(8,251 เรื่อง)
23 ตุลาคม 2555
4,484
23 ตุลาคม 2555
8,178
เกษตรกรผู้ทำสวนผลไม้ มักจะประสบปัญหาเมื่อผลผลิตเริ่มออกผลมาแล้ว จะมักพบว่ามีเพลี้ย แมลงหรือจำพวกราดำ จับตามผลและใบของพืช ทำให้ผลและใบไม่สวยงาม มีสีดำคล้ำ หากปล่อยไว้นานไปโดยไม่มีการจัดการแก้ไขให้ดี จะส่งกระทบต่อผลผลิตได้ ในการป้องกันกำจัดปัญหาดังกล่าว สามารถทำได้ด้วยการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยที่เข้าทำลายไม้ผลและอาจส่งผลให้เกิดโรคราดำปกคลุมใบและผลได้ในเวลาต่อมาด้วยการใช้น้ำหมักสมุนไพร ละลายกับปูนแดง ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยทั้งสิ่งแวดล้อม ผู้บริฏภคและตัวเกษตรกรเองด้วย ด้วยสูตรนี้สามารถกำจัดศัตรูพืชได้ผลอย่างดีเยี่ยม
23 ตุลาคม 2555
9,056
หนอนเเละเเมลง ถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของการปลูกพืชผัก เพราะหากพบว่ามีการเข้าทำลาย และแพร่ระบาดในแปลงปลูกแล้ว มีแต่จะทำให้ผลผลิตเสียหาย และอาจสบกับสภาวะขาดทุนได้ หากไม่มีการป้องกันกำจัดให้ทันท่วงที เพื่อเป็นการยับยั้งการลุกลามและเเพร่ระบาดในวงกว้าง จนกลายเป็นความเสียหายที่มาพร้อมกับการขาดทุน เรื่องของศัตรูพืชจึงถือเป็นเรื่องที่เกษตรกรต้องคำนึงถึง ทั้งในแง่ของการปราบปรามและคุรภาพของผลผลิตที่จะไปสู่ผู้บริโภคในลำดับสุดท้าย โดยเฉพาะในกระแสเกษตรอินทรีย์ที่กำลังมาแรงทำให้เกษตรกรผู้ผลิตผัก จำต้องปรับหันกลับมาสู่วิถีการเกษตรไทยแบบดั้งเดิม โดยการลดใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืช เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้ผลิต สิ่งแวดล้อม และ ตัวผู้บริโภค
23 ตุลาคม 2555
6,535
วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ทีมงานรายการ Farmer info *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก สัมภาษณ์คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้แนะนำข้อมูลดีๆผ่านทางศูนย์ข้อมูลการเกษตร เกี่ยวกับการทำน้ำหมักกำจัดเเมลงในแปลงพืชผักสวนครัว ตามปกติเเล้วคุณนพดลก็จะปลูกผักเอาไว้รับประทานเองที่บ้าน อาทิเช่น พริก คะน้า ผักชี กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ไม่เคยใช้สารเคมี โดยนำสูตรการทำน้ำหมักกำจัดเเมลงขึ้นใช้เอง สามารถทำได้ง่าย โดยการใช้สมุนไพรที่อยู่รอบๆ บริเวรบ้านมาทำน้ำหมักสำหรับสูตรกำจัดเเมลงดังกล่าว ต้นทุนในการทำต่ำ เเต่ประสทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อสุขภาพ
23 ตุลาคม 2555
3,331
23 ตุลาคม 2555
11,161
คุณสันทัด ครองรักษ์ เรียนจบในขั้นปริญญาโท แต่ได้กลับพลิกผันมาเป็นเกษตรกร และอาศัยอยู่ที่ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนในเรื่องการทำการเกษตร มีความโดดเด่นของเกษตรกร ทำนาข้าวแบบอินทรีย์และทำการเกษตรแบบผสมผสาน การพลิกตัวเองในการทำงานจากพนักงานบริษัท ได้เงินเดือนหลายหมื่นบาท มาทำการเกษตรโครงการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้น40 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ทำนาข้าว นาบัว ปลูกผักสวนครัว ไม่ว่าจะเป็น พริก ดอกขจร ตะไคร้ กระเพรา โหรพา แก้วมังกร ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น เลี้ยงกบในกระชัง และบ่อปูน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูป่า และเป็นผู้นำกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน การเกษตรจะเน้นอินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก โดยยึดแบบโครงการอาหารปลอดภัย มีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักใช้เองเป็นหลัก ได้แนะนำปุ๋ยสูตรเด็ดที่ใช้ในการบำรุงแก้วมังกรให้เจริญเติบโตดี ทำให้ให้ผลผลิตได้มากขึ้น
23 ตุลาคม 2555
3,830
ต้นไม้บางต้นติดดอกเต็มต้น แต่ไม่ติดผลบางครั้งจะมีติดผลบ้างแต่น้อยเหลืิอเกินเมื่อเทียบกับดอกที่ออกมาให้เราเห็น ดูแล้วไม่สมดุลกัน บางครั้งก็เห็นติดลูกได้เยอะเหมือนกับระยะแรก แต่พอระยะหนึ่ง ก็จะร่วงจนหมด โดยเฉพาะไม้ผลอย่างมะม่วง บางทีลูกติดได้เท่ากำปั้นเด็ก 2 ขวบแล้วก็ยังร่วงหล่นอยู่อีก ปัญหานี้เกิดแล้วก็ได้แต่เดาเอาว่าเป็นโรค หรือเกิดจากแมลงเข้าทำลาย หรือขาดน้ำขาดอาหาร หรือเดาเอาอีกว่าขาดแร่ธาตุบางตัว แต่สิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เป็นสาเหตุให้เกิดอาการดังกล่าวเหล่านั้นได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่ที่ คุณบุญช่วย วงษ์ษา เจ้าของสวนกลางนาพบเกิดจากการที่ดอกไม่ได้รับการผสมเกสรนั่นเอง
23 ตุลาคม 2555
7,199
23 ตุลาคม 2555
5,711
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.74 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท