(8,344 เรื่อง)
สยามคูโบต้า อยู่เคียงข้างเกษตรกรมากว่า 45 ปี เพราะเราเชื่อว่า \"โลกเกษตรใบใหม่\" คือโลกที่ใครๆ ก็สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ผ่านการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรม เราจึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเกษตรให้เป็นมากกว่าแค่เครื่องจักรกลฯ เพื่อให้ผู้คนทุกกลุ่ม ก้าวข้ามความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการนวัตกรรมเกษตรมาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต กลุ่มสมาร์ตฟาร์มเมอร์ที่กำลังมองหานวัตกรรมเกษตรที่ล้ำไปอีกขั้น เพื่อการทำเกษตรที่สมาร์ตยิ่งขึ้น รวมไปถึงกลุ่มคนที่สนใจการทำเกษตร มองเห็นโอกาสใหม่ๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง เพื่อนำทางผู้คนทุกกลุ่มผ่านความท้าทาย ไปสู่เป้าหมายในเส้นทางที่ดีที่สุด และสร้างนิยามใหม่ในการทำเกษตร
20 เมษายน 2566
1,325
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท