(8,344 เรื่อง)
กุ้งป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียมักจะพบตลอดระยะเวลาของการเลี้ยง ตั้งแต่โรคตายเดือน ซึ่งอาจจะไม่มีอาการผิดปกติภายนอกเด่นชัด จนถึงกุ้งตัวสีแดง หรือกุ้งป่วยที่มีสีเข้มกว่าปกติ นอกจากนั้นการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยๆ ในช่วงของการเลี้ยงเดือนท้าย ๆ กุ้งที่ป่วยด้วยการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะในกลุ่มวิบริโอ (Vibrio) ซึ่งมีด้วยกันหลายชนิด (species) อาการของกุ้งที่ป่วยที่ขึ้นมาอยู่ตามขอบบ่อ หรือลอยตามผิวน้ำมีตั้งแต่กุ้งตัวสกปรกมีตะกอนตามผิวตัว กุ้งตัวสีส้ม จับดูตัวหลวมตามลำตัวสกปรก หางมักจะกร่อน บางลักษณะจะพบว่าตามลำตัวจะมีจุดสีดำขนาดเล็ก บริเวณแผ่นปิดเหงือกจะบวม หรือตามเปลือกจะมีจุดขาว ๆ ทั่วไป ลักษณะของกุ้งป่วยที่กล่าวไปแล้วนั้นเมื่อนำมาเขี่ยเชื้อจากตับและตับอ่อน หรือจากน้ำเลือด จะมีเชื้อแบคทีเรียเป็นจำนวนมาก ตับและตับอ่อนมักจะมีขนาดเล็กลงกว่าปกติ
11 ตุลาคม 2555
3,634
ผู้เลี้ยงกุ้งควรจะประเมินผลผลิตของกุ้งในบ่อได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะทราบว่า ถ้าจับกุ้งในขณะนั้นจะคุ้มทุนหรือไม่ หรือปริมาณกุ้งที่มีอยู่ควรจะเลี้ยงต่อไปหรือควรจะจับขาย แล้วเตรียมบ่อเพื่อการเลี้ยงรอบใหม่ การคำนวณผลผลิตของกุ้งในบ่อคิดจากปริมาณอาหารที่กุ้งกินในขณะนั้นหรือในภาวะปกติ เช่นตามปกติกินวันละประมาณ 100 กิโลกรัม แต่ก่อนจับเพียง 1วันกินอาหารลดลงเหลือ 80 กิโลกรัม ต้องคิดจากการกินอาหาร 100 กิโลกรัม นอกจากตอนที่กินลดเหลือ 80 กิโลกรัมมีกุ้งตายพื้นบ่อเป็นจำนวนมาก อาจจะต้องประเมินจากอาหารมากกว่า 80 กิโลกรัมแต่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
11 ตุลาคม 2555
5,423
แมลงศัตรูพืช แมลงวันทอง กับดักแมลงวันทอง แมลงวันทอง ใบกระเพรา สารล่อแมลง แมลงวันผลไม้ ฟิโลโมน ภูมิปัญญษ การเกษตร *1677 รักบ้านเกิด ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร แมลงวันทอง ถือ เป็นศัตรูตัวสำคัญในสวนไม้ผล และมักจะเข้าทำลายพืชผลให้เสียหายในช่วงที่ผลไม้เริ่มเข้าสู่กระบวนการสุกแก่ทางสรีระวิทยา ความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของแมลงวันทองจึงมีมากมายหากพบว่ามีการแพร่ระบาดในสวนไม้ผล เพราะแมลงวันทองจะเจาะผลเพื่อวางไข่ และในระยะตัวหนอนจะอาศัยอยู่ในผลไม้ ทำลายเนื้อในของไม้ผลจนกระทั่งใกล้เข้าสู่ดักแด้ จึงออกมามาจากผลไม้และเข้าดักแด้อยู่ใต้ดินรอเวลาที่จะออกมาเป็นตัวเต็มวัยอีกครั้งหนึ่ง
11 ตุลาคม 2555
10,524
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท