(8,344 เรื่อง)
โรคเอเวียนอินฟลูเอนซา หรือโรคไข้หวัดนก เกิดจากเชื้อไวรัส (family Orthomyxoviridae, genus Influenzavirus) สายพันธุ์ A และ B ซึ่งมีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่กระจายทำให้เกิดโรคได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันที่พบการระบาดมักเกิดจากเชื้อไวรัส Influenza A ชนิดย่อย (subtypes) H5 และ H7 โรคนี้มีระยะฟักตัว 3-5 วัน เชื้อไวรัสสามารถอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆ อุจจาระ และน้ำได้นานจึงเป็นแหล่งรวมของเชื้อรวมทั้งน้ำมูกของสัตว์ปีก พบเชื้อจากไก่ และไก่งวง แต่สัตว์ปีกทุกชนิดสามารถเป็นโรคได้ การติดโรคเกิดจากสัมผัสโดยตรงกับอุจจาระ สิ่งคัดหลั่งของสัตว์ป่วย หรือ อาหาร น้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เสื้อผ้า ไข่ปนเปื้อนเชื้อที่แตกอยู่ในตู้ฟักสามารถแพร่โรคสู่ลูกไก่ได้ พวกสัตว์ปีกน้ำและนกทะเล (waterfowl and sea birds) อาจนำเชื้อไวรัสเข้ามาสู่ฝูงสัตว์ปีกได้ เชื้อไวรัส Influenza A สเตรนปานกลางหรือที่ไม่รุนแรงอาจพบได้ทั่วโลก สเตรน H5 และ H7 ที่รุนแรงบางครั้งพบได้ในนกที่หากินอิสระอยู่ในทวีปยุโรปและแหล่งอื่นๆ มีหลักฐานว่าไวรัส H5 ที่มีความรุนแรงปานกลางอาจกลายเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงสูงได้ โรคเอเวียนอินฟลูเอนซาที่มีความรุนแรงพบได้ไม่ง่ายนักจึงไม่ควรสับสนกับไวรัส H5 และ H7 ชนิดที่มีความรุนแรงต่ำ
22 ตุลาคม 2555
2,925
สาเหตุและการแพร่โรค : โรครินเดอร์เปสต์เกิดจากเชื้อไวรัส (family Paramyxoviridae, genus Morbilivirus) มีระยะฟักตัว 3-15 วันสามารถมีชีวิตในเนื้อเยื่อที่เย็นหรือแช่แข็งได้นาน ทำเกิดโรคในโค กระบือ และสัตว์ป่าหลายชนิด (เช่น กระบืออัฟริกัน, eland, kudu, wilde-beest, antelopes หลายชนิด, bushpigs, warthog และ ยีราฟ เป็นต้น) รวมทั้งแพะแกะ ในอูฐแทบไม่พบโรคนี้ สุกรเอเชียอาจติดโรคง่ายกว่าสุกรอัฟริกาและสุกรยุโรป มีอัตราการเกิดโรคสูงและหากเป็นสเตรนที่รุนแรงอัตราการตายสูงแต่จะไม่แน่นอน สำหรับสเตรนที่ไม่รุนแรง การสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หรือมีการสัมผัสโดยอ้อมอย่างใกล้ชิดทำให้ติดโรคโดยไม่ขึ้นกับอายุหรือเพศ เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุท่อทางเดินหายใจ (ส่วนบนหรือล่าง) ไวรัสจะถูกปล่อยออกมาในน้ำตา น้ำมูก น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระของสัตว์ป่วยก่อนมีไข้ 1-2 วัน พบเชื้อในเลือดและเนื้อเยื่อก่อนที่สัตว์จะแสดงอาการและไม่พบสภาวะการเป็นพาหะสำหรับโรคนี้ซึ่งไม่มีวิธีการรักษา แต่มีการป้องกันด้วยวัคซินเชื้อเป็น (attenuated strain) ผลิตจาก cell culture ที่มีประสิทธิภาพสูงให้ความคุ้มโรคถึง 5 ปีหรือตลอดชีวิต แต่ควรทำการฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ที่มีภูมิคุ้มต่อโรคนี้ ในบางประเทศใช้วัคซีนรวมของโรค rinderpest และ contagious bovine pleuropneumonia vaccine
22 ตุลาคม 2555
5,232
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท