(8,283 เรื่อง)
เกษตรกรที่เลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายส่วนมากต้องการเร่งให้ปลามีขนาดที่ตัวโตเร็ว ใหญ่ และ แข็งแรงมีน้ำหนักดี เพื่อให้ทันกับตลาดที่รับซื้อ จึงทำให้ต้นทุนในการซื้อหัวอาหารให้ปลามีมากขึ้นสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากให้อาหารในปริมาณที่มากแต่ปลากินได้ในปริมาณที่จำกัดเท่านั้น ผลที่ตามมาอาจทำให้น้ำในบ่อเกิดการเน่าเสียได้ ดังนั้นการเลี้ยงปลาในบ่อเพื่อให้ตัวโตไว เกษตรกรต้องให้อาหารเพียงพอดีเท่านั้นก็พอ อาหารที่ให้ก็ต้องมีคุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วน จึงจะทำให้ปลามีความแข็งแรงภูมิต้านทานโรคได้ เราสามารถใช้อีเอ็มผสมกับอาหารให้ปลากินได้ ส่วนสูตรเร่งให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อมีขนาดที่สมบูรณ์ตัวโต นอกจากจะให้น้ำมีสีเขียวอย่างเดียวแล้วนั้น ก็ยังมีสูตรอาหารที่ปรุงเองสามารถช่วยได้และได้ผลอย่างดี เป็นสูตรของคุณสุบิน ทองเพชรสิน เกษตรกรที่ทำเกษตรผสมผสาน บ้านท่าแร่ อยู่บ้านเลขที่ 80 ม.10 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัสดุในการทำดังนี้
3 พฤษภาคม 2555
7,207
30 เมษายน 2555
16,848
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท