบได้ในทุกภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะเขตร้อนอย่างประเทศไทย จิ่งหรีดมักกัดกินต้นกล้าพืช ใบของพืช ส่วนอ่อนเป็นอาหาร ขนาดที่พบจะแตกต่างกันไปตามชนิดของจิ้งหรีด ลักษณะพิเศษของจิ้งหรีดปรับตัวเก่ง กินพืชเป็นอาหารได้หลายชนิด วงจรชีวิตจากไข่ถึงตัวเต็มวัยใช้เวลาสั้นๆและตัวผู้ส่งเสียงร้องได้ไพเราะ ปัจจุบันคนนิยมบริโภคจิ้งหรีดเป็นอาหาร มีโปรตีนสูง ปลอดสารพิษ รักษาโรคขาดสารอาหารได้ “การเลี้ยงจิ้งหรีด” ถือว่าเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จิ้งหรีดที่นิยมเลี้ยง คือ พันธุ์ทองแดงลาย ระยะตัวอ่อนมีลายม่วงคาดลำตัว ตัวเล็กปีกยาว คล้ายจิ้งหรีดทั่วไปแต้จะตัวเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับจิ้งหรีดสายพันธุ์อื่นๆ
26 มกราคม 2554
7,044
สุวิทย์ สุวรรณ เกษตรกรคนเก่งด้านการผลิตอาหารกุ้งก้ามกราม ด้วยประสบการณ์ด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา คิดค้นหาวิธีการลดต้นทุนแก้ไขปัญหาราคาอาหารกุ้งแพง จนได้สูตรอาหารกุ้งจนเป็นที่ยอมรับจากเกษตรกรด้วยกันจำนวนมาก และในขณะนี้คุณสุวิทย์ได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายที่หมู่ 1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ได้เลี้ยงปลาดุกและปลานิล จึงได้คิดค้นสูตรอาหารปลาจากประสบการณ์ที่เคยมี จนได้มาซึ่ง สูตรการผลิตอาหารปลาดุก-ปลานิล ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับอาหารปลาจากท้องตลาดทั่วไปแต่ต้นทุนต่ำ และพร้อมเผยแพร่ให้ผู้สนใจทั่วไป มีวิธีการทำ ดังนี้
26 มกราคม 2554
8,833
จิ้งหรีดถือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์และสร้างรายได้เสริมในครัวเรือนได้ สำหรับราคาเฉลี่ยอยู่ที่กก.ละ 150 -200 บาท ซึ่งจิ้งหรีดเป็นสัตว์อายุสั้นๆ เลี้ยงเพียง 50 วันก็จับจำหน่ายได้ นางวรรณนา อิ่มจันทร์ เกษตรกรบ้านหนองแสง ต.ท่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู มีอาชีพในการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งเลี้ยงอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน พันธุ์จิ้งหรีดทองดำ และพันธุ์จิ้งหรีดสะดิ้ง สามารถทำรายได้อย่างดี เนื่องจากปัญหาสุขภาพทำให้ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้แรงน้อยจึงได้เห็นว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดมีขึ้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับกับตนเองจึงได้ยึดเป็นอาชีพมาตลอด สำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากดังนี้
26 มกราคม 2554
6,446
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท