(8,266 เรื่อง)
6 ตุลาคม 2554
5,987
23 กันยายน 2554
35,009
จากการสืบประวัติการปลูกลำไยในประเทศไทยที่มีหลักฐานเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2439 มีชาวจีนได้นำลำไยจำนวน 5 ต้น มาถวายแก่เจ้าดารารัศมี ซึ่งเป็นพระชายาพระองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าดารารัศมีได้นำต้นลำไยมาปลูกที่กรุงเทพมหานครจำนวน 2 ต้น อีก 3 ต้น ได้มอบให้เจ้าน้อยตั๋น ณ เชียงใหม่ ผู้เป็นน้องชายนำไป ปลูกที่บ้านน้ำโท้ง ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ปัจจุบันต้นลำไยที่ปลูกโดยเจ้าน้อยตั๋น ณ เชียงใหม่ ยังมีชีวิตอยู่มีลำต้นขนาด 3 คนโอบ) เชื่อว่ามีคนได้นำเอาเมล็ดลำไยจากต้นโบราณนี้ไปเพาะเมล็ดส่วนหนึ่งได้กลายพันธุ์เป็นลำไยพันธุ์ดี มีการขยายพื้นที่ปลูกกันมากในเขต จ.ลำพูน และจ.เชียงใหม่ ในทุกวันนี้
20 กันยายน 2554
8,019
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.44 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท