(8,283 เรื่อง)
เป็นโคนมพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกให้เป็นพันธุ์หลักในการปรับ ปรุงพันธุ์โคนมของประเทศ โคพันธุ์นี้ มีถิ่นกำเนิดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ในทวีปยุโรป สำหรับโคพันธุ์นี้ในทวีปยุโรปมักนิยมเรียกว่าพันธุ์ฟรีเชี่ยน (Friesian) ซึ่งชื่อนี้สอดคล้องกับเมืองฟรีแลนด์ (Friesland) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ แต่ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา เรียกโคนมพันธุ์นี้ว่าพันธุ์โฮลส์ไตน์ (Holstein) ซึ่งคาดว่าเรียกตามชื่อรัฐ Holstein ซึ่งอยู่ในประเทศเยอรมัน แต่สำหรับประเทศไทยรวมทั้งหลาย ๆ ประเทศได้มีการนำเข้าน้ำเชื้อและตัวโคจากประเทศในยุโรป, สหรัฐอเมริกา และแคนาดาจึงมีการเรียกโคพันธุ์นี้รวมว่าพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน (Holstein Friesian)
26 กันยายน 2555
9,999
ปัจจุบันอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปลูกส้มโอทั้งหมดกว่า 5,585 ไร่ ผลิตส้มโอคุณภาพระดับส่งออก 3 สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ทองดี ขาวใหญ่ เซลเลอร์ ส้มโอจึงเป็นผลไม้ประจำอำเภอเวียงแก่นและเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรปลูกกันมานานกว่า 10 ปี เกษตรกรที่นี่ จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกส้มโอที่มีประสบการณ์ยาวนาน อย่างเช่น คุณวิสิทธิ์ จันทฤทธิ์ เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอและหมอดินประจำตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ กับทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย เกี่ยวกับ เทคนิคการผลิตส้มโอคุณภาพให้ได้ผลผลิตดี ด้วยการทำปุ๋ยเพิ่มผลผลิตส้มโอ โดยการใช้ผลส้มโอตกเกรดที่ถูกคัดทิ้ง มาหมักกับส่วนผสมต่างๆรวมกัน ดังนี้
26 กันยายน 2555
4,233
\"มะลิ\" เป็นไม้ดอกอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกไว้บริเวณบ้านเรือน ด้วยเป็นไม้ดอกสีขาวที่มีกลิ่นหอม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เก็บดอกมาร้อยเป็นพวงมาลัย ผู้ปลูกมักจะประสบกับแมลงศัตรูพืชที่รบกวนมากจนต้องใช้สารเคมีในการกำจัดสร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อมและตัวเกษตรกร และด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เองเกษตรกรได้ตระหนักถึงพิษภัยที่จะส่งผลตามมาจึงมีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้เพื่อการปลูกดอกมะลิ และใช้สมุนไพรในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัวเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคในการต่างๆด้วย
26 กันยายน 2555
6,235
ในอดีตกาล การปลูกพืชผักทั่วไปของเกษตรกร ไม่ค่อยจะมีเมล็ดพันธุ์ไว้จำหน่ายมากมายเหมือนปัจจุบัน จะมีก็ต่อเมื่อเกษตรกร นำเมล็ดพันธุ์หรือผลผลิตที่สมบูรณ์มาคัดสายพันธุ์เอง โดยวิธีการเหล่านี้ก็นับว่าได้ผลเป็นอย่างดี ไม่ต้องไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์จากที่อื่นให้เสียตังค์ ซึ่งก็ต่างจากการที่ไปซื้อเมล็ดพันธุ์ตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทั่วไป เกษตรกรมักจะประสบปัญหาการเก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อไม่ได้ ถ้าเก็บมาปลูกก็จะกลายพันธุ์ จึงต้องมีการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านหรือเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ไว้ปลูกฤดูกาลต่อไป ดั่งข้อมูลการลงพื้นที่ของ จนท.FARMAER INFO จ.เชียงราย ที่ได้พบกับนางสมพิศ จันเลน หรือป้าพิศ เกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัว อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งได้ยินดีเผยสูตรการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อขยายพันธุ์ปลูกต่อได้ไม่กลายพันธุ์ ให้กับทีมงาน โดยเฉพาะพืชผักพื้นบ้านที่ป้าพิศได้ขยายพันธุ์มานานกว่า20 กว่าปี เช่น มะเขือ ถั่วฝักยาว พืชผักทั่วไปที่ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูก โดยวันนี้จะแนะนำการคัดเมล็ดพันธุ์มะเขือ เพื่อขยายพันธุ์ ซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้
26 กันยายน 2555
8,595
วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 14.35 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์คุณนงนุช โพธิ์ทอง บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะรองประธานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ในโครงการกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ผ่านทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่าภายในกลุ่มได้มีการคิดค้นสูตรน้ำหมักกันเองเพื่อลดต้นทุนไว้บ้าง ซึ่งก็ใช้ได้ผลค่อนข้างดี โดยส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่มีในครัวเรือนมาใช้ เพื่อจะได้ลดต้นทุน กำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวต่างๆ และได้ฝากให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ทดลองนำไปใช้
26 กันยายน 2555
3,525
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท