(8,283 เรื่อง)
วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz ลงพื้นที่พบคุณสุรัตน์ สิงโต อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 138/1 หมู่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคุณสุรัตน์ สิงโต สารวัตร กำนันหมู่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพื้นที่บ้านของคุณสุรัตน์นั้นได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนไร่สวนผสม ในพื้นที่ 7 ไร่ หมู่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย ซึ่งคุณสุรัตน์ก็ถือว่าเป็นตัวแทนเกษตรกรคนหนึ่งที่มีความรู้ด้านการเกษตรมากมายจึงได้แนะนำภูมิปัญญาชาวบ้านวีธีการกำจัดเหา กับสูตร 3 พลังสมุนไพรปราบเหา ได้ดังนี้
8 ตุลาคม 2555
2,531
ปลาปอมปาดัวร์ (Pompadour) หรือที่เรียกกันว่า Discus เป็นปลาในตระกูล Cichlid เป็นปลาที่น่าสนใจของนักเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเนื่องจากมีราคาดี สามารถส่งขายต่างประเทศได้ ตลาดรับซื้อลูกปลามีไม่จำกัด นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสมในการเพาะพันธุ์ และอาหารของปลาจากธรรมชาติ เช่น ลูกน้ำ หนอนแดง ไข่กุ้ง ก็หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงนัก องค์ประกอบเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาของลูกปลา เป็นสิ่งกระตุ้นทำให้มีผู้สนใจทดลองเพาะเลี้ยงกันมาก แต่โดยมากมักไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ประการที่สำคัญคือ การดูแลเอาใจใส่ มักมีคำกล่าวในหมู่นักเพาะเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์เสมอว่า การเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ขึ้นอยู่กับดวง ผู้เพาะเลี้ยงปลามือใหม่หรือมือสมัครเล่นมักประสบความสำเร็จระยะแรก ๆ แต่ถ้าขยายกิจการให้ใหญ่มากขึ้นมักไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหรืออาจประสบกับการขาดทุนถึงกับขายตู้ปลาไปเลยก็ได้ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้ทดลองเลี้ยงในระยะแรกซึ่งมีพ่อแม่ปลาเพียง 2-3 คู่ มักจะดูแลเอาใจใส่ด้วยตนเองเป็นอย่างดีและทั่วถึงแต่เมื่อขยายกิจการทำให้การดูแลไม่ทั่วถึงหรือให้ผู้อื่นทำแทนซึ่งขาดความระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องความสะอาด เนื่องจากปลาปอมปาดัวร์จัดเป็นปลาที่ต้องการความสะอาดมาก นักเพาะเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์จึงไม่นิยมเลี้ยงปลาชนิดนี้โดยใช้เครื่องกรองน้ำในตู้เหมือนปลาชนิดอื่นๆ แต่จะใช้วิธีการถ่ายน้ำเก่าออกแล้วเติมน้ำใหม่โดยไม่เสียดายค่าน้ำ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ปลาเจริญเติบโตได้รวดเร็วและเพาะพันธุ์ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุน
5 ตุลาคม 2555
8,995
ปลาหางนกยูงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Poecilia reticulata Peters 1859 มีชื่อสามัญว่า Guppy อยู่ในครอบครัว Poecidae เป็นปลาอออกลูกเป็นตัว และมีถิ่นกำเนิดทางทวีปอเมริกาใต้แถบเวเนซูเอลล่า หมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาร์บาโดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอน ในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อยที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเรื่อยๆ ปลาตัวผู้มีขนาด 3 -5 เซนติเมตร ตัวเมียมีขนาด 5 -7 เซนติเมตร ปลาหางนกยูงที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม (Fancy guppies) ซึ่งเป็นปลาที่ได้รับการคัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์มาจากพันธุ์พื้นเมือง ( Wild guppies) ที่พบแพร่กระจายอยู่ในธรรมชาติ ลักษณะเด่นที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ คือ ลักษณะสีและลวดลายบนลำตัวและลวดลายบนครีบหางและรูปแบบของครีบหาง ซึ่งในการเรียกสายพันธุ์ต่างๆ จะถูกตั้งชื่อตามลักษณะ ดังกล่าว
5 ตุลาคม 2555
12,208
5 ตุลาคม 2555
4,698
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีเกษตรกรบางกลุ่มได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในพื้นที่การเกษตรเป็นจำมากโดยไม่คำนึงถึงโทษรวมทั้งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ทั้งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือความมักง่ายของเกษตรกรบางรายก็ว่าได้ อีกทั้งหลายคนที่เกิดปัญหาแล้วไม่มีทางออกก็จะพึ่งสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ เช่นการเอาฟูราดานรองพื้นก่อนปลูกผักชนิดต่างๆเพื่อกันพวกแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในดิน เพื่อต้านทานโรคและแมลงต่างๆ ทั้งที่สารเหล่านี้เป็นอันตรายมากๆสำหรับเคมีเกษตรที่ใช้กับพืชผัก เพราะสารเหล่านี้สามารถดูดซึมเข้าไปในดิน เมื่อฝนตกสารเหล่านนี้จะซึมเข้าสู่ห้วย คลอง หนอง บึง มีผลอันตรายต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมได้ จากคำบอกเล่าของคุณสมโภช ปานถม เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ลำปาง จึงได้แนะนำสูตรแช่เมล็ดผักก่อนหว่านต้านทานโรค แมลง สูตรนี้ที่ใช้แทนสารเคมีที่เป็นอันตราย ด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์หรือสรรพคุณเทียบเคียงฟูราดานที่ผลิตง่ายๆด้วยสมุนไพร
5 ตุลาคม 2555
4,613
การปลูกผักปลอดสารพิษโดยไม่ใช้สารเคมี แม้จะเป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่สนใจทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรที่มีแนวความคิดก้าวหน้า แต่หากการใช้สมุนไพรบางครั้งก็ผลิตไม่ทันต่อการละบาด ดังนั้นแนวทางการป้องกันที่ดีที่สุด คือการทำให้แปลงผักอยู่ร่วมกับแปลงสมุนไพร เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูพืช คุณสมเกียรติ วิวัฒนชีวิน เกษตรกรบ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้ถ่ายทอดแนวคิดในการป้องกันแมลงศัตรูพืชแบบถาวร ผ่านเจ้าหน้าที่ farmer info ขอนแก่น ที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 คือคุณสมเกียรติ ได้ศึกษาดูงานและค้นคว้าจากแหล่งความรู้ที่ตนเรียนมาว่าพืชจำพวกตะไคร้หอม เป็นยาสมุนไพรไล่แมลงได้ด้วยวิธีการนำมาหมักแล้วนำไปฉีดพ่นไร่แมลงแล้ว คิดว่าการปลูกต้นสดก็น่าจะมีส่วนในช่วยป้องกันได้บ้าง จึงได้มีการนำต้นตะไคร้หอมสด มาปลูกเพื่อไล่แมลงในสวนผักแห่งนี้ ด้วยวิธีการทำดังนี้ค่ะ
5 ตุลาคม 2555
5,506
คุณธนวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง กล่าวว่า การกำจัดศัตรูพืชในสวนผัก สวนผลไม้ โดยทั่ว ๆ ไป จะใช้กับดักกาวเหนียว เพื่อนำไปใช้ดักจับแมลงศัตรูพืชในสวนผัก สวนไม้ผล ซึ่งได้ผลดีและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกือบ 100% โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืช พวกเพลี้ยไฟ ที่ทำความเสียหายให้กับพืช พืชจำพวกพริกขี้หนู พืชตระกูลแตง ทำให้เกิดโรคใบหงิก โรคใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส หรือไม้ผลต่างๆ เช่น เงาะ ทุเรียน ทำให้ดอกแห้งและร่วง โดยเฉพาะมังคุด จะทำให้ผิวมังคุดลาย จำหน่ายไม่ได้ราคา ต่างประเทศไม่ให้นำเข้าผลผลิต แต่เนื่องจากกาวเหนียวไม่ค่อยมีจำหน่ายในท้องตลาด เกษตรกรจึงไม่ค่อยนิยมใช้ และหันมาใช้สารเคมีแทน เพื่อกำจัดศัตรูพืช จึงได้ทำการทดลองใช้สารอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกาวเหนียว คือ การนำปิโตเลียมเจลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกาวเหนียว ซึ่งมีความเหนียว ลื่นและหาซื้อได้ง่ายมีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปราคาถูก มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ มาใช้กับการปลูกพริกขี้หนูซึ่งเพลี้ยไฟมักระบาดมาก ทำให้ยอดหงิก มีโรค ชะงักการเจริญเติบโต ต้องตัดทำลายทิ้งเท่านั้น เมื่อใช้วาสลีน แล้วปรากฎว่า พริกขี้หนูไม่เป็นโรคยอดหงิก เจริญเติบโตดี ไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงตลอดอายุการปลูก ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ
5 ตุลาคม 2555
7,634
คุณดอกรัก อาจบุ้ง เกษตรกรตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กและอสม.ดีเด่นประจำปี 2543 ซึ่งผันตนเองมาทำงานด้านการเกษตรด้วยใจรัก นอกจากจะทำนา ทำไร่ ทำสวนมะม่วงแล้ว ก็ยังเลือกที่จะพัฒนาการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โดยมีแนวคิดในการผลิตผักไร้ดินแบบประหยัดต้นทุน เนื่องจากคุณดอกรักได้ประยุกต์ใช้วัสดุที่หาง่ายและมีราคาถูกมาดัดแปลงเป็นโรงเรือน เพื่อลดรายจ่าย และที่สำคัญยังแนะนำการทำสารไล่แมลงในสวนผักแบบภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ให้นำไปเผยแพร่และบอกต่อชาวรักบ้านเกิด ดังนี้
5 ตุลาคม 2555
3,778
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท