(8,280 เรื่อง)
ปัจจุบันการผลิตข้าวในประเทศไทยเกษตรกรจะนิยมใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีปราบโรคแมลงศัตรูข้าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และเห็นผลเร็ว ทำให้ข้าวที่ได้ไม่เหมาะแก่การบริโภค ด้วยเหตุนี้ คุณคำมี ศุภสร ปราชญ์เกษตรของจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาอินทรีย์ จึงได้คิดค้นเทคนิคใหม่ๆในการทำนา โดยนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ คุณคำมีได้ลองผิด ลองถูก คิดค้นสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ และ สูตรน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาหลายสูตร เพื่อนำใช้บำรุงต้นข้าว และแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูข้าว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อีกทั้งข้าวที่ได้ยังปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างอีกด้วย
10 สิงหาคม 2555
7,292
การทำปุ๋ยหมักบำรุงกระท้อน เป็นอีกหนึ่งสูตรที่คุณถาวร ค้ำคูณ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกและการดูแลรักษากระท้อน จนทำให้ได้รางวัลจากการประกวดกระท้อน 9 ปี ซ้อน เนื่องจากคุณถาวร เป็นผู้ที่ชอบทำการคิดค้นและทดลอง ในการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบำรุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลไม้ภายในสวน จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุย คุณถาวร ได้เผยสูตรในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อใช้กับไม้ผล ปรับสภาพดิน เร่งการเจริญเติบโต ทำให้ได้ผลไม้ที่มีผลสวย ใหญ่ หวาน น่ารับประทานเป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
9 สิงหาคม 2555
4,596
การปลูกข้าวสามารถทำได้หลายแบบหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นข้าวนาหว่านหรือข้าวนาดำ หรือแม้กระทั่งข้าวนาโยนเป็นวิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อการลดต้นทุนของเกษตรกรชาวนา แต่อย่างไรก็ตามต้นข้าวที่จะไให้ผลผลิตที่ดีนั้นมักมาจากต้นกล้าที่แข็ง ต้นกล้าจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว นายบุญช่วย ยุระศรี เกษตรกรบ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น ได้รับถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้จากนายบุญช่วย ถึงการทำปุ๋ยหมักในสูตรที่ทำให้ต้นกล้าแข็งแรงถอนง่ายต้นไม่ขาด ซึ่งสูตรปุ๋ยนี้เป็นสูตรที่นายบุญช่วยได้ทำใช้ในแปลงนาของตนเองและได้ผลดี ซึ่งวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำปุ๋ยก็สามารถหาได้ในท้องถิ่น ดังนี้
9 สิงหาคม 2555
3,731
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.45 น. คุณพิษณ ผุดผ่อง เกษตรกรผู้ทำนาข้าวแบบอินทรีย์ อยู่ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการดูแลข้าวช่วงฤดูฝน ได้แนะนำและฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นๆให้ระวังโรคใหม้ในข้าว เนื่องจากช่วงนี้ปริมาณความชื้นในอากาศสูงเนื่องจากฝนตกบ่อย โรคไหม้ของข้าว สาเหตุของโรคเกิดมาจากเชื้อรา เชื้อราจะเข้าทำลายข้าวได้ทุกระยะการเติบโต เข้าทำลายใบ กาบใบ และแม้แต่รวงข้าว เมล็ดข้าว คอรวงข้าว ถ้าเชื้อกินคอของข้าวขณะที่เมล็ดมีน้ำหนักแล้ว อาจทำให้ร่วงหักพับ คุณพิษณุได้แนะนำวิธีการป้องกันและรักษาโรคไหม้ในข้าวผ่านทางทีมงาน farmer info ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจอีกด้วย
9 สิงหาคม 2555
3,690
ผักจิงจูฉ่ายมีชื่อที่เป็นที่รู้จักของชาวบ้านทางภาคเหนือว่าผักดอกแก้ว เป็นสมุนไพรที่คนจีนรู้จักนำมาใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหารและทานเป็นสมุนไพรกันมายาวนาน ซึ่งนิยมนำมาทานเคียงกับต้มเลือดหมู หรือ ใช้ในการดับกลิ่นคาวเนื้อสัตว์ ด้วยมีจุดเด่น คือ กลิ่นหอม คล้ายตั้งโอ๋ ยิ่งโดนความร้อนจะยิ่งหอมมากขึ้น โดยกลิ่นหอมของ "จิงจูฉ่าย" มาจากน้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในลำต้นและใบ ซึ่งสารเหล่านี้มีสรรพคุณช่วยปรับสมดุลความดันโลหิต จึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดัน แถมยังช่วยขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ด้วย ส่วนต้นสด และเมล็ดของ "จิงจูฉ่าย" มีโซเดียมต่ำ จึงดีต่อผู้ป่วยโรคไต
9 สิงหาคม 2555
46,510
9 สิงหาคม 2555
10,850
\"ดาวเรือง\" เป็นอีกพืชชนิดหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกเพื่อการขายดอก และคุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ก็เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการปลูกดาวเรืองเพื่อขายดอก ซึ่งในแต่ละรอบของการปลูกนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณทองสุขได้เป็นอย่างดี เนื่องจากคุณลุงได้นำสูตรการทำน้ำหมักปุ๋ยหมักรวมถึงภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้เพิ่มศักยภาพในการปลูกนั่นเอง และจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณทองสุขนั้น คุณทองสุขได้แนะวิธีการในการทำน้ำหมักสูตรเร่งการเจริญเติบโตของดาวเรือง ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
7 สิงหาคม 2555
17,513
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท