(8,233 เรื่อง)
23 ตุลาคม 2555
11,031
คุณสันทัด ครองรักษ์ เรียนจบในขั้นปริญญาโท แต่ได้กลับพลิกผันมาเป็นเกษตรกร และอาศัยอยู่ที่ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนในเรื่องการทำการเกษตร มีความโดดเด่นของเกษตรกร ทำนาข้าวแบบอินทรีย์และทำการเกษตรแบบผสมผสาน การพลิกตัวเองในการทำงานจากพนักงานบริษัท ได้เงินเดือนหลายหมื่นบาท มาทำการเกษตรโครงการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้น40 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ทำนาข้าว นาบัว ปลูกผักสวนครัว ไม่ว่าจะเป็น พริก ดอกขจร ตะไคร้ กระเพรา โหรพา แก้วมังกร ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น เลี้ยงกบในกระชัง และบ่อปูน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูป่า และเป็นผู้นำกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน การเกษตรจะเน้นอินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก โดยยึดแบบโครงการอาหารปลอดภัย มีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักใช้เองเป็นหลัก ได้แนะนำปุ๋ยสูตรเด็ดที่ใช้ในการบำรุงแก้วมังกรให้เจริญเติบโตดี ทำให้ให้ผลผลิตได้มากขึ้น
23 ตุลาคม 2555
3,775
ต้นไม้บางต้นติดดอกเต็มต้น แต่ไม่ติดผลบางครั้งจะมีติดผลบ้างแต่น้อยเหลืิอเกินเมื่อเทียบกับดอกที่ออกมาให้เราเห็น ดูแล้วไม่สมดุลกัน บางครั้งก็เห็นติดลูกได้เยอะเหมือนกับระยะแรก แต่พอระยะหนึ่ง ก็จะร่วงจนหมด โดยเฉพาะไม้ผลอย่างมะม่วง บางทีลูกติดได้เท่ากำปั้นเด็ก 2 ขวบแล้วก็ยังร่วงหล่นอยู่อีก ปัญหานี้เกิดแล้วก็ได้แต่เดาเอาว่าเป็นโรค หรือเกิดจากแมลงเข้าทำลาย หรือขาดน้ำขาดอาหาร หรือเดาเอาอีกว่าขาดแร่ธาตุบางตัว แต่สิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เป็นสาเหตุให้เกิดอาการดังกล่าวเหล่านั้นได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่ที่ คุณบุญช่วย วงษ์ษา เจ้าของสวนกลางนาพบเกิดจากการที่ดอกไม่ได้รับการผสมเกสรนั่นเอง
23 ตุลาคม 2555
7,095
23 ตุลาคม 2555
5,661
มะละกอ เป็นพืชที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะช่วยในระบบขับถ่าย สุขภาพ หรือด้านอื่นๆ มะละกอนอกจากจะสามารถนำมารับประทานได้แล้ว ไม่ว่าจะรับประทานดิบหรือสุข มะละกอยังสามารถนำมาทำน้ำหมักเพื่อใช้ในการบำรุงพืชได้เป็นอย่างดี ถ้าเกิดภายในสวนของเกษตรกรมีมะละกอที่เสีย ๆ ก็สามารถนำมาทำน้ำหมักได้ อย่างเช่นคุณฐิติพนธ์ งามมีศรี เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการแปรรูปสมุนไพร ที่ทำการเกษตรมาแล้วกว่า 5 ปี พื้นเพเป็นคนกรุงเทพ เดิมประกอบอาชีพค้าขาย แต่เมื่อปี 2540 ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จนต้องผันตัวเองมาค้าขายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ต่อมาก็ได้ซื้อที่เพื่อทำการเกษตร จากนั้นก็เริ่มทำการเกษตรและทำมาจนถึงปัจจุบัน ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ทำสวนผสมผสาน และจากการลงพื้นที่คุณฐิติพนธ์ ได้แนะวิธีการทำน้้ำหมักเร่งขนาดผลมะละกอที่ปลูกไว้ดังนี้
23 ตุลาคม 2555
3,216
โรคเอเวียนอินฟลูเอนซา หรือโรคไข้หวัดนก เกิดจากเชื้อไวรัส (family Orthomyxoviridae, genus Influenzavirus) สายพันธุ์ A และ B ซึ่งมีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่กระจายทำให้เกิดโรคได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันที่พบการระบาดมักเกิดจากเชื้อไวรัส Influenza A ชนิดย่อย (subtypes) H5 และ H7 โรคนี้มีระยะฟักตัว 3-5 วัน เชื้อไวรัสสามารถอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆ อุจจาระ และน้ำได้นานจึงเป็นแหล่งรวมของเชื้อรวมทั้งน้ำมูกของสัตว์ปีก พบเชื้อจากไก่ และไก่งวง แต่สัตว์ปีกทุกชนิดสามารถเป็นโรคได้ การติดโรคเกิดจากสัมผัสโดยตรงกับอุจจาระ สิ่งคัดหลั่งของสัตว์ป่วย หรือ อาหาร น้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เสื้อผ้า ไข่ปนเปื้อนเชื้อที่แตกอยู่ในตู้ฟักสามารถแพร่โรคสู่ลูกไก่ได้ พวกสัตว์ปีกน้ำและนกทะเล (waterfowl and sea birds) อาจนำเชื้อไวรัสเข้ามาสู่ฝูงสัตว์ปีกได้ เชื้อไวรัส Influenza A สเตรนปานกลางหรือที่ไม่รุนแรงอาจพบได้ทั่วโลก สเตรน H5 และ H7 ที่รุนแรงบางครั้งพบได้ในนกที่หากินอิสระอยู่ในทวีปยุโรปและแหล่งอื่นๆ มีหลักฐานว่าไวรัส H5 ที่มีความรุนแรงปานกลางอาจกลายเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงสูงได้ โรคเอเวียนอินฟลูเอนซาที่มีความรุนแรงพบได้ไม่ง่ายนักจึงไม่ควรสับสนกับไวรัส H5 และ H7 ชนิดที่มีความรุนแรงต่ำ
22 ตุลาคม 2555
2,612
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
26.14 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท