(8,362 เรื่อง)
26 มีนาคม 2555
10,748
ปกติแล้วโรงเรือนสำหรับเลี้ยงห่านใหญ่ไม่ค่อยจะจำเป็นนัก นอกจากลูกห่านในระยะแรกเกิด ควรจะมีโรงเรือนเลี้ยงเป็นสัดส่วน แต่อย่างไรก็ตามอาจจะสร้างเป็นโรงเรือนเล็ก ๆ สำหรับใช้เลี้ยงห่านโดยทั่วไปก็ได้ อย่างเช่น โรงเรือนเลี้ยงไก่หรือเป็ด แต่หากจะประหยัดหรือลดต้นทุนการผลิตอาจจะกั้นบริเวณใต้ถุนหรือบริเวณลานบ้าน ใช้สังกะสีหรือลวดตาข่ายสูง 1 เมตร ล้อมกั้นบริเวณก็ได้ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ สิ่งที่สำคัญก็คือ พื้นเล้าของโรงเรือน หรือบริเวณที่กั้นเลี้ยงห่านจะต้องแห้ มีสิ่งรองพื้นหนาพอสมควร ในการเลี้ยงปล่อยควรมีร่มต้นไม้ไว้สำหรับห่านได้หลบแดดด้วย
21 มีนาคม 2555
7,598
ปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงผึ้ง เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เกษตรกรให้ความสนใจ เนื่องจากจะได้ในเรื่องของน้ำผึ้งมาจำหน่ายและรับประทานแล้ว ผึ้งยังเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรผลไม้อีกด้วย และนอกจากนั้นผู้เลี้ยงยังสามารถเก็บเกสรผึ้ง และนมผึ้งซึ่งมีราคาสูงมาจำหน่ายได้อีกด้วย ซึ่งคุณอรุณ วิเศษฤทธิ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเขาคิชฌกูฏ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเลี้ยงผึ้งมานานนับ 10 ปี ได้แนะนำวิธีการเลี้ยงผึ้ง ในเรื่องเทคนิคการขยายรังผึ้ง และการสร้างนางพญาผึ้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงผึ้งได้ เพราะการขยายรังผึ้งและการสร้างนางพญาผึ้ง การรู้จักผึ้งคือพื้นฐานของการเลี้ยงผึ้ง
12 มีนาคม 2555
17,469
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท