(8,251 เรื่อง)
จิ้งหรีดถือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์และสร้างรายได้เสริมในครัวเรือนได้ สำหรับราคาเฉลี่ยอยู่ที่กก.ละ 150 -200 บาท ซึ่งจิ้งหรีดเป็นสัตว์อายุสั้นๆ เลี้ยงเพียง 50 วันก็จับจำหน่ายได้ นางวรรณนา อิ่มจันทร์ เกษตรกรบ้านหนองแสง ต.ท่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู มีอาชีพในการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งเลี้ยงอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน พันธุ์จิ้งหรีดทองดำ และพันธุ์จิ้งหรีดสะดิ้ง สามารถทำรายได้อย่างดี เนื่องจากปัญหาสุขภาพทำให้ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้แรงน้อยจึงได้เห็นว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดมีขึ้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับกับตนเองจึงได้ยึดเป็นอาชีพมาตลอด สำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากดังนี้
26 มกราคม 2554
6,082
การเลี้ยงโคขุนโดยใช้วัสดุที่เหลือจากทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ กากสลัดจ์ปาล์มน้ำมัน กากปาล์มน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งจังหวัดชุมพรมีปริมาณสิ่งเหล่านี้ที่ค่อนข้างมากหากไม่มีการนำมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จะก่อให้เกิดปัญหาด้านปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงได้มีการนำกากสลัดจ์ปาล์ม ซึ่งเป็นผลผลิตที่ไม่ต้องการของโรงงานปาล์มน้ำมันในขบวนการสุดท้าย โดยจะใช้กากสลัดจ์ปาล์มมาเลี้ยงสัตว์ ในสภาพที่เป็นกากสลัดจ์ปาล์มสด เนื่องจากสลัดจ์ปาล์มดังกล่าวมีกลิ่นหอมสัตว์จึงชอบกินมาก โดยมีวิธีการทำอาหารโคขุนด้วยกากสลัดจ์ปาล์มและกากปาล์มน้ำมัน ดังนี้
25 มกราคม 2554
7,546
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท