(8,255 เรื่อง)
ไม้เลื้อยล้มลุก หลายฤดู ลำต้น ไม่มีเนื้อไม้ ใบ เดี่ยวรูปหัวใจเว้าลึกเป็น 5 พู ผิว ใบอ่อนมีขน เป็นเส้นใยแมงมุมปกคลุม มีขนอ่อนสีชมพูที่มีต่อมแซม (glandularhair )ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอก ออกเป็นช่อแบบพานิเคิล (panicle) ดอกย่อยมีขนาดเล็กสีชมพูอ่อน กลีบดอก 4 กลีบ การขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ดหรือแตกยอดใหม่จากเหง้าใต้ดิน นิเวศวิทยาและการแพร่กระจาย พบทั่วไปตามป่าเบญจพรรณในที่ร่มชื้น เถาจะงอกในช่วงฤดูฝน ประโยชน์และความสำคัญ ทางอาหาร ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดมีรสหวานอมเปรี้ยว ผลอ่อนต้มตำน้ำพริก หรือใส่ส้มตำ เพราะมีรสเปรี้ยว ถ้ารับประทานดอกมากจะทำให้ระคายคอ
20 สิงหาคม 2555
9,204
การทำฮอร์โมนผลไม้สุกเพื่อบำรุงเมล็ดข้าวและรวงข้าว เป็นวิธีการง่ายๆที่ไม่มีสูตรการทำที่ตายตัวนัก เกษตรกรสามารถคิดค้นเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนส่วนผสมเพื่อทดลองใช้ เพื่อให้ได้ผลที่ดีสุดได้ด้วยตนเอง ซึ่งคุณปิยะทัศน์ ทัศนิยม ปราชญ์เกษตรบ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ในช่วง “คลินิกเกษตร” ว่า ตนได้ทดลองทำฮอร์โมนผลไม้สุกตามส่วนผสมที่ตนเองลองผิดลองถูกมานาน จนกระทั่งได้สูตรการทำที่นำไปใช้แล้วได้ผลดี และยังเผยแพร่ให้เกษตรกรคนอื่นๆได้นำไปใช้ด้วย ซึ่งมีวิธีในการทำดังนี้
20 สิงหาคม 2555
5,643
เนื่องด้วยในปัจจุบันเกษตรกรได้ประสบปัญหาหลังจากที่มีการดำนา ปลูกข้าวหลังจากมีการลุยน้ำและโคลนที่ไม่สะอาดหรืออาจมีการปนเปื้อนจากสารเคมี สิ่งสกปรกต่างๆ จึงทำให้มีอาการคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “น้ำกัดเท้า” วันนี้จึงอยากแนะนำวิธีการรักษาอาการน้ำกัดเท้าหรืออาการคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยสมุนไพรที่หาได้ง่ายในชุมชน ซึ่งคุณเรียง จันทาพูน เภสัชกรสมุนไพร กลุ่มแปรรูปสมุนไพรทิพย์ไทย จังหวัดเชียงราย มีความยินดีให้สัมภาษณ์และเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวได้นำไปใช้อย่างเห็นผล ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
20 สิงหาคม 2555
4,904
ในฤดูฝนของทุกปีโดยเฉพาะช่วงกลางคืน เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ มักประสบปัญหาเรื่องแมลงผีเสื้อขาวหรือแมลงต่างๆที่ออกมารบกวน สร้างความรำคาญให้กับโค-กระบือ โดยแมลงเหล่านั้นได้บินมาต่อมหรือจับบริเวณต่อมตาและในตา ทำให้บริเวณขอบตาของโค-กระบือมีน้ำตาไหลออกมา เนื่องจากติดเชื้อจากพวกแมลงต่างๆเข้ามาตอมไต่ในตาซึ่งแมลงเหล่านั้นได้บินมากับแสงไฟ บ้างก็มากับกลิ่นของโค-กระบือ เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้แล้ว เกษตรกรควรทำการรักษาโดยด่วน การรักษาอาจจะด้วยวิธีธรรมชาติตามภูมิปัญญาชาวบ้านหรือใช้ยาแผนปัจจุบันก็ตามแต่สะดวก ซึ่งจากข้อมูลการลงพื้นที่ของทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงราย ได้พบกับ ลุงชวนหรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาไทยโดยยินดีเผยแพร่เกร็ดความรู้ สูตรยาตามภูมิปัญาพื้นบ้านที่ใช้กับสัตว์เลี้ยง ที่มีอาการเจ็บตา น้ำตาไหลไม่หยุดที่เกิดขึ้นกับโค-กระบือที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ตามสูตรนี้คือ"เกลือกับข่ารักษาอาการเจ็บตาโค-กระบือ" ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆ โดยเตรียมวัตถุดิบดังนี้
20 สิงหาคม 2555
10,731
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณลุงจรวย มาแก้วประธานกลุ่มชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ว่าในปัจจุบันเกษตรกร ยังไม่ค่อยทราบว่า ชิ้นส่วนต่างๆของ พืชผัก ผลไม้ เศษอาหารต่างๆที่เราเหลือจากการรับประทาน นั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ทั้งนาข้าว พืชผัก ผลไม้ แม้กระทั้งสัตว์ที่เลี้ยง ดังนั้น คุณลุงจรวย มาแก้ว เป็นผู้นำชุมชนได้เปิดศูนย์เรียนรู้ และคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมา สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทั้งในนาข้าว พืชผัก และสัตว์เลี้ยงต่างๆ และที่สำคัญ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
17 สิงหาคม 2555
3,076
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรชาวนา ท้งการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพต่างๆใส่เพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตสูงแต่ปัญหาที่เกษตรกรชาวนาต้องประสบก็คือราคาปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นทุกวัน การหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ แต่การที่เกษตรกรจะใช้สารชีวภาพอย่างเดียวในการทำนานั้นก็นับว่าเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกัน ดังนั้นการเริ่มต้นการใช้สารชีวภาพในนาข้าวต้องเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยแต่ผลผลิตที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่า
17 สิงหาคม 2555
6,649
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท