(8,283 เรื่อง)
เกษตรกรควรมีความรู้ในเรื่องของโรคไก่-เป็ดที่สำคัญ รวมทั้งวิธีการป้องกันโรคโดยการใช้ วัคซีน ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป นอกเหนือจากโรคต่างๆ ในไก่-เป็ดที่เกษตรกรควรทราบแล้ว พบว่ายังมีส่วนปลีกย่อยที่มีความสำคัญที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถเข้าใจ และทราบได้ถึงสุขภาพของไก่-เป็ดที่เลี้ยงนั้นคือ สภาพภายนอกตัวสัตว์ที่เกษตรสานมาเห็นได้ เพียงแต่เพิ่มความใส่ใจต่อสัตว์ที่เลี้ยง คอยหมั่นสังเกตความผิดปกติบนตัวสัตว์ เมื่อใดก็ตามสัตว์ที่เลี้ยวไว้ มีสภาพแตกต่างไปจากสภาพสัตว์ในยามปกติ จะเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนบ่งบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้น เกษตรกรต้องเตรียมการป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ และพยายามหาคำตอบ หรือสาเหตุให้ได้ว่าไก่-เป็ดที่เลี้ยงไว้มีความผิดปกติจากอะไร และรีบทำการแก้ไขแต่ถ้าไม่ทราบสาเหตุควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามออกไป
7 กุมภาพันธ์ 2555
3,801
การเลี้ยงหมูไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนั้น มีหลายวิธีถ้าเป็นฟาร์มขนาดเล็ก คือเลี้ยงหมูไม่มาก จะนิยมใช้จุลินทรีย์บางชนิด ที่เราเรียกว่า น้ำหมักชีวภาพหรือ หรือน้ำEMน้ำ EM เป็นจุลินทรีที่มีประโยชน์ ต่อฟาร์มปศุสัตว์เป็นอย่างมาก ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น โดยนำน้ำ EM มาผสมน้ำแล้วราดลงไปบนมูลสัตว์จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได้ นอกจากนี้ยังนำน้ำ EMมาผสมน้ำแล้วให้สัตว์เลี้ยงกิน เพื่อสัตว์กินอาหารได้ดีและอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ก็จะดีขึ้นด้วย น้ำ EM สามารถหาชื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตร หรือถ้าต้องการที่จะลองทำเอง ก็ลองเข้าไปหาข้อมูลวิธีการทำ น้ำ EM ใน Internat แล้วลองทำดูก็ได้
27 ธันวาคม 2554
12,885
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการต้องพึ่งพาการนำเข้าปริมาณน้ำมันจากต่างประเทศในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งผลิตพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดการนำเข้าปริมาณน้ำมันเอทานอล หรือเอทธิลแอลกอฮอล์ ที่ได้จากการหมักพืชโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวฟ่างหวาน, หัวผักกาดหวาน, มันฝรั่ง และมันเทศ เป็นต้น สามารถนำเอทานอลที่ผลิตจากพืชดังกล่าวนำมาผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ หรือนำมาผสมกับน้ำมันดีเซล เป็นดีโซฮอล์ ในต่างประเทศมีการผลิตเอทานอลจากพืชจนประสบผลสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในสหรัฐอเมริกาผลิตเอทานอลจากแป้งข้าวโพด ประเทศบราซิลผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล ส่วนประเทศไทยในขณะนี้มีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล แต่พบว่าทั้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลมีปริมาณจำกัด เนื่องจากนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวนมาก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
23 ธันวาคม 2554
11,715
แกลบ” ทุกคนย่อมรู้จักดี และมองว่าเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งได้จากกระบวนการสีข้าว ในปีหนึ่งๆ มีปริมาณแกลบสูงถึงประมาณ 5,878.14 พันตัน จากการสำรวจ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2540 ของเหลือทิ้งเหล่านี้บางส่วน ถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย วัสดุปูรองนอน ในโรงเรือนเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และในยุคที่ประเทศ มีความต้องการพลังงานสูง แกลบถูกนำมาเป็นเชื้อเพลิง ทดแทนพลังงานจากน้ำมันดิบ จากสถิติการใช้พลังงานในประเทศไทย ในรายงานพลังงานของประเทศไทย ปี 2539 โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พบว่า ทดแทนพลังงานได้เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.63 ล้านตัน นอกจากนี้ขี้เถ้า ที่ได้จากการเผาไหม้ของแกลบ ยังสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้อีกในราคากิโลกรัมละ 3-4 บาท ซึ่งนับว่าเป็นผลพลอยได้ นอกเหนือจากการใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน
16 ธันวาคม 2554
19,564
ข้าวต้มสมัยนี้มีให้เลือกรับประทานอยู่ 2 แบบ คือ “ข้าวขาว” กับ “ข้าวกล้อง” การต้มข้าวให้มีรสชาติดี มีกลิ่นหอมนั้น ทั้งสองข้าวมีวิธี “เคล็ดลับ” ไม่แตกต่างกัน แต่เราขออธิบายถึงขั้นตอนของ การเตรียมข้าวกล้องก่อน เนื่องจากว่าข้าวกล้องเป็นข้าวที่มีประโยชน์ทางโภชนาการมากที่สุด เพราะผ่านกรรมวิธีการขัดข้าวให้ขาวเพียง 1 ครั้งเท่านั้น สารอาหาร เช่น ใยอาหาร วิตามินบี วิตามินอี ฯลฯ ที่สะสมอยู่ตรงส่วนของรำข้าว และจมูกข้าวจึงยังคงอยู่ในปริมาณมาก และด้วยความที่ข้าวกล้องผ่านขั้นตอนการกระเทาะเปลือกเพียงครั้งเดียวทำให้เนื้อข้าวมีความแข็งมากกว่าข้าวขาว
16 ธันวาคม 2554
4,114
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท