(8,251 เรื่อง)
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 โรงพยาบาลเชียงคำ พบผู้ป่วยด้วยอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดท้ายทอย คลื่นไส้อาเจียน การวินิจฉัยเบื้องต้นพบเป็น meningitis จึงประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดออกสอบสวนโรคในพื้นที่ พบมีผู้ป่วยเพิ่มอีก 12 ราย แสดงอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ / เอว / ต้นขา / น่อง และแข้งขาบวม ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติกินลาบหมูดิบที่จัดเลี้ยงในงานศพเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 โดยเป็นหมูดำที่เลี้ยงในบ้านของผู้ตาย ผลทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล พบเชื้อ gram positive cocci จากเลือดผู้ป่วยและน้ำไขสันหลัง (6 ราย) อยู่ระหว่างยืนยันผลชนิดเชื้อจากโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ในวันทื่ 27 เม.ย. ทางโรงพยาบาลได้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย เกิดจากภาวะโลหิตเป็นพิษ ซึ่งทั้ง 2 รายก็ไปร่วมงานศพในคืนวันที่ 25 เมษายน เช่นเดียวกันในส่วนทางด้านปศุสัตว์ หลังได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกสอบสวนโรคในวันที่ 1 พ.ค. พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน เพื่อเข้าไปดำเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างจากสุกรในพื้นที่ รวมทั้งเนื้อสุกรที่เหลือจากการปรุงอาหาร เพื่อตรวจหาเชื้อหรือสาเหตุของปัญหา ตลอดจนได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในฟาร์มสุกร และสถานที่ชำแหละเนื้อสุกรในหมู่บ้าน ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคที่ถูกวิธีในการเลี้ยง วิธีรับประทานเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย การป้องกันการติดโรคระหว่างสัตว์และคน รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรในช่วงที่มีการระบาดของโรค
24 ตุลาคม 2555
2,855
Chlamydiosis หมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อในตระกูล Chlamydia ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนได้เฉพาะเมื่ออยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตเท่านั้น ทำให้เคยเข้าใจว่าเป็นไวรัส ที่จริงแล้วเป็นแบคทีเรียชนิดกรัมลบมีขนาดค่อนข้างเล็กประมาณ 0.3-1 ไมโครเมตร รูปร่างกลม ไม่มีแฟลกเจลลาและไม่เคลื่อนที่ ไม่สามารถสร้างพลังงานได้เองจึงต้องอาศัย host cell เป็นแหล่งพลังงาน ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 genera คือ Chlamydia และ Chlamydophila ใน genus Chlamydia ประกอบด้วยเชื้อ C. trachomatis, C. suis และ C. muridarum ส่วน genus Chlamydophila ประกอบด้วย C. pneumoniae, C. pecorum, C. psittaci, C. caviae, C. felis และ C. abortus C. psittaci และ C. abortus เดิมก็คือ Chlamydia psittaci และ C.psittaci serotype 1 ซึ่งก่อให้เกิดโรค Avian chlamydiosis และ Enzootic abortion of ewes (Ovine chlamydiosis) ตามลำดับ ปัจจุบัน C. psittaci แบ่งออกได้เป็น 6 avian serovars และ 2 mammalian serovars ได้แก่ A และ F เกิดโรคในนกประเภทนกแก้ว (psittacine birds) B ในนกพิราบ C ในเป็ดและห่าน D ในไก่งวง E ในนกพิราบและนกจำพวก Ratite ส่วนซีโรวาร์ M56 พบในสัตว์พวกชะมดและ WC พบในวัว
24 ตุลาคม 2555
4,678
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท