(8,280 เรื่อง)
13 มิถุนายน 2555
5,832
แมลงที่เข้ามาทำลายข้าวในระยะกล้านั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพลี้ยไฟ เพลี้ยไฟเป็นแมลงจำพวกปากดูดขนาดเล็ก เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าวที่ยังอ่อนโดยอาศัยอยู่ตามซอกใบ ระบาดในระยะกล้า เมื่อใบข้าวโตขึ้นใบที่ถูกทำลายปลายใบจะเหี่ยวขอบใบจะม้วนเข้าหากลางใบและอาศัยอยู่ในใบที่ม้วนนั้น ส่วนมากพบทำลายข้าวในระยะกล้าหรือหลังปักดำ 2-3 สัปดาห์ โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาพนาข้าวที่ขาดน้ำ ถ้าระบาดมากๆทำให้ต้นข้าวแห้งตายได้ทั้งแปลง คุณสิริศักดิ์ ทองแก้ว ประธานกลุ่มเพิ่มพลังชุมชนเสนางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มทำนาแบบอินทรีย์มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ “บีซีเอส” BCS OKO GARANTIE ประเทศเยอรมัน ซึ่งในการทำนาทุกขั้นตอนไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ใช้สารชีวภาพล้วนๆตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเกษตรในเขต จ.อำนาจเจริญ คุณสิริศักดิ์ ทองแก้ว ได้แนะนำสูตรน้ำหมักไล่แมลงในนาข้าว เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรของตนเอง ซึ่งมีวัตถุดิบและวิธีการทำ ดังนี้
13 มิถุนายน 2555
4,097
ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และได้อยู่ในทำเนียบครูติดแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใช้พื้นที่ในการทำกาเรกษตรทั้งหมด 34 ไร่ นอกจากนี้ยังเช่าพื้นที่ทำนาอีกประมาณ 100 ไร่ เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในบริเวณนั้น ผู้ใหญ่บุญชูจะมีการวางแผนในการทำงาน โดยมีหน้าที่ที่ต้องไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจ และการทำไร่ทำสวน อีกส่วนหนึ่งคือดูแลลูกบ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบแต่ผู้ใหญ่บุญชูก็ทำได้ดีทุกหน้าที่เป็นอย่างดี และในโอกาสที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายสมัยก็มีการชักชวนให้เกษตรกรหรือลูกบ้านหันมาทำการเกษตรโดยทำปุ๋ยหมักใช้เอง ทำน้ำหมักใช้เองเพื่อใช้ในนาข้าวของตนเอง เพื่อที่จะได้ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายลง จึงเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆก่อน จึงประสบความสำเร็จมาจนปัจจุบันนี้
13 มิถุนายน 2555
5,110
ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บางรายประสบปัญหาในกรณีที่ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่แม่ไก่ไข่ออกมาแล้วไม่ยอมฟักไข่เอง หรือปัญหาการไข่ไม่พร้อมกัน แย่งกันกก ไข่ซ้อนรังกัน เป็นต้น นับว่าเป็นอีกปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เพื่อเพาะขยายพันธุ์อย่างมาก ถ้าจะไปซื้อตู้ฟักไข่มาใช้ราคาก็แพง ไม่เหมาะกับเกษตรกรผู้หาเช้ากินค่ำแบบชาวบ้านๆ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยวิธีการง่ายๆที่ผ่านการทดลองใช้มาแล้วได้ผลจริงตามหลักภูมิปัญญาชาวของเกษตรกรท่านนี้คือ”ลุงบุญชวน” หรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย
13 มิถุนายน 2555
96,154
13 มิถุนายน 2555
13,704
“ผักหนาม” เป็นไม้ที่พบในบริเวณที่ชื้น ริมหนองน้ำ ข้างลำธาร กระจายในทุกภาคของเมืองไทย ผักหนามเป็นไม้ล้มลุก มีหนามแหลมตามลำต้นและก้านใบ มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 - 5 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหัวลูกศรหรือขอบใบยับเว้าลึกออกเป็นแฉก ๆ รอยเว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบมีราว 11 แฉก ก้านใบยาวประมาณ 20 - 50 ซม. ใบอ่อนม้วนเป็นแท่งกลม ปลายแหลม ช่อดอกเป็นแท่งและมีดอกย่อยอัดกันแน่น มีกาบหุ้มช่อดอกสีน้ำตาล ก้านช่อดอกยาวและมีหนาม มีสรรพคุณทางยา เหง้าของผักหนาม มีสรรพคุณแก้ไอ ขับเสมหะ แก้คันเนื่องจากพิษหัด สุกใส และถอนพิษ รากและใบ มีสรรพคุณขับเสมหะ
13 มิถุนายน 2555
4,128
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 คุณสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาขาม ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เกี่ยวกับการทำการเกษตรเเบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันทำการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่กว่า 60 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 14 ไร่ ปลูกสัก 8 ไร่ ปลูกอ้อยสาธิต กว่า 8 แปลง ปลูกไม้ผลและพืชผักต่างๆ และเลี้ยงโค โดยนำมูลโคที่ได้มาทำปุ๋ยหมักใช้เอง จัดทำสารสกัดพืชสมุนไพรและฆ่าแมลง ทำน้ำหมักกำจัดวัชพืชในนาข้าว การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพมากว่า 10 ปี จนประสบความสำเร็จ ในการทำการเกษตร นอกจากนี้ยังได้เเนะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทำนาข้าวให้ปลอดวัชพืช ซึ่งมีสูตรที่มีการทำที่ต้นทุนต่ำ เเต่สามารถควบคุมหญ้าได้ดีอีกด้วย
12 มิถุนายน 2555
8,000
12 มิถุนายน 2555
3,684
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท