(8,256 เรื่อง)
2 กรกฎาคม 2555
2,235
28 มิถุนายน 2555
14,327
คุณวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ เกษตรกรอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความโดดเด่นเชี่ยวชาญในด้านการทำนาปลอดสารพิษและผลิตพันธุ์ข้าวส่งให้กับกลุ่มเกษตรกรต่างๆ และมีรางวัลการันตรีเป็น เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2550 ด้วย คุณวิเชียร ทำนาข้าวทั้งหมด 115 ไร่ และได้หันมาทำข้าวปลอดสารพิษตั้งแต่ปี 2539 โดยเริ่มจากการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการทำการเกษตร จึงลองเอาสมุนไพรข้างๆตัวทดลองใช้ เริ่มหมักเริ่มค้นหา อย่างแรกที่ทำก็คือ สมุนไพรป้องกันแมลง และน้ำหมักหอยเชอร์รี่ จนประสบความสำเร็จ เกิดผลดีต่อตนเอง ลดต้นทุนได้ กำไรเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบันก็ยังทำนาอยู่ ควบคู่กับการเป็นวิทยากรการทำศูนย์เรียนรู้ต่างๆในพื้นที่ของตนเองนั้นเอง
28 มิถุนายน 2555
4,728
หอยเชอรี่นับเป็นศัตรูตัวฉกาจของพี่น้องชาวนามานาน เนื่องจากอาหารโปรดของหอยชนิดนี้ คือ ต้นข้าวอ่อนๆในแปลงนา โดยเฉพาะข้าวในระยะเป็นต้นกล้า และระยะปักดำใหม่ๆ ซึ่งหอยเชอรี่ตัวเต็มวัยสามารถกัดทำลายต้นข้าวได้ทั่วทั้งแปลงภายในคืนเดียวถ้ามีปริมาณมากๆ ทำให้ทุกปีโดยเฉพาะฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่หอยเชอรี่แพร่ขยายพันธุ์ได้ดีที่สุด พื้นที่นาข้าวเกือบทั่วประเทศได้รับความเสียหายจากการเข้าทำลายของหอยเชอรี่ เกษตรกรต้องเสียเวลาในการทำนาหลายๆรอบ เพื่อปลูกข้าวทดแทน และเสียเงินเป็นจำนวนมากในการซื้อสารเคมีมากำจัด ซึ่งก็ไม่ช่วยให้ปริมาณหอยเชอรี่ลดน้อยลง
28 มิถุนายน 2555
3,940
วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 13.20 น. คุณพิษณุ ผุดผ่อง ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะเเบกงาม ตำบลชุมเเสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เกี่ยวกับการทำนาข้าวอินทรีย์ ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้คุณพิษณุได้เเนะนำเกี่ยวกับการทำน้ำหมักกำจัดเเมลงในนาข้าว เพื่อเผยเเพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจ โดยการนำสมุนไพร พริก กระเทียม เเละใบน้อยหน่า มาทำน้ำหมักกำจัดเเมลงในนาข้าว ซึ่งเป็นสูตรที่ได้ผลดี ต้นทุนต่ำ เเต่เกษตรกรจะต้องใช้ความขยันในการทำ เเละการฉีดเพื่อป้องกันอย่างสม่ำเสมอ
28 มิถุนายน 2555
3,242
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ได้พบกับคุณอรชัญ พันธ์วิไล เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แห่งนี้เป็นทั้งสถานที่จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกร และยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานอินทรีย์อีกด้วย ซึ่งคุณอรชัญ ได้แนะนำเทคนิคเทคนิคง่ายๆในการป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าว ให้กับเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์
27 มิถุนายน 2555
3,947
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท