(8,355 เรื่อง)
เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Williams กับพันธุ์ สจ.2 ในปี พ.ศ.2521 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติ เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคใบจุดนูน (แบคทีเรียลพัสตูล) ลำต้นแข็งแรงต้านทานต่อการหักล้ม ลำต้นสูง สามารถคลุมวัชพืชในแปลงถั่วเหลืองได้ดีมาก เมล็ดมีขนาดใหญ่ เปลือกหุ้มเมล็ดหนาทำให้ไม่เสื่อมความงอกได้ง่าย ทนทานแล้งและเจริญได้ดีในดินกรดและดินด่าง ตรึงไนโตรเจนได้ดีกว่าพันธุ์ สจ.4 สามารถปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ สจ.5 ประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537
27 เมษายน 2555
4,206
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.1 ในปี 2503 นักเกษตรไทยได้นำเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองลูกผสมชั่วที่ 2 มาจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน จำนวน 23 สายพันธุ์ ๆ ละประมาณ 20 เมล็ด เข้ามาในประเทศไทย นำมาปลูกคัดเลือกต้นต่อแถวที่สถานีกสิกรรมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกคัดเลือกเป็นเวลา 5 ปี พบว่ามี 3 สายพันธุ์ปรับตัวดีกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและให้ผลผลิตสูง เมื่อทำการทดสอบผลผลิตเปรียบเทียบกับพันธุ์แนะนำอุตสาหะ A พบว่า พันธุ์ สจ.1 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 สายพันธุ์ดีให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แนะนำ ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นพันธุ์มาตรฐานแนะนำให้เกษตรกรปลูกแทนพันธุ์อุตสาหะ A (หรืพันธุ์ SB 60) ในปี พ.ศ.2508
27 เมษายน 2555
2,803
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท