(8,283 เรื่อง)
2 พฤศจิกายน 2554
8,484
2 พฤศจิกายน 2554
17,451
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในอดีตเคยเป็นป่าธรรมชาติมาก่อน สัตว์ป่าหลายชนิดที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกลไกของธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณของอาหาร พื้นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ และ สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น เมื่อสภาพนิเวศเปลี่ยนแปลง สัตว์ป่าและสัตว์ศัตรูพืชที่เคยอยู่ในพื้นที่เดิมต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยมีพืชที่ปลูกใหม่นี้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยทดแทน เนื่องจากปาล์มน้ำมันออกผลผลิตตลอดทั้งปี จึงเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และหนูตลอดปี หนูขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง กัดทำลายปาล์มน้ำมันได้ตั้งแต่ระยะปลูกใหม่จนถึงสิ้นอายุการให้ผลผลิต (ปาล์มน้ำมันอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป) ดังนั้น ถ้าเกษตรกรละเลยการป้องกันกำจัดหนูตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มพบความเสียหาย และปล่อยให้ประชากรหนูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเสียหายจากหนูจะทวีความรุนแรงขึ้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดหนูเพิ่มขึ้น ในการป้องกันกำจัดหนู เกษตรกรควรมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกชนิดของหนู การประเมินประชากรหนู วิธีการป้องกันกำจัดหนูทีเหมาะสมกับหนูแต่ละชนิด สภาพพื้นที่ และวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น จึงประสบผลสำเร็จระยะยาวได้
27 ตุลาคม 2554
3,460
ไข่เค็ม ....เป็นอาหารที่หาซื้อรับประทานได้ง่าย และเป็นที่รู้จักกันมานาน ด้วยรสชาติที่เค็มออกรสจากไข่ ทำให้ไข่เค็มเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน โดยเฉพาะท่านที่ชอบทานข้าวต้ม ก็แทบจะขาดกันไม่ได้เลยทีเดียว นอกจากนั้น ไข่เค็มยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้อีกหลายเมนู อาทิเช่น ไข่ดาวเค็ม ยำไข่เค็ม ซาลาเปาใส้เค็ม เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่น่าลิ้มลองทั้งนั้น การทำไข่เค็มนั้นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะคงความอร่อยของไข่เป็ดในรูปของการถนอมอาหารเพื่อให้อยู่ได้ยาวนานขึ้น แต่ปัจจุบันได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้ปรับรูปแบบการทำไข่เค็มให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยนำใบเตยมาเป็นส่วนประกอบด้วย ซึ่งหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันมา กับชื่อที่ว่า “ ไข่เค็มใบเตย ”
27 ตุลาคม 2554
39,333
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท