(8,262 เรื่อง)
นายซูรุด อาหมัด เป็นเกษตรกรสืบทอดมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย มาจนถึง พ่อ แม่ มีอาชีพเสริมของครอบครัว คือ รับจ้างทั่วไป เช่น ล้มตอซัง เกี่ยวข้าว ทุกอย่างที่ได้เงิน และได้มาอยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลพระอาจารย์ ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป ตั้งแต่ทำนามาเป็นเวลานานและเห็นว่าการทำนาที่ผ่านมานั้น ใช้ต้นทุนการผลิตสูงมากเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตบางครั้งก็ขาดทุน บางครั้งก็มีกำไรนิดหน่อย ไม่คุ้มค่าเหนื่อยจึงพยายามหาวิธีการที่จะช่วยประหยัดต้นทุนในการทำนา จนเมื่อปี พ.ศ. 2542 ก็มีเหตุบังเอิญได้ไปสูบน้ำใส่บ่อปลาซึ่งอยู่ห่างไกล สูบน้ำไปต้องผ่านพื้นที่นา 20 ไร่ ซึ่งตอนนั้นพื้นที่ว่างพึ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวไปพอปล่อยน้ำลงบ่อปลาน้ำจะแห้งประมาณ 7 วัน ก็เห็นข้าวหนาขึ้น เลยเอาปุ๋ยไปใส่เพื่อที่จะเก็บไว้ให้วัวกิน แต่พอใส่ปุ๋ยข้าวก็แตกกอหนาแน่น ก็เลยไม่ให้วัวกิน และดูแลใส่ปุ๋ยอีก 1 ครั้ง ถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้ผลผลิต 80 ถังต่อไร่ และได้กำไรประมาณ 40,000 บาท จึงคิดที่จะนำมาเป็นวิธีการแบบใหม่ในการทำนา เพราะไม่ได้ลงทุนมากเท่าไร และเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการทำนาแบบล้มตอซัง ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนาก หลังจากที่ไปดูแล้วก็นำมาปฏิบัติเป็นครั้งแรกก็ไม่ได้ผล แต่ไม่ย่อท้อก็พยายามทำไปศึกษาไป จนเมื่อปี พ.ศ. 2545 ก็พอเข้าใจพอสมควรก็ได้นำกำไรพอประมาณ ก็พยายามชักชวนให้เกษตรกรใกล้เคียงหันมาทำข้าวแบบล้มตอซัง ก็ไม่มีใครทำตาม แต่ผมก็ไม่ย่อท้อทำมาเรื่อยๆ ให้เกษตรกรเห็นว่าการทำนาล้มตอซังมีกำไรจริงๆ จนเมื่อปี พ.ศ. 2547 ก็เริ่มมีพี่น้องเกษตรกรสนใจหันมาทำนาแบบล้มตอซัง 2-3 รายด้วยกัน ก็มาปรึกษาวิธีการต่างๆ กับผม ผมก็คอยดูแลให้และไปทำให้ด้วย เพราะเกษตรกรยังไม่เข้าใจวิธีการทำ จนถึงปัจจุบันก็มีการแพร่หลายไปสู่พี่น้องเกษตรกรจำนวนมาก ทั้งภายในหมู่บ้านและตำบลอื่นๆ
13 มกราคม 2554
4,462
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
37.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
36.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.04 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท