(8,332 เรื่อง)
นายดาว ศรีวงค์จรรยา เกษตรกรสวนผสมผสานที่ ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ปัจจุบันเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลเริง กรรมการศูนย์เรียนรู้ของตำบลเริงราง การเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะแบ่งพื้นที่การทำเกษตรเป็นส่วนๆ แต่ละพื้นที่ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของดิน ทำให้ต้องมีการบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์และมีธาตุอาหารให้ครบหลัก NPK การเกษตรในพื้นที่ของนายดาว เน้นการเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก ไม่เน้นการใช้สารเคมี มีการทำปุ๋ยใช้เอง เช่น ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในแต่ละสูตร มีน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ จากผลไม้ จากผักสวนครัว สูตรน้ำหมักไล่แมลง มี สูตรน้ำหมักจากสะเดา สูตรน้ำหมักจากยางไม้รังผึ้ง และ ปุ๋ยหมักจากเศษฝางเศษหญ้า การเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ด้วย
30 พฤศจิกายน 2555
14,319
จากสาเหตุที่เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีลงในนาข้าวเกินความจำเป็น จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของดิน ทำให้ดินแข็งกระด้าง ดินแน่น เมื่อเกษตรกรเพาะต้นกล้าข้าวปรากฏว่าระบบรากของต้นข้าวไม่สามารถชอนไชหาอาหารได้ในวงกว้าง เนื่องจากถูกดินยึดรากไว้จนแน่น จนเป็นเหตุทำให้ต้นกล้าข้าวถอนได้ยากขึ้นนั้น เกษตรกรสามารถเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับโครงสร้างของดินด้วยน้ำหมักชีวภาพดินระเบิดที่จะทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ดินหลวม รากของต้นข้าวจะสามารถชอนไชหาอาหารได้ง่าย และช่วยให้เกษตรกรถอนต้นกล้าข้าวได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้น้ำหมักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปช่วยในการย่อยสลายตอซังข้าวได้ดีอีกด้วย
29 พฤศจิกายน 2555
4,039
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท