(8,255 เรื่อง)
ปัญหาเพลี้ยไฟ ไรแดงและศัตรูพืชชนิดอื่นๆ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ทำสวนผลไม้โดยเฉพาะมะม่วงงามเมืองย่า ซึ่งเมื่อพบการระบาด ถือเป็นเรื่องยากต่อการกำจัดหรือรักษา โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีวิธีการป้องกันหรือการกำจัดและรักษาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หรือวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนั้นๆและเกษตรกรบางรายอาจใช้สารชีวภาพหรือบางรายอาจใช้สารเคมีแล้วแต่ความชำนาญหรือประสบการณ์ของเกษตรกรแต่ละรายที่ส่งผลให้มะม่วงเสียหายมากกว่าเดิมและ เป็นแหล่งสะสมทั้งโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งไม่เป็นผลดีแน่กับเกษตรกร ปัญหาดังกล่าวนี้อาจารย์กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2554 ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบอินทรีย์ บ้านปอนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกมะม่วงงามเมืองย่า ได้แนะนำการป้องกันเพลียไฟ ไรแดง ในสวนมะม่วงงามเมืองย่า ด้วยขั้นตอนวิธีการทำง่ายๆมาฝากกัน ดังนี้
5 มีนาคม 2561
1,650
แคเอ๋ย แคแก้ว เค้าลืมเจ้าแล้ว...น้องแก้วจึงเก้อชะเง้อหา...ขึ้นบทนำเป็นเพลงพร่ำพรรณนา..ประมาณว่าภาษาพาไป หาได้เกี่ยวข้องกับบทเพลงใดๆ ไม่......ว่าจะกล่าวถึงดอกแค หนึ่งในบรรดาพี่น้องของพืชตระกูลถั่ว ที่เกิดขึ้นมาในบริเวณบ้านใครแล้วล่ะก็เป็นต้องได้ถูกเก็บเกือบทุกส่วนของลำต้นไปทานในทันที ไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อน ดอกอ่อน ใบอ่อน และ ฝักอ่อน ขาดไปก็แต่เปลือกอ่อนๆ กับรากอ่อนๆ เท่านั้นเอง ที่คงไม่มีแม่ครัวบ้านไหนลงทุน ขุดรากถอนโคนต้นแคขึ้นมาทานกัน...เพราะมันกระทำได้ยาก และจะลำบากไปทำไมในเมื่อส่วนอื่นๆ ของต้นแคนั้นหาทานได้ง่ายดายยิ่งกว่า โดยเฉพาะดอกและยอดอ่อนที่นิยมทานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะแกง ลวก จิ้ม ดอกแคนี้ก็โดนกระทำมาแล้วทั้งนั้น
27 กรกฎาคม 2558
13,106
จากอดีตจนถึงปัจจุบันเกษตรกรไทยยังคงนิยมขยายพันธุ์ฟักทองด้วยวิธีการเพาะเมล็ดเพียงอย่างเดียว ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 60 วัน แต่คุณคำนึง นวลมณีย์ อาจารย์ชำนาญการและวิทยากรพิเศษ กลับค้นพบวิธีการย่นระยะเวลาในการปลูกฟักทองให้สามารถติดดอกออกผลได้ภายใน 7 วันหลังปลูก ด้วยวิธีการตอนกิ่ง ด้วยวิธีการตอนกิ่งที่ใช้หลักการเดียวกันกับการตอนกิ่งพืชอื่นๆ ทั่วไปที่เกษตรกรคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยฟักทองต้นที่สมบูรณ์ 1 ต้น นั้นสามารถตอนได้ถึง 5 กิ่ง นอกจากนี้ยังทยอยตอนได้ตลอดเวลา จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องซื้อมาปลูกใหม่ ทั้งนี้ยังได้กิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ไม่กลายพันธุ์อีกด้วย ดังคำแนะนำและวีการทำต่อไปนี้
3 กรกฎาคม 2558
41,776
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท