(8,355 เรื่อง)
นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านทีมงาน Fammer info จังหวัดขอนแก่นว่า กล่าวว่า โดยได้แนะนำเกษตรกรที่ทำนา ซึ่งส่วนมากจะประสบกับปัญหาในการระบาดของหนอนกอข้าว ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับแปลงนาและส่งผลต่อผลผลิตข้าวที่ลดลง หนองกอข้าวซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญของชาวนาไทย มีลักษณะการทำลายโดยตัวหนอนจะฟักจากไข่ แล้วจะเจาะเข้าทำลายกาบใบอ่อน ทำให้กาบใบมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาล ถ้าเข้าทำลายในระยะข้าวแตกกอทำให้เกิดอาการ ยอดเหี่ยว หากถ้าหนอนเข้าทำลายในระยะข้าวตั้งท้องหรือหลังจากข้าวออกรวงแล้ว จะทำให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวง และต้นข้าวจะมีสีขาวเรียกอาการเช่นนี้ว่า ข้าวหัวหงอก
13 ธันวาคม 2555
3,464
การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการปลูกพืชหลายชนิดที่ต่างชนิดกันในบริเวณเดียว กันตามลำดับของฤดูเพื่อให้ได้ประโยชน์หลายอย่างเช่น เลี่ยงการสะสมโรค หรือ ศัตรูพืช ที่มักจะเกิดขึ้นถ้าปลูกพืชชนิดเดียวต่อเนื่องกัน นอกจากนั้นก็เพื่อสร้างความสมดุลของสารอาหารเนื้อดินที่ไม่ถูกดูดออกไปจากการปลูกพืชชนิดเดียวเป็นเวลานาน ซึ่งปัญหานี้มักเกิดกับดินในพื้นที่ภาคอิสาน การปลูกพืชหมุนเวียนที่ทำกันมามักจะเป็นการปลูกพืชที่ช่วยสร้างเสริมไนโตรเจนโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด พร้อมกับการ ปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชตระกูลถั่วที่นอกจากจะสามารถเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังสามารถปรับโครงสร้างดินในการนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินได้อีกด้วย
13 ธันวาคม 2555
4,722
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท