(8,362 เรื่อง)
24 พฤษภาคม 2555
5,112
จากการสัมภาษณ์คุณสุรเชตฐ์ แจ่มผล อดีตเกษตรตำบล ผู้เปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรวัย 52 ปี บ้านเลขที่ 242 หมู่ 6 ตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ผ่านรายการ “ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร” ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท คุณสุรเชตฐ์ เล่าให้ฟังว่าตนมีพื้นทำการเกษตรมากกว่า 50 ไร่ ประกอบไปด้วยพื้นที่สระน้ำ และขุดร่องน้ำล้อมรอบพื้นที่ รวมพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เลี้ยงปลานานาพันธุ์ ไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง มะขามเปรี้ยว (ทำมะขามเปียกขาย) ไก่พื้นเมือง แปรรูปขายเองตามที่ผู้บริโภคหรือพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่สั่ง ส่วนตัวผู้ตัวใดที่หุ่นดีท่าทางน่าสนใจจำนวนหลายร้อยตัวจะมีลูกค้าสั่งจองไปเลี้ยงเพื่อการประกวดไก่งาม แต่ที่น่าสนใจคือ กระเจี๊ยบแดง ซึ่งปลูกแซมในพื้นที่ปลูกมะนาวแบบยกร่องในพื้นที่ 5 ไร่ ได้ปลูกและบำรุงรักษากระเจี๊ยบแดงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
24 พฤษภาคม 2555
11,229
ประโยชน์ที่สำคัญซึ่งได้รับจากการเลี้ยงเป็ดควบคู่กับการเลี้ยงปลา ได้แก่ การเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงเป็ด จะให้คุณประโยชน์หลายประการ อาทิ -มูลเป็ดเป็นปุ๋ยช่วยเพิ่มอาหารธรรมชาติให้กับปลา -อาหารที่ใช้เลี้ยงบางส่วนเมื่อตกหล่นลงไปในน้ำ ปลาจะกินเป็นอาหารโดยตรง หรือมีเศษเหลือบางส่วนกลายเป็นปุ๋ย -เป็ดช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำ การเล่นกันของเป็ดตามผิวน้ำในบ่อปลา -เป็ดจะช่วยกำจัดหอย ซึ่งเป็นพาหะของโรคพยาธิ เช่น หอยคัน ซึ่งเป็นปัญหาในด้านสุขอนามัยของประชาชน -ในกรณีเลี้ยงเป็ดร่วมกับปลานิล เป็ดจะคอยควบคุมประชากรของปลานิลให้อยู่ในลักษณะสมดุล ทำให้ปลาที่เลี้ยงเติบโตได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ
24 พฤษภาคม 2555
6,502
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท