(8,307 เรื่อง)
คุณสิริศักดิ์ ทองแก้ว ประธานกลุ่มเพิ่มพลังชุมชนเสนางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มทำนาแบบอินทรีย์มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ “บีซีเอส” BCS OKO GARANTIE ประเทศเยอรมัน ซึ่งในการทำนาทุกขั้นตอนไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ใช้สารชีวภาพล้วนๆตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเกษตรในเขต จ.อำนาจเจริญ คุณสิริศักดิ์ ทองแก้ว ได้แนะนำน้ำหมักสูตรบำรุงข้าวแตกกอ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรของตนเอง
5 กรกฎาคม 2555
6,291
เมล็ดมะขาม ใช่ว่าจะเป็นของไม่มีคุณค่าเสียทีเดียว เพราะนอกจากนำเมล็ดมาคั่วกินได้แล้ว ยังมีการนำเมล็ดมะขามไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ ส่วนที่ใช้ประโยชน์คือ เนื้อในเมล็ดมะขาม โดยกระเทาะส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดทิ้งไป แต่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลับนำเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามมาทำการสกัดตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ในงานวิจัย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระชนิดอัดเม็ดจากสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม ซึ่งพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเทียบเท่าสารสกัดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากต่างประเทศ
5 กรกฎาคม 2555
7,937
ช่วงนี้ชาวนาในหลายพื้นที่ประสบปัญหาแมลงศัตรูเข้าทำลายข้าว โดยเฉพาะข้าวระยะต้นกล้า ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นข้าวยังอ่อน อายุไม่เกิน 40 วัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วงไปนาน ประกอบกับชาวนาเร่งใส่ปุ๋ยยูเรียมากเกินไป ทำให้ต้นข้าวอ่อนแอง่ายต่อการทำลายของแมลงศัตรูข้าว โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นแมลงศัตรูข้าวหมายเลขหนึ่งของชาวนาไทย ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยสามารถเข้าทำลายต้นข้าวได้ โดยการดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ต้นข้าวใบเหลืองแห้ง ลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกเกิดขึ้นทั้งกอ หรือแห้งเป็นหย่อมๆในแปลงนา สารสกัดสมุนไพรสูตรเข้มข้น ปราบเพลี้ยไฟ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ภูมิปัญญาชาวบ้านดีๆจากปราชญ์เกษตรเมืองดอกบัว คุณสำเภา นันตะเสน ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ไร้สารบ้านบัวเทียม จึงน่าจะเป็นทางเลือกทางรอดหนึ่งของเกษตรกรในการนำมาใช้ปราบเพลี้ยและแมลงศัตรูในนาข้าวช่วงนี้
4 กรกฎาคม 2555
28,762
3 กรกฎาคม 2555
6,467
3 กรกฎาคม 2555
3,679
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท