(8,231 เรื่อง)
จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับคุณลุงจรวย มาแก้ว ซึ่งเป็นประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ /วิทยากรชุมชน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เกี่ยวกับการฝึกหัดให้ลูกกบกินอาหารเองตามธรรมชาติ ซึ่งอยู่ที่บ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณลุงจรวย มาแก้ว ได้พูดถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านในไร่ มีความเป็นอยู่แบบสังคมเครือญาติพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี้ คือ สวนสมรม (ผสมผสาน)ทำไร่ สวนยางพารา ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงจิ้งหรีด และอาหารการกินของชาวอำเภอลานสกา จึงเรียบง่าย เพราะทำเองกินเอง สุขภาพก็ดีเอง วันนี้ คุณลุงจรวย มาแก้ว จึงยกตัวอย่างองค์ความรู้ ให้กับพี่น้องเกษตรที่กำลังเลี้ยงจิ้งหรีดตามเศรษฐกิจพอเพียง แบบธรรมชาติ และ ฉบับชาวบ้านมาฝาก พูดถึงจิ้งหรีดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบได้ในทุกภูมิภาคของโลก ลักษณะโดดเด่นของจิ้งหรีด คือ การส่งเสียงร้องและการผสมพันธุ์ที่เพศเมียจะคร่อมบนเพศผู้เสมอ กินอาหารเก่ง โตไว ไม่ชอบบิน เดินนุ่มนวลน่ารัก การเลี้ยงจิ้งหรีด สามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ จิ้งหรีดสามารถเป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ กบ เป็ด ปลา และมนุษย์ด้วย ซึ่งมีวิธีการเลี้ยงดังนี้
7 สิงหาคม 2555
4,626
6 สิงหาคม 2555
3,787
ปัจจุบันไก่ชน ยังคงเป็นที่ต้องการของท้องตลาดจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่ออนุรักษ์ เพื่อแข่งขันเป็นกีฬา หรือเพื่อการบริโภค แต่ในการเลี้ยงไก่ชนก็มักจะมีปัญหาหลายเรื่องที่เป็นอุปสรรคทำให้ราคาไก่ตกต่ำ นั่นก็คือปัญหาด้านสุขภาพหรือสมรรถภาพไก่ชนนั่นเอง ซึ่งหากเกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่ชนให้ดีได้ โดยเฉพาะไก่ชนตัวผู้หรือพ่อพันธุ์ ก็จะทำให้ราคาไก่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น คุณวชิระ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดระยอง จึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพไก่ชน(พ่อพันธุ์) ที่ได้จากคุณจำเนียน นิลบดี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มาเผยแพร่ต่อ ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนำความรู้เทคนิคและวิธีการที่ได้ไปใช้ในการเลี้ยงไก่ชน
6 สิงหาคม 2555
3,615
ในบรรดาเซียนไก่ชนทั่วไป มักค้นคว้าสูตรตำรายาต่างๆอย่างไม่หยุดนิ่ง จนมีพัฒนาการมาเรื่อยๆเพื่อมาบำรุงไก่ชนที่เลี้ยงไว้ ให้มีความกล้า แข็งแรง อดทน ชนได้หลายยกและมีชัยชนะกลับมาตลอดเมื่อลงสู่สังเวียน นับว่าเป็นสิ่งที่นักเลงไก่ชนทั้งได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันนี้ขอยกเอาสูตรสมุนไพรลูกกลอนบำรุงไก่ชน ที่นายเกษม อุ่นต๊ะ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย นับว่าสูตรนี้ได้รับการยอมรับจากฝูงมหาชนนักเลงไก่ชน ซึ่งมีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมและวิธีการที่ต้องทำดังนี้
3 สิงหาคม 2555
5,396
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
25.54 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท