(8,307 เรื่อง)
ต้นกกสามเหลี่ยมใหญ่จัดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่ง ลำต้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม เจริญเติบโตเป็นกอ มีลำต้นใต้ดินแตกไหลได้ พุ่มสูงตั้งแต่ 1-2 เมตร ใบของกกสามเหลี่ยมใหญ่ค่อนข้างแข็ง แผ่นใบแคบ มีลักษณะเรียวยาวเป็นรูปใบหอก ยาวประมาณ 50-100 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อ ชอบขึ้นในที่ที่มีข้ำท่วมขัง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยนำเอาต้นมาจักสานเป็นเสื่อ กระเป๋า ทำเป็นผ้าม่านประดับบ้านและ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ต้นกกสามเหลี่ยมใหญ่นี้ปลูกและดูแลรักษาง่าย จึงสามารถปลูกไว้ใช้สอยกันได้ตลอดปี และที่บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่นก็เป็นกแหล่งปลูกกกสามเหลี่ยมใหญ่ไว้แปรรูปเป็นอาชีพเสริมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
9 พฤศจิกายน 2555
5,971
ลิ้นจี่เป็นไม้ผล และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของภาคเหนือ เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศหนาว ลิ้นจี่เป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่คนชอบรับประทาน เนื่องจากมีรสชาติดี หวาน หอม สีสวย จึงทำให้เป็นที่ต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากจะใช้รับประทานสดแล้ว ยังแปรรูปเป็นลิ้นจี่ บรรจุกระป๋อง น้ำลิ้นจี่ และการอบแห้งด้วย จังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การปลูกลิ้นจี่ และพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิดที่ชอบอากาศหนาวเย็น ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่จังหวัดเชียงรายใน 18 อำเภอ จากการสำรวจข้อมูลสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 บนพื้นที่ 35,972 ไร่ให้ผลผลิตรวม 22,011 ตัน เขตอำเภอเมืองเชียงราย มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 14,774 ไร่ ให้ผลผลิต 14,644 ไร่ เกษตรกร 1,956 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 496 กิโลกรัม/ไร่
8 พฤศจิกายน 2555
5,795
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท