(8,251 เรื่อง)
6 ตุลาคม 2554
5,913
23 กันยายน 2554
34,523
จากการสืบประวัติการปลูกลำไยในประเทศไทยที่มีหลักฐานเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2439 มีชาวจีนได้นำลำไยจำนวน 5 ต้น มาถวายแก่เจ้าดารารัศมี ซึ่งเป็นพระชายาพระองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าดารารัศมีได้นำต้นลำไยมาปลูกที่กรุงเทพมหานครจำนวน 2 ต้น อีก 3 ต้น ได้มอบให้เจ้าน้อยตั๋น ณ เชียงใหม่ ผู้เป็นน้องชายนำไป ปลูกที่บ้านน้ำโท้ง ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ปัจจุบันต้นลำไยที่ปลูกโดยเจ้าน้อยตั๋น ณ เชียงใหม่ ยังมีชีวิตอยู่มีลำต้นขนาด 3 คนโอบ) เชื่อว่ามีคนได้นำเอาเมล็ดลำไยจากต้นโบราณนี้ไปเพาะเมล็ดส่วนหนึ่งได้กลายพันธุ์เป็นลำไยพันธุ์ดี มีการขยายพื้นที่ปลูกกันมากในเขต จ.ลำพูน และจ.เชียงใหม่ ในทุกวันนี้
20 กันยายน 2554
7,905
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท