(8,283 เรื่อง)
คุณบุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หรือ นายสัตวแพทย์ บุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นคนที่ผันตัวเองจากการเป็นสัตว์แพทย์ มาทำการเกษตรอย่างเต็มตัว หลังจากที่ได้ลาออก คุณบุญญวัฒน์ ได้เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันนี้ มีการเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบปลอดสารพิษเป็นหลัก รวมถึงยังมีการปลูกพืชผักชนิดอื่นๆ ไม้ผล และยังมีการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ และมีแนวคิดใหม่ๆทางการเกษตรอีกมากมายเพื่อจะลงมือทำการพัฒนาการเกษตรต่อไป
2 กรกฎาคม 2555
2,983
2 กรกฎาคม 2555
2,335
28 มิถุนายน 2555
15,004
คุณวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ เกษตรกรอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความโดดเด่นเชี่ยวชาญในด้านการทำนาปลอดสารพิษและผลิตพันธุ์ข้าวส่งให้กับกลุ่มเกษตรกรต่างๆ และมีรางวัลการันตรีเป็น เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2550 ด้วย คุณวิเชียร ทำนาข้าวทั้งหมด 115 ไร่ และได้หันมาทำข้าวปลอดสารพิษตั้งแต่ปี 2539 โดยเริ่มจากการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการทำการเกษตร จึงลองเอาสมุนไพรข้างๆตัวทดลองใช้ เริ่มหมักเริ่มค้นหา อย่างแรกที่ทำก็คือ สมุนไพรป้องกันแมลง และน้ำหมักหอยเชอร์รี่ จนประสบความสำเร็จ เกิดผลดีต่อตนเอง ลดต้นทุนได้ กำไรเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบันก็ยังทำนาอยู่ ควบคู่กับการเป็นวิทยากรการทำศูนย์เรียนรู้ต่างๆในพื้นที่ของตนเองนั้นเอง
28 มิถุนายน 2555
4,826
หอยเชอรี่นับเป็นศัตรูตัวฉกาจของพี่น้องชาวนามานาน เนื่องจากอาหารโปรดของหอยชนิดนี้ คือ ต้นข้าวอ่อนๆในแปลงนา โดยเฉพาะข้าวในระยะเป็นต้นกล้า และระยะปักดำใหม่ๆ ซึ่งหอยเชอรี่ตัวเต็มวัยสามารถกัดทำลายต้นข้าวได้ทั่วทั้งแปลงภายในคืนเดียวถ้ามีปริมาณมากๆ ทำให้ทุกปีโดยเฉพาะฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่หอยเชอรี่แพร่ขยายพันธุ์ได้ดีที่สุด พื้นที่นาข้าวเกือบทั่วประเทศได้รับความเสียหายจากการเข้าทำลายของหอยเชอรี่ เกษตรกรต้องเสียเวลาในการทำนาหลายๆรอบ เพื่อปลูกข้าวทดแทน และเสียเงินเป็นจำนวนมากในการซื้อสารเคมีมากำจัด ซึ่งก็ไม่ช่วยให้ปริมาณหอยเชอรี่ลดน้อยลง
28 มิถุนายน 2555
4,052
วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 13.20 น. คุณพิษณุ ผุดผ่อง ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะเเบกงาม ตำบลชุมเเสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เกี่ยวกับการทำนาข้าวอินทรีย์ ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้คุณพิษณุได้เเนะนำเกี่ยวกับการทำน้ำหมักกำจัดเเมลงในนาข้าว เพื่อเผยเเพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจ โดยการนำสมุนไพร พริก กระเทียม เเละใบน้อยหน่า มาทำน้ำหมักกำจัดเเมลงในนาข้าว ซึ่งเป็นสูตรที่ได้ผลดี ต้นทุนต่ำ เเต่เกษตรกรจะต้องใช้ความขยันในการทำ เเละการฉีดเพื่อป้องกันอย่างสม่ำเสมอ
28 มิถุนายน 2555
3,373
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท