(8,231 เรื่อง)
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในปัจจุบัน คงจะมีวิธีการที่ช่วยในการเร่งน้ำนมในโคนมของตนที่แตกต่างกันไป แล้วแต่ละท้องถิ่น หรือตามวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งถือว่าแต่ละวิธีก็สามารถที่จะลดต้นทุนในเรื่องของอาหารโคนมได้ส่วนหนึ่ง และสามารถเพิ่มน้ำนมได้เป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณจรัส สมโชค เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกอ้อย การเลี้ยงสัตว์ และการทำเกษตรผสมผสาน คุณลุงจรัส ได้แนะวิธีการง่าย ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนนำของที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญสามารถเพิ่มน้ำนมในโคนมได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการดังนี้
13 กุมภาพันธ์ 2554
4,412
13 กุมภาพันธ์ 2554
16,066
เมื่อพูดถึงปลาดุกเลี้ยง ผู้บริโภคหลายรายอาจจะบอกว่าเป็นปลาที่คาวบ้าง หรือเหม็นกลิ่นคาวของอาหารบ้าง ซึ่งเป็นเหตุผลทำให้ผู้บริโภคบางรายไม่เลือกที่จะรับประทานปลาดุกที่เลี้ยงด้วยอาหาร และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก ขายได้ในราคา ค่อนข้างต่ำ จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุย คุณถนอม เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี 2546 (โล่เกียรติยศ กรมประมง) ซึ่งถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่จังหวัดสระบุรี คุณถนอมได้แนะเทคนิคการเตรียมจับปลาดุกขายแบบง่าย ๆ ที่ทำให้สามารถขายปลาดุกได้ราคาสูง และที่สำคัญปลาดุกที่ได้ไม่มีกลิ่นคาว ตัวแน่น มีน้ำหนักหนังไม่ย่น ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
13 กุมภาพันธ์ 2554
10,981
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
25.54 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท